Универзитет у Крагујевцу - Природно-математички факултет - Хемијa - ОАС - ПМ

Студијски програм - Хемија

Научно поље - Природно-математичке науке

Научна област - Хемијске науке

Диплома/титула - Дипломирани хемичар-за истраживање и развој, Дипломирани хемичар-наставник хемије, Дипломирани хемичар-за заштиту животне средине

Ниво студија - ОАС- основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу- Природно-математички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://chem.pmf.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&;view=article&id=9&Itemid=8

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студенти бивају детаљно упознати са механизмима хемијских реакција, модерним техникама синтезе и примени савремених инструменталних метода, стичу знања, вештине и ставове.

У зависности од уписа одговарајућег модула, студент стиче један од стручних назива:

- Дипломирани хемичар-за истраживање и развој

- Дипломирани хемичар-наставник хемије

- Дипломирани хемичар-за заштиту животне средине

Поред овог назива студент у зависности од изабране групе предмета у додатку дипломе остварује право да му се упише одабрана група предмета:

  • Неорганска хемија
  • Органска хемија
  • Аналитичка хемија
  • Биохемија

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Студијски програм академских студијa из хемије треба да образује и оспособи стручњаке за разноврсне послове који захтевају знање из области хемије. По завршетку студија хемије формирају се стручњаци способни да раде и руководе у хемијским лабораторијама у индустрији (хемијској, петрохемијској, фармацеутској, нафтној, прехрамбеној, металопрерађивачкој, агроиндустрији, индустрији гуме и текстила, преради вода и друге) у школама, у развојним лабораторијама, у заводима за мониторинг и заштиту животне средине, у научно-истраживачким лабораторијама итд.

Извори података

Сајт факултета: http://www.pmf.kg.ac.rs/ и http://chem.pmf.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:http://chem.pmf.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&;view=article&id=9&Itemid=8

мај 2014.


vodic-kroz-diplome