Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет инжењерских наука - Машинско инжињерство - МАС - ТТ

Студијски програм - Машинско инжењерство

Научно поље - Техничко-технолошке науке

Научна област - Машинско инжењерство

Диплома/титула - Мастер инжењер машинства

Ниво студија - МАС- мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 120

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу- Факултет инжењерских наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/Upis/vodic/Vodic%20za%20studente%20akademskih%20studija%202014.pdf ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Модули:

  • Производно машинство
  • Машинске конструкције и механизација
  • Енергетика и процесна техника
  • Примењена механика и аутоматско управљање
  • Индустријски инжењеринг
  • Информатика у инжењерству
  • Друмски саобраћај

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне трогодишње академске студије на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 180 ЕСПБ бодова.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

...

Извори података

Сајт факултета: http://www.mfkg.rs/
Каталог студијског програма:...