Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет инжењерских наука - Војноиндустријско инжињерство-ЗСП - ОАС - ТТ

Студијски програм - Војноиндустријско инжењерство

Научно поље - Техничко-технолошке науке

Научна област - Машинско инжењерство

Диплома/титула - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства - војномашински

Ниво студија - ОАС- основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Факултет инжењерских наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - ...  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм Војноиндустријско инжењерство основних академских студија, као студијски програм заједничких студија формиран у сарадњи Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Војне академије Универзитета одбране.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

...

Извори података

Сајт факултета: http://www.mfkg.rs/
Каталог студијског програма:http://www.mfkg.rs/index.php?option=com_content&;view=article&id=540&Itemid=358

мај 2014.


vodic-kroz-diplome