Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет техничких наука - Предузетнички менаџмент - ОАС - ДХ

Студијски програм - Предузетнички менаџмент

Научно поље - Друштвено - хуманистичке науке

Научна област - Менаџмент и бизнис

Диплома/титула - дипломирани менаџер

Ниво студија - ОАС - основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Чачак, Универзитет у Крагујевцу - Факултет техничких наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=OS_PM  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Сврха студијског програма Предузетнички менаџмент је образовање студената за предузетништво (покретање пословних подухвата – оснивање МСП), за управљање/менаџмент МСП, сталне иновације и стварање додате вредности у унутрашњем расту и развоју МСП, локалне привреде и националног предузетничког развоја. 

Циљ студијског програма Предузетнички менаџмент је постизање компетенција, стицањем основних теоријских знања и практичних стручних и академских знања и вештина студената из области предузетничког менаџмента, организационог понашања, финансија, маркетинга, производног и пројектног менаџмента, информационих система, економије и других релевантних области инжењерског менаџмента, пружајући им шансу да развију релевантне аналитичке, практичне вештине и оспособљавање за целоживотно усвајање нових знања и технологија, и менаџерских вештина. 

Централни циљ јесте предузетничко понашање и његов однос према иновацијама и новим технологијама, препознавању шанси и развоју, и стварању нових предузећа. Током студија студенти оспособљавају да адекватно приступе ризицима и организацији везаним за квалитетније креирање нових предузећа и иновативног предузетништва, и усмеравају у правцу њихове будуће менаџерске улоге у широком спектру организација приватног и јавног сектора.

Студенти студијског програма Предузетнички менаџмент стичу компетенције у области: теоријских, методлошких и академских знања; специфичних и посебних знања, примењених знања и вештина и способности есенцијалних за личне предузетничке перформансе.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечена знања и вештине дипломцима ће омогучити да раде у занимањима као што су: предузетни менаџер, бизнис планер, планер-аналитичар, менаџер развоја бизниса, финансијски руководилац, референт набавке, менаџер маркетинга, референт финансија и улагања, консултант за старт ап активности за МСП, консултант или менаџер за развој преудзетништва у локалним или државним, регионалним агенцијама и инситуцијама и др.

Извори података

Сајт факултета: http://www.ftn.kg.ac.rs/

Каталог студијског програма:...