Универзитет у Крагујевцу - Природно-математички факултет - Хемичар - MАС - ПМ

Студијски програм - Хемија

Научно поље - Природно-математичке науке

Научна област - Хемијске науке

Диплома/титула - Мастер хемичар -за истраживање и развој, Мастер хемичар -професор хемије, Мастер хемичар -за заштиту животне средине

Ниво студија - МАС- мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу- Природно-математички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - Мастер хемичар -за истраживање и развојМастер хемичар -професор хемијеМастер хемичар -за заштиту животне средине  ција о модулима - Нема модулаМастер хемичар -за заштиту животне средине

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Мастер хемичар -за истраживање и развој, Мастер хемичар -професор хемије, У зависности од одговарајућег модула, студент стиче један академских назива:

  • Мастер хемичар -за истраживање и развој
  • Мастер хемичар -професор хемије
  • Мастер хемичар -за заштиту животне средине

Поред овог назива студент у зависности од изабране групе предмета у додатку дипломе остварује право да му се упише одабрана група предмета:

  • Неорганска хемија
  • Органска хемија
  • Aналитичка хемија
  • Биохемија

Студенти ће стећи искуство у раду са савременим инструментима,  биће у стању да самостално примене сложене хемијске процедуре; прошириће знање из различитих области хемије, развиће способности за решавање научних и стручних проблема применом аналитичких и рачунарских метода; биће оспособљени за самосталан рад у школи, хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, праћење процеса, учионицама, итд); стећи ће знања и вештине потребне за рад са реалним, комплексним узорцима и развиће способности проучавања литературе и критичког приказивања сакупљених података; стећи ће искуство у самосталном раду на савременим инструментима, као и одговарајућу лабораторијску праксу.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

По завршетку студија хемије формирају се стручњаци способни да раде и руководе у хемијским лабораторијама у индустрији (хемијској, петрохемијској, фармацеутској, нафтној, прехрамбеној, металопрерађивачкој, агроиндустрији, индустрији гуме и текстила, преради вода и друге) у школама, у развојним лабораторијама, у заводима за мониторинг и заштиту животне средине, у научно-истраживачким лабораторијама итд.

Извори података

Сајт факултета: http://www.pmf.kg.ac.rs/ и http://chem.pmf.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:http://chem.pmf.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&;view=article&id=13&Itemid=9

мај 2014.


vodic-kroz-diplome