Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет медицинских наука - Струковни терапеут - ОСС - МД

Студијски програм - Струковни терапеут

Научно поље - Медицинске науке

Научна област - Медицинске науке

Диплома/титула - Струковни терапеут

Ниво студија - ОСС - основне струковне студије

Број ЕСПБ бодова - 180

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Факултет медицинских наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.medf.kg.ac.rs/studije/strukovne_studije/osnovne/ciljevi.php?str=ter&;sem=oba ција о модулима - Нема модулаhttp://www.medf.kg.ac.rs/studije/strukovne_studije/osnovne/ciljevi.php?str=ter&;sem=obahttp://www.medf.kg.ac.rs/studije/strukovne_studije/osnovne/ciljevi.php?str=ter&;sem=oba

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Струковне студије на Медицинском факултету у Крагујевцу обухватају три школске године. За време струковних студија студент треба да овлада основним теоријским и практичним знањима базичних предмета (први и други семестар).  У трећем, четвртом, петом и шестом семестру студент се кроз ускостручне предмете обучава за будући позив- струковни терапеут. Ускостручни предмети су прилагођени према нивоу будућег позива, а посебни акценат је стављен на практичној обуци како би студенти по завршетку студија били оспособљени за самостални рад и учествовање у рехабилитационом тиму. Крајњи циљ студијског програма да се кроз школовање студент припреми за клинички самосталан рад и да допринесе даљем развоју здравственог система Републике Србије.

Струковни терапеут након дипломирања оспособљен је за програм примене физикалних агенаса и специфичних програма кинезитерапије, у циљу оспособљавања инвалидних особа. Струковни терапеут уско сарађује са физијатром и осталим члановима рехабилитационог тима у формирању и спровођењу рехабилитационог програмa. Програм се спроводи индивидуално према преосталим способностима пацијента које се могу искористити у циљу самасталности у оквиру активности дневног живота или радног процеса.Посебни акценат је на елементима социјалне рехабилитације и побољшања квалитета живота. Струковни терапеут редовно води медицинску документацију.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Струковно образовни кадар може радити самостално или у државним или приватним установама. Њихова делатност обухвата стручне области: ортопедије, трауматологије, торакалне хирургије, васкуларне хирургије, неурологије, геријатрије, гинекологије и акушерства (припрема за порођај, терапија потпорних органа карлице и др.), интерне медицине, онкологије, спортске медицине, неуропедијатрије и др.

Извори података

Сајт факултета: http://www.medf.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:...