Articles

Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет - Соло певање - ОАС- УМ

Студијски програм - Соло певање

Научно поље - Уметност

Научна област - Музичка уметност

Диплома/титула - дипломирани музички уметник (соло певач)

Ниво студија - ОАС - основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - ...  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљ овог студијског програма је достизање високог професионалног соло певачког нивоа кроз техничко-интерпретативну прораду музичке литературе из области оперског и соло певања и изграђивање индивидуалности личности певача кроз јединство техничког и музичког елемента.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечена знања и компетенције дипломцима омогућавају:

  • самосталну уметничку активност и учешће у раду ансамбала
  • извођење наставе соло певања у основним музичким школама
  • креативни рад у институцијама културе

Извори података

Сајт факултета: http://www.filum.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:...