UNIVERZITET U NIŠU - CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE - 2014

UNIVERZITET U NIŠU
UNIVERZITETSKI CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANJE STUDENATA

Centar za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere je organizaciona jedinica Univerziteta u Nišu osnovana sa ciljem da podrži studente svih nivoa u razvoju veština i sposobnosti koje su od ključnog značaja za njihovo zapošljavanje, kao i da pruži informacije o obrazovanju i mogućnostima stipendiranja, u zemlji i inostranstvu. Centar je otvoren u junu 2008, uz pomoć Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje i Univerziteta u Notingemu. Jedna od ključnih uloga Centra je povezivanje akademske i poslovne zajednice i pružanje informacija i usluga i razvijanje kapaciteta multisektorske saradnje.

Centar nije direktno uključen u zapošljavanje studenata i diplomaca, ali pruža relevantne informacije o dobijanju posla, povezuje studente sa poslodavcima pomoću prakse i organizovanje volonterskog rada i organizovanjem obuka i seminara.

Aktivnosti (generalno):

Centar prati i analizira upis studenata i efikasnost studiranja, priprema informativne publikacije, internet prezentacije i druge vidove upoznavanja potencijalnih studenata sa mogućnostima studiranja, uspostavlja kontakte sa relevantnim službama za zapošljavanje, prikuplja informacije o mogućnostima zapošljavanja studenata, stvara jedinstvenu bazu podataka bivših studenata Univerziteta zaposlenih u zemlji ili inostranstvu, organizuje sastanke studenata i potencijalnih poslodavaca. Za rad i funkcionisanje centra zaduženi su upravnik i savet centra.
Novi upravnik Centra, prof. dr Miodrag Lazić, izabran je 2013. godine..
WEB portal Centra je: www.karijera.ni.ac.rs. Putem sajta Centar redovno informiše studente o dostupnim programima stažiranja i volontiranja, stipendijama, otvorenim pozivima, kao i stručnim i studentskim seminarima i konferencijama, kursevima, predavanjima i radionicama.

Centar za razvoj karijere je u 2012/2014 godini dao podršku u sledećim aspektima:

Pomoć u pripremi CV-ja, motivacionih pismama, prijava na konkurse.

Savetovanje i priprema studenata za intervjue za posao.
Pružanje informacija o praksama, volontiranju i stipendijama.
Organizacija radionica, treninga i seminara.
Organizacija prezentacija preduzeća i sastanaka sa poslodavcima.
Štampanje brošura sa savetima za zapošljavanje i razvoj karijere.
Obezbeđivanje stručne literature.
Pristup računarima i internetu za studente
U saradnji sa Alumni centrom univerziteta u Nišu, CZRK pruža diplomcima, poslodavcima Alumni kontaktne informacije.

Aktivnosti CZRK 2012-2014:

U proteklom periodu, Centar za razvoj karijere Univerziteta u Nišu ostvario je uspešnu saradnju sa različitim institucijama i organizacijama u različitim oblastima delovanja. Neke od njih su:
Fondacija za obrazovanje Prestolonaslednika Aleksandra II
"USA Summer Work and Travel“
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije
Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Nemačke
"Community Connections" World Learning Center Programme
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
World Trade Center in Baltimore, USA - USAID
Coca-Cola Hellenic
Ambasada Republike Austrije
Walton International UK

Na inicijativu CZRK Univerziteta u Nišu, Skupštini grada Niša je poslat nacrt Ugovora o obavljanju studentske prakse u svim javnim preduzećima, ustanovama i upravama čiji je osnivač grad Niš. Nacrt ugovora je prihvaćen i njegovo potpisivanje se očekuje u najskorije vreme.
U periodu 2012-2014. godine potisan je i ugovor o studenskoj praksi sa preduzećem NISSAL kao sa privatnom firmom WEBELINX iz Niša.

Kako bi se promovisale aktivnosti CRZK i predstavili programi koje Centar nudi svojim studentima tokom čitave godine, organizovane su posete svim Fakultetima Univerziteta u Nišu (čak i onima čije je sedište van Niša) gde su prezentovane usluge i programi Centra.
Takođe, sa kolegama iz Kancelarije za međunarodnu saradnju, CRZK Univerziteta u Nišu je na promocijama akademskih mobilnosti promovisao svoje usluge. CRZK u ovom aspekstu prijavljivanja za stipendije igra vrlo važnu ulogu i pruža pomoć studentima prilikom pisanja biografija, motivacionih pisama i slično.
Studenti su izuzetno zainteresovani za Radionice za pisanje biografije i motivacionih pisama, simulacija intervjua za posao koji će CRZK održati u narednom periodu.
Povodom dana Univerziteta u Nišu (u junu), kancelarija CZRK kancelarija za nastavu i obrazovanje Univerziteta u Nišu, svake godine organizuju INFO dan gde se između ostalih aktivnosti predstavljaju i rad i usluge CRZK.
U maju 2012. saradnici CZRK Univerziteta u Nišu su u okviru TEMPUS projekta CareerS proveli 8 dana na treningu i studijskoj poseti na Univerzitetu u Svonsiju, koja se sastojala od praktičnih, teoretskih naprednih komponenti programa za karijerno vođenje i savetovanje.
U oktobru 2012. saradnici CZRK Univerziteta u Nišu su, takođe u okviru TEMPUS projekta CareerS, proveli nekoliko dana na treningu na Univerzitetu u Padovi.
CZRK je i u 2013. dao podršku prilikom organizacije JOB FAIR-a. CRZK je dao tehničku, logističku i stručnu podršku studentskoj organizaciji BEST prilikom organizacije ovog Sajma zapošljavanja. Ovaj Sajam imao je zaista veliki odziv kako među studentima tako i među vodećim niškim srednjim i velikim preduzećima, nacionalnim i stranim kompanijama.
Nešto na šta je CZRK izuzetno ponosan je međunarodna konferencija SRBIJA UNUTAR EVROPSKE PARADIGME KARIJERNOG VOĐENjA-PREPORUKE I PERSPEKTIVE koja je održana 24. oktobra na Univerzitetu u Nišu.
Pripreme za Konferenciju su počele u aprilu 2013. i trajale do samog početka Konferencije. U pripremi Konferencije (celokupna logistika u vezi sa svim elementima potrebnim za održavanje takve međunarodne konferencije) je paralelno pored CRZK Univerziteta u Nišu, Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu, rukovodstva Univerziteta u Nišu, učestvovao i CZRK Univerziteta u Beogradu koji je svojim dugogodišnjim iskustvom i saradnjom sa inostranim partnerima doprineo da Konferencija dobije još veći odziv među predavačima i posetiocima.
Sama Konferencija je bila izuzetno dobro organizovana i posećena, sa preko 70 učesnika iz zemlje, bivših jugoslovenskih republika i inostranstva. Strani predavači su svoja dugogodišnja iskustva podelili sa prisutnima i izazvali veliku pažnju prisutnih i lokalnih medija.
25. oktobra 2013. CZRK je organizovao sastanak na Univerzitetu u Nišu sa akademskom zajednicom Univerziteta u Nišu i koleginicama sa Univerziteta Šlezija iz Poljske. Koleginice iz Poljske su nastavnicima i njihovim saradnicima prezentovale njihov način rada u Karijernom centru i o vidovima saradnje koje njihov Karijerni centar ima sa akademskom zajednicom.
14-15 oktobra 2013. organizovana je radionica u okviru ERASMUS MUNDUS, EM2-STEM programa u Novom Sadu, pod nazivom: „EM2-STEM: Feedback and Employability Workshop“, gde je Univerzitet u Nišu u okviru sesije „ Careers Services Perspectives of Mobility“ predstavio rad i aktivnsti svog CZRK i povezanost usluga karijernih centara sa mobilnostima, kao i koliko mobilnosti mogu da doprinesu pronalaženju boljeg zaposlenja.


Izgradnja kapaciteta

Uzimajući u obzir da Centar nema dovoljno osoblja, u poređenju sa drugim nacionalnim karijernim centrima, i sa strogo ograničenim apsorpcionim kapacitetima da odgovori na rastuće zahteve i pruža efikasnu i profesionalnu uslugu, potrebno je da bude u stanju da poveća svoje aktivnosti u svakom odgovarajućem sektoru, unapredi stručnost svojih zaposlenih kroz različite ciljane treninge i integrisanje modela dobre prakse sa evropskih univerziteta.
U vezi sa tim, Univerzitet u Nišu će u narednom periodu angažovati 3 studenta master studija koji će kao volonteri pomagati i raditi u Centru.

Takođe postoji predlog od strane rukovodstva Univerziteta u Nišu da se u narednom periodu na 3 fakulteta otvore kancelarije (koje će obuhvatiti sve grupacije fakulteta: tehničkih, društvenih i prirodnih nauka) koje će raditi u okviru CZRK Univerziteta u Nišu. Na ovaj način CZRK-u će biti omogućeno formiranje multi-sektorske platforme za povezivanje akademske i poslovne zajednice i biće omogućeno unapređenje zapošljavanja studenata sistemski i na održiv način.

CZRK Univerziteta u Nišu radi na izradi savremenog sajta Centra koji bi trebalo da sadrži:
baza podataka o klijentima (studenti i poslodavci)
video biografije
baza podataka o profesionalnom razvoju
virtuelni pomoćni modul (pruža praktične informacije, FAQs, know how, intervju za posao, savete, itd)
mediji
biblioteka
alumni baza podataka
forum
platforma za integraciju sa društvenim mrežama (FB, Twitter, itd)

Adresa:    
Univerzitetski trg 2
Kontakt telefon:    
+381 18 257 526
Email:    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Websajt Centra:    
http://www.karijera.ni.ac.rs/

FAKULTETI U SASTAVU UNIVERZITETA U NIŠU:

1.    Građevinsko - arhitektonski fakultet
2.    Ekonomski fakultet
3.    Elektronski fakultet
4.    Mašinski fakultet
5.    Medicinski fakultet
6.    Pravni fakultet
7.    Prirodno - matematički fakultet
8.    Tehnološki fakultet
9.    Učiteljski fakultet
10.    Fakultet zaštite na radu
11.    Fakultet umetnosti
12.    Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
13.    Filozofski fakultet