Универзитет у Беогарду - Универзитетски Центар за развој каријере и саветовање студената

CzRK info brosura za poslodavce-1

Кључна улога Центра је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању; да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања. - See more at: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/o-nama#sthash.ihfOpKaG.dpuf

Циљеви Центра су: Обезбеђивање делотворног система подршке студентима и дипломцима у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању или наставку образовања.  Повећање процента студената и дипломаца који су стекли релевантно радно искуство током студирања или убрзо након дипломирања.  Остваривање сарадње са свим факултетима Универзитета у Београду и јачање интегративне улоге Универзитета у Београду.  Промоција студената и дипломаца Универзитета у Београду као будућих стручњака у различитим областима рада и Универзитета у Београду као водеће институције за високо образовање у региону.

 

КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ СТУДЕНАТА  

 

KАРИЈЕРНО САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА 

  Лично - у Центру  Телефоном и имејлом
 •  Краће консултације, Преглед биографија, писама
 •  Дуже индивидуално саветовање за развој каријере

 Виртуелни саветник на сајту


KАРИЈЕРНО ОБРАЗОВАЊЕ  

    •  Радионице
    •  Симулације 
    •  Тренинзи 
    •  Предавањаa
    •  Панел дискусије 


ПОВЕЗИВАЊЕ СА ПОСЛОВНИМ СВЕТОМ

    •  Посете компанијама
    •  Сусрети са послодавцима 
    •  Сусрети са Алумнистима 
      

 


Дипломираним студентима је на располагању приступ свим услугама у периоду до три године након дипломирања.


ПРОГРАМИ ЦЕНТРА  комбинују различите елементе каријерног вођења и саветовања и доступни су различитим циљним групама унутар студентске популације на Универзитету у Београду, а реализују се са послодацима, академском заједницом и студентима. 


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   

Студентски трг 1  
11000 Београд 

www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Контакт: 011/ 3207 419
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


У саставу Универзитета у Београду налази се 31 факултет -> Архитектонски -> Биолошки -> Грађевински -> Електротехнички -> Економски -> Машински -> Православни богословски факултет -> Правни -> Пољопривредни -> Саобраћајни -> Технолошко-металуршки -> Tехнички факултет у Бору -> Учитељски -> Филозофски -> Физички -> Филолошки -> ФOН ->  ФПН - >Хемијски -> Медицински -> Стоматолошки -> Факултет ветеринарске медицине -> Факултет за физичку хемију -> Рударско-геолошки -> Математички -> Фармацеутски -> Факултет безбедности -> ФАСПЕР ->Факултет за спорт и физичко васпитање ->  Географски -> Шумарски