Articles

Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет - Флаута - ОАС- УМ

Студијски програм - Флаута

Научно поље - Уметност

Научна област - Музичка уметност

Диплома/титула - дипломирани музички уметник (флаутиста)

Ниво студија - ОАС - основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет 

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - ...  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљ студијског програма Флаута је усавршавање и развијање инструментално извођачког мајсторства кандидата до оспособљености за висок ниво самосталне извођачке делатности.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечена знања и компетенције дипломцима омогућавају:

  • Самостални рад на високом уметничком нивоу као концертни извођач - солиста или камерни музичар
  • извођење наставе флауте у основним музичким школама
  • учествовање, осмишљавање и извођење музичких програма у институцијама културе и медијима

Извори података

Сајт факултета: http://www.filum.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:...