UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE - 2014

>> video 

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU 
UNIVERZITETSKI CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANJE STUDENATA


ULOGA, USLUGE I AKTIVNOSTI CENTRA

 Kako bi izašao u susret potrebama svojih studenata, Univerzitet u Kragujevcu, u novembru 2007. godine, u saradnji sa Fondacijom Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje, osnovao je Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata. Glavna uloga Centra je da pruži pomoć i informacije potrebne našim studentima i da, kroz svoje aktivnosti, poveže akademsku i poslovnu zajednicu. Da bi postigao taj cilj, Centar, organizuje i realizuje brojne manifestacije kako bi se studenti informisali o mogućnostima za dalje profesionalno usavršavanje (postdiplomske studije, programi stipendiranja, studijski i stručni boravci, prakse i stručna usavršavanja), kao što su prezentacije fondacija i institucija koje organizuju različite programe stručnog usavršavanja, Sajmovi stipendija i sl. Centar takođe organizuje različite seminare, radionice, kurseve i predavanja, kako bi studentima i mladim diplomcima pomogao u razvijanju praktičnih veština i znanja koja su im potrebna za prvi korak ka karijeri. Kako je značaj posedovanja praktičnih znanja i veština još tokom studija sve veći, Centar se trudi da, kroz uspostavljanje saradnje sa kompanijama u gradu i okolini, svojim studentima omogući programe praksi i stručnog usavršavanja. Na taj način, kompanije i poslodavci imaju prostora da se promovišu i predstave, a, pre svega, da obrazuju mlade i na taj način oblikuju svoj budući kadar. Studenti, s druge strane, imaju mogućnost da vide i iskuse kako jedna kompanija radi, kao i da svoja znanja praktično primene i dopune drugim veštinama i znanjima.

ULOGA CENTRA

Osnovna uloga Centra je pružanje pomoći studentima i diplomcima Univerziteta da razviju veštine i steknu znanja značajna za rad i zapošljavanje ili dalje obrazovanje i da im pomogne i omogući da kroz prakse steknu praktično iskustvo tokom studija. Takoće, uloga Centra je da poveže studente i poslodavce i da radi na razvijanju svesti studenata i diplomaca o savremenim uslovima poslovanja. S druge strane, Centar nastoji da pomogne i poslovnoj zajednici da artikuliše svoje potrebe u vezi sa obrazovanjem svojih budućih zaposlenih i time doprinese većoj efikasnosti obrazovnog procesa.

Usluge Centra možemo podeliti na:

Za studente:

 • Informisanje o mogućem zapošljavanju i razvoju karijere
 • Informisanje o ponudama za posao, profilima kompanija, programima praksi i volonterskim programima
 • Savetovanje studenata i karijerno vođenje u vezi sa izborom zanimanja
 • Pomoć u pisanju biografija, prijava za posao, pripremi za intervju i sl.
 • Organizovanje seminara, kurseva, radionica i obuka s ciljem da se kroz neformalno obrazovanje steknu znanja i veštine značajne u procesu traženja posla i zapošljavanja
 • Informisanje o mogućnostima dodatnog ili daljeg obrazovanja, stipendijama, seminarima, letnjim školama i sl. u zemlji i inostranstvu
 • Organizovanje sajmova mobilnosti i karijere, prezentacija kompanija
 • Individualni rad sa studentima, provera prijavne dokumentacije, priprema za intervju i simulacija intervjua

 

Za poslodavce:

 • Povezivanje sa studentima i diplomcima Univerziteta u Kragujevcu
 • Oglašavanje slobodnih radnih mesta, honorarnih poslova, studentskih praksi i mogućnosti za volontiranje-objavljivanje konkursa preduzeća/kompanija, prosleđivanje informacija studentima, sakupljanje prijava i, ukoliko kompanija tako odluči, obavljanje procesa preselekcije kandidata
 • Predstavljanje kompanija na sajmovima karijere u organizaciji Centra
 • Organizacija tribina, radionica i predavanja, koje su idealna prilika da kompanija predstavi svoje potrebe i zahteve koje očekuju od budućeg kadra

Sve usluge Centra su besplatne i ne postoji nikakva članarina za korisnike usluga Centra. Centar je dostupan studentima svakoga dana, rezervacija termina nije neophodna, ali ukoliko žele, studenti mogu zakazati individualno savetovanje telefonom ili putem mejla. S obzirom da je Univerzitet u Kragujevcu razuđen i da se 6 fakulteta nalazi van Kragujevca u okolnim gradovima, Centar se trudi da sve usluge budu jednako dostupne svim studentima, tako da za studente koji nisu u Kragujevcu postoji mogućnost individualnog savetovanja elektronskim putem. Takođe, Centar dva puta semestralno obilazi sve fakultete, drži prezentacije, radionice, a i zainteresovani studenti mogu preko saradnika Centra sa datog fakulteta da izraze želju da se održi radionica koja je njima od interesa i tada Centar po njihovoj želji i dolazi, kako bi se maksimalno izašlo u susret potrebama studenata na fakultetima van Kragujevca.

INFORMISANJE STUDENATA:

Kako bi najefikasnije informisali studente, Centar pre svega posvećuje dosta pažnje svom sajtu i svakoga dana ažurira informacije o konkursima koji bi bili od koristi za studente, seminarima, kursevima, radionicama, treninzima, letnjim i zimskim školama, konferencijama, tribinama, stipendijama za Srbiju i inostranstvo, o mogućnostima za usavršavanje i nastavak školovanja u inostranstvu, o praksama, poslovima, kao i o svim aktivnostima Centra. Od 2013. godine, u upotrebi je novi sajt sa još raznovrsnijom ponudom. Takođe, Centar koristi i društvenu mrežu Fejsbuk kako bi se povezao sa studentima, kao i sa fakultetima i studentskim organizacijama koje imaju svoje profile radi što boljeg informisanja studenata. Kroz direktnu saradnju sa prodekanima za nastavu na pojedinačnim fakultetima, sve relevantne informacije se objavljuju i na sajtovima, kao i na fejsbuk profilima fakulteta. Od 2013. godine, Centar koristi i svoj Youtube kanal. Centar ima info table na svim fakultetima Univerziteta u Kragujevcu na koje se redovno postavljaju obaveštenja i informacije, a na fakultetima koji su van Kragujevca taj zadatak preuzimaju saradnici Centra, a po potrebi i poštom im se šalju obaveštenja i promo materijali.

Studenti i diplomci Univerziteta u Kragujevcu se mogu registrovati u bazu Centra, kako bi informisanje bilo što efikasnije. Zainteresovani se mogu registrovati putem telefona, mejla, Fejsbuka, direktno na sajtu Centra ili mogu doći lično u Centar. Prilikom svake aktivnosti Centra na svim fakultetima zainteresovani studenti mogu popuniti registracioni formular ili se prijaviti preko saradnika Centra na svom fakultetu. Od ove akademske godine Centar je uz pomoć svojih saradnika bio predstavljen na prijemu brucoša na svim fakultetima, gde im je podeljen promo materijal Centra i gde su informisani na koje sve načine mogu da se registruju. Prilikom registracije dobijamo elektronsku poštu korisnika koju dodajemo na mejling listu i na taj način, Centar postiže efikasnu komunikaciju i ravnopravno informisanje svih korisnika bez obzira da li su na fakultetima u Kragujevcu ili na fakultetima van Kragujevca. Takođe, Centar nekoliko puta u toku meseca, u zavisnosti od količina novosti koje su postavljene na naš sajt, priprema bilten koji studenti dobijaju direktno na svoju elektronsku poštu. Posebno se informišu korisnici koji su na višim nivoima studija na Univerzitetu u Kragujevcu i koji su angažovani kao saradnici i asistenti na našim fakultetima o svim mogućnostima za njihovo dalje profesionalno usavršavanje.

SARADNJA SA AKADEMSKOM ZAJEDNICOM:

Po nalogu Rektora Univerziteta u Kragujevcu, tokom 2012. i 2013. godine utvrđena je procedura saradnje Centra za razvoj karijere sa fakultetima. Centar poseduje mrežu koja uključuje prorektora za nastavu, prodekane za nastavu, studenta prorektora, studente prodekane, studentski parlament i studentske organizacije u okviru univerziteta i njegovih pojedinačnih fakulteta. Na svakom od fakulteta angažovan je saradnik Centra, u cilju kvalitetnije promocije usluga i aktuelnih programa, kao i direktne komunikacije sa svim fakultetima u okviru Univerziteta u Kragujevcu. Kroz saradnju sa profesorima, nastavnicima i saradnicima na pojedinačnim fakultetima, organizuju se radionice i prezentacije Centra na predavanjima. Ovakvom organizacijom saradnje sa fakultetima postignuta je veća prepoznatljivost Centra na nivou celog Univerziteta u Kragujevcu, kako među studentima, tako i među profesorima.


PREZENTACIJE I SAJMOVI:

Centar u toku akademske godine organizuje niz prezentacija različitih organizacija i institucija koji realizuju ili administriraju programe praksi, usavršavanja, stipendija za studente. Prezentacije se organizuju u Centru, kao i na pojedinačnim fakultetima, u zavisnosti od ciljne grupe. Godišnje se organizuje oko 20 prezentacija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

Centar od 2010. godine organizuje Sajam stipendija pod sloganom „Izaberi stipendiju po svojoj meri“, na kome učestvuju predstavnici fondacija i organizacija koje studentima pružaju stipendije, prakse ili razmenu tokom studija. Zainteresovani studenti mogu da se informišu o mogućnostima, rokovima za prijavu i da dobiju savete iz prve ruke u vezi sa prijavom.

 

Centar od 2011. godine organizuje manifestaciju pod nazivom „Studentski dani“, koja simbolično prikazuje put jednog studenta, od prvih brucoških dana do prvog radnog dana. Manifestacija se održava na Platou ispred Rektorata Univerziteta u Kragujevcu. Program manifesatacije je podeljen na tri dana, kako bi se održala simbolika brucoš-diplomac-posao. Prvi dan Manifestacije posvećen je promociji Univerziteta u Kragujevcu i njegovim studijskim programima, drugi dan Manifestacije posvećen je studentima i diplomcima koji žele dodatno usavršavanje i tog dana struktura izlagača je slična kao i na Sajmu stipendija, a treći dan manifestacije posvećen je studentima i diplomcima koji se interesuju za stručne prakse i koji se pripremaju za izlazak na tržište rada. Tom prilikom predstavljaju se lokalne kompanije.

Od 2012. godine se organizuje manifestacija Otvorena vrata“, kao način da se budući studenti (maturanti i učenici treće godine u srednjim školama) informišu o studijama i mogućim karijerama i pre nego što postanu studenti. Ova manifestacija uključuje obilazak srednjih škola i održavanje prezentacija u gradovima regiona Šumadije tokom februara meseca, kao i svečanu manifestaciju Otvorena vrata“ u rektoratu Univerziteta u Kragujevcu tokom maja meseca.

 

SARADNJA SA KOMPANIJAMA I STRUČNE PRAKSE:

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata nastoji da uspostavi saradnju sa lokalnim kompanijama koje su zainteresovane da otvore svoja vrata studentima i omoguće im obavljanje stručne prakse. Centar takođe odgovara na zahteve kompanija koje imaju potrebu da apsolvente i mlade diplomce uključe u razvojne programe i tom prilikom Centar obaveštava zadatu ciljnu grupu, prikuplja prijave i prosleđuje ih kompaniji. U saradnji sa kompanijama Centar oglašava konkurse za zapošljavanje, konkurse za programe stručnih praksi, distribuira informacije prema ciljnoj grupi, sakuplja prijave i na zahtev kompanije obavlja i preselekciju kandidata. U pogledu povezivanja sa kompanijama, Centar se može pohvaliti dobrom saradnjom sa sledećim kompanijama i preduzećima: Fiat Automobili Srbija, Wacker Neuson Kragujevac (austrijsko-nemački koncern), Muehlbauer d.o.o, ComTrade-ogranak Kragujevac, Emisia Consulting d.o.o., Hoedlmayr Zastava d.o.o., Limessoft i sportske.net, Wiener Städtische Kragujevac, Radio Televizija Kragujevac, Vaterpolo klub Radnički, KMF Ekonomac, Institut za javno zdravlje Kragujevac.


STUDENTSKE PRAKSE U ORGANIZACIJI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU I CENTRA ZA RAZVOJ KARIJERE:

Letnja studentska stručna praksa – U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca od 2013. godine se realizuje se program Studentske letnje prakse. Studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija imaju priliku da tokom leta steknu svoja prva praktična iskustva. Praksa se realizuje u dva ciklusa, tokom jula i avgusta meseca, u sledećim institucijama: Službe protokola Grada, Muzički centar Abrašević, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Istorijski arhiv Šumadije, Dom zdravlјa Kragujevac, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Apotekarska ustanova Kragujevac, Gradska uprava, Javno-komunalna preduzeća. Cilj ovog programa je da se proširi i na ostale gradove u kojima Univerzitet u Kragujevcu ima svoje fakultete, kako bi se svim studentima obezbedile jednake šanse za učestvovanje u ovom programu.

Program prakse Mladi filolog – Program prakse za apsolvente i mlade diplomce Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (departmani za anglistiku i germanistiku). Dva puta godišnje se organizuju kursevi engleskog i nemačkog jezika u prostorijama Centra za razvoj karijere. Ovo je odlična prilika za filologe da steknu profesionalno iskustvo, a za kolege sa drugih fakulteta da nauče neki novi strani jezik ili usavrše svoje znanje. Za sada se realizuju samo kursevi nemačkog i engleskog jezika, jer je trenutno najveća potreba za poznavanjem ovih jezika.

Centar takođe tokom godine ima i uvek aktivan program Praktikanti-volonteri, koji su uključeni u svakodnevni rad Centra, ali i za koje su uvedene dodatne nove aktivnosti.

 

RADIONICE:

 

Kako bi studente i diplomce što bolje pripremio za izlazak na tržište rada Centar za razvoj karijere organizuje radionice u vezi sa započinjanjem karijere, samoevaluacijom, kao i kako da se na najbolji način predstave potencijalnim poslodavcima pisanjem efektnih biografija i motivacionih/propratnih pisama, kao i tehnikama vođenja uspešnog intervjua za posao. Tokom narednog perioda biće uvedene dve nove radionice koje se bave pitanjima upravljanja vremenom i projektnim menadžmentom. Centar organizuje radionice u prostorijama Centra, kao i na pojedinačnim fakultetima u saradnji sa saradnicima Centra. Tokom akademske godine se organizuje oko 20 radionica na pomenute teme. Radionice, kao i individualna savetovanja sprovodi obučeno osoblje Centra.


RESURSI CENTRA:

Centar za razvoj karijere poseduje mini-biblioteku sa naslovima posvećenim razvoju poslovnih veština i kompetencija, koje su dostupne našim studentima na korišćenje svakoga dana. U okviru saradnje sa Britanskim savetom, Centar je na poklon dobio brojnu literaturu za pripremanje akademskih sertifikata engleskog jezika, kao i drugih sertifikata za poslovni engleski, koje studenti takođe koriste. Studentima su uvek dostupni i računari i internet za korišćenje za njihove potrebe.

Kragujevac, februar 2014.

Adresa:    
Jovana Cvijića bb, Kragujevac
Kontakt telefon:
034 300 425
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Websajt Centra:
www.razvojkarijere.kg.ac.rs

FAKULTETI U SASTAVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU:

1. Ekonomski fakultet u Kragujevcu
2. Pravni fakultet u Kragujevcu
3. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
4. Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
5.  Tehnički fakultet u Čačku
6. Mašinski fakultetu Kraljevu
7. Medicinski fakultet u Kragujevcu
8. Pedagoški fakultet u Jagodini
9. Učiteljski fakultet u Užicu
10. Prirodno- matematički fakultet u Kragujevcu
11. Agronomski fakultet u Čačku
12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja