Prvi međunarodni forum za karijerno vođenje i savetovanje u Srbiji

forumKVISS01042015Beograd, 1.april 2015. – Danas je na Univerzitetu u Beogradu održan Prvi međunarodni forum za karijerno vođenje i savetovanje u Srbiji na temu „Karijerno vođenje i savetovanje u visokom obrazovanju“. Forum je realizovan u okviru Tempus projekta „Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji – CareerS“ (www.careers.ac.rs).

U ime rektora Univerziteta u Beogradu, prof.dr Vladimira Bumbaširevića, Forum je otvorila prorektor za nauku prof. dr Ivanka Popović. Ona je istakla da je ovaj projekat omogućio da se većem broju studenata omogući osnaživanje za ulazak na tržište rada, i izrazila nadu da će se razvoj ovih servisa nastaviti i u budućnosti.

Prisutnima se zatim obratila prof. dr Zorana Lužanin, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je ovom prilikom istakla da je značaj koji ima karijerno vođenje i savetovanje u Srbiji prepoznat od strane Ministarstva, o čemu svedoči činjenica da se karijerno vođenje i savetovanje nalazi u jednom broju akcija za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.godine. Ona je ovom prilikom zamolila sve karijerne centre na visokoškolskim ustanovama da se aktivno uključe u sprovođenje ovih planova i da su očekivanja Ministarstva da postojeći karijerni centri i oni koju budu nastali u predstojećem periodu preuzmu vođenje odgovarajućih akcija za implementaciju Akcionih planova usvojenih u januaru 2015.godine.

Ispred Ministarstva omladine i sporta učesnicima Foruma obratila se Snežana Klašnja, pomoćnik ministra. Ona je izrazila zahvalnost Univerzitetu u Beogradu i projektnom timu koji je omogućio realizaciju jednog velikog projekta, koji je značajno doprineo realizaciji Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji (KVIS). „Ovaj Međunarodni Forum, koji je sada prvi put organizovan, jeste jedno telo - jedan mehanizam koji smo želeli da imamo još dok smo pisali Strategiju KVIS i naša želja jeste da nastavimo da razvijamo ovaj oblik našeg zajedničkog druženja, razgovora i pokušaja da sistem karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji, iz svih uglova, ne samo ugla mladih, bude i tako što bolje razvijen“ – istakla je Klašnja.

Na kraju uvodnih obraćanja prisutnima se obratila Marija Ožegović, upraviteljka Fondacije Tempus – Erazmus plus kancelarije. Ona je izrazila zadovoljstvo ovim projektom, i nadu da će centri nastaviti sa radom na podršci studentima i razvoju njihove zapošljivosti.03 Careers partners2

Posle uvodnih obraćanja i pozdravnih govora govorila je Dejana Lazić, direktorka Centra za razvoj karijere i savetovanja studenata Univerziteta u Beogradu, koji je bio koordinator ovog projekta. Ona je u svom izlaganju upoznala publiku sa osnovnim informacijama o projektu „Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji“ i predstavila najznačajnije rezultate: Razvijene izvore i sisteme za karijerno informisanje studenata i poslodavaca „Vodič kroz diplome“ i „I-portal“, metodologiju za istraživanje potreba poslodavaca i rezultate istraživanja o potrebnim obrazovnim profilima i veštinama i znanjima diplomiranih studenata, Priručnik sa radnim materijalima „Razvoj karijere i savetovanje studenata“, predlog kursa za veštine upravljanja karijerom, pilotirane programe saradnje sa poslodavcima, razvijene e-servise karijernih centara i ojačane kapacitete (realizovane obuke u EU i nabavljena oprema i literatura) i dokument „Program i metodologija karijernog vođenja i savetovanja studenata“. Lazić je istakla da je jedan od najvrednijih rezultata i dodatnih vrednosti projekta uspostavljeno partnerstvo na nivou institucija (sa fakultetima i upravama), na nivou konzorcijuma među partnerskim institucijama u Srbiji (univerzitetima, ministarstvima, studentskim predstavnicima, poslodavcima i nevladinim organizacijama) kao i sa evropskim partnerima iz Italije, Poljske i Velike Britanije. Ostvarena je i sinergija i saradnja sa nekoliko drugih Tempus projekata i vodećim ekspertima iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja izvan Konzorcijuma. Izražavajući nadu da će se uspešno uspostaviti Međunarodni forum za karijerno vođenje i savetovanje koji će se održavati jednom u dve godine, sa idejom da će domaćini moći da budu univerziteti u zemlji, da će se tako obezbediti dalja promocija karijernog vođenja i savetovanja u državi, razmena informacija i dobrih praksi na stalnom nivou, koordinacija, inovacija, i podrška evropskih ekperata u praćenju trendova u oblasti.

Zatim je usledila prva plenarna sesija pod nazivom: Strateške smernice – razvoj karijerih centara – gledišta evropskih partnera tokom koje su predstavnici Univerziteta Šlezija, Univerziteta u Padovi i Univerziteta u Svonsiju predstavili svoje eseje pripremljene za potrebe strateškog planiranja daljeg razvoja karijernog vođenja na univerzitetima.

12 Padova University key speechO izazovima i perspektivama karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju u Srbiji govorili su Snežana Klašnja, pomoćnik ministra omladine i sporta, Ljiljana Tirorvić, samostalni stručni saradnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Marko Banković ispred Eurogajdens centra u Srbiji, Tamara Kljajić iz Beogradske otvorene škole i Dragoslav Đokić, generalni sekretar sa Univerziteta u Nišu u okviru druge plenarne sesije.

U poslepodnevnom delu Foruma održane su dve panel diskusije. Na prvoj diskusiji raspravljalo se o strateškim planovima i merama održivosti karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju, a panelisti su bili Dejana Lazić sa Univerziteta u Beogradu, prof. Miodrag Lazić sa Univeziteta u Nišu, Sonja Šovljanski sa Univerziteta u Novom Sadu, Milica Spasojević sa Univerziteta u Kragujevcu i Marina Savković sa Univerziteta Singidunum. Druga diskusija je bila posvećena okvirnom predlogu strukture i organizacije kursa Veštine upravljanja karijerom, koji je proizašao kao inicijativa projektnog konzorcijuma. Panelisti su bili Dejana Lazić iz Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogardu, prof.dr Aleksandra Pejatović i Dubravka Mihailović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. Slavko Pešić sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 

Prezentacije sa skupa dostupne su na sajtu projekta CareerS: http://www.careers.ac.rs/documents-download/viewcategory/110-82-forum-for-career-guidance-and-counselling.html

Fotografije pogledajte na: http://www.careers.ac.rs/gallery.html
Otvoren I - Portal za karijerno informisanje studenata Srbije

U februaru 2015. godine otvoren je I - Portal za karijerno informisanje studenata Srbije koji je razvijen u okviru Tempus projekta CareerS u cilju dostupnosti različitih informacija koje se tiču mogućnosti karijernog razvoja u Srbiji na jednom mestu.

Uz pomoć ovog portala pojedinci mogu, u skladu sa svojim interesovanjima i ciljevima, pretraživati informacije o zanimanjima, studijskim programima na Univerzitetima, trenutnom stanju na tržištu rada, aktuelnim prilikama za sticanje praktičnog iskustva, volontiranje, zapošljavanje, formalno i neformalno obrazovanje i usavršavanje.

Takođe, ovaj portal predstavlja vredan resurs u radu institucija i centara čija delatnost obuhvata karijerno vođenje i savetovanje studenata i važan korak ka kompaktnijoj saradnji i boljoj koordinaciji aktivnosti karijernih centara univerziteta Srbije.

Portal je ujedno i prva onlajn publikacija Asocijacije karijernih centara univerziteta Srbije - AKCENT-a i treba da omogući dodatnu podršku neophodnu za lični razvoj studenta, istraživanje mogućnosti za učenje i zapošljavanje, planiranje i upravljenja vlastitom karijerom.

Training for further recommendations on strategic plan for the career centers development

Padua, 3-4 February 2015. – Within the Tempus project CareerS a training has been organized for the representatives of career centers from universities in Serbia at the University of Padua from 3 until 4 April 2015.

Representatives from University of Belgrade, University of Novi Sad, University of Kragujevac, University of Nis and Singidunum University attended the Training for further recommendations on strategic plan for the career centers development, which consisted of the following sessions:

- Strategic plan for Career Centers (CC) Development (actions, policies for a strategic plan for the setting up and the effectiveness of a CC) by Dr. Gilda Rota, University of Padua;  

- Marketing plan and recommendations for the sustainability of a Career Centre (which marketing actions should be taken, how to promote a CC throughout the Academia and the Business world; which actions can implement future partnerships and setting up of networks for the sustainability of the CC policies and actions) by Dr. Anna Boaretto, University of Padua;

- Monitoring, evaluating and improving the effectiveness of a Career Centre: the experience at the University of Padova (various tools – e.g. questionnaires – used in Padua for the various actions in order to understand and evaluate the effectiveness of the policies and the activities of a CC) by Dr. Erica Bezzon, University of Padua;  

- From standard settings to indicators: proposal of a model of standard setting for the effectiveness of the Career Centres Development (presentation from a representative coming from the Ministry of Labour) by Dr. Giuliana Candia Italia lavoro – Ministry of Labour.

Group from Serbia had the opportunity to discuss with University of Padua Career Center team key issues relevant for strategic planning and further development of career services at universities in Serbia.

On the second day of the training two group visits were organized by the University of Padua, one to Informagiovani – Career Centre at the Municipality of Padua and another to Provincia Padova – the regional Placement and Career Guidance. This was another occasion to discuss about career guidance and counseling activities for young people and unemployed and analyze different approaches, active policies, similarities and differences with Serbian institutions and existing partnerships and networks. 

Photos from the training are available here.

Presentations from the training can be dowloaded here.

New project publication now available to download

We are glad to inform you that a new Reader: Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia has been published and made available on the project website www.careers.ac.rs.

Publication represents the proceedings from the International CareerS Conference "Serbia within European Paradigm of Career Guidance - Recommendations and Perspectives" that was held at the University of Nis in 2013 and contains eight original articles by the participants from Germany, UK, Italy and Serbia.

Hopping that the publication will successfully contribute to strategic planning of the continuing development of career centers at universities in Serbia, we are inviting you to download it here.

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU TEMPUS PROJEKTA CAREERS POSVEĆENA RAZVOJU SARADNJE UNIVERZITETA SA POSLODAVCIMA

4Novi Sad, 23. septembar 2014. godine –Radionica „Prikaz pilotiranih programa saradnje sa poslodavcima univerzitetskih Centara za razvoj karijere i savetovanje studenata“ održana je 23. septembra u 10 časova u Sali za sednice u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu u okviru Tempus projekta „CAREERS“ www.carees.ac.rs.

Ispred Univerziteta u NovomSadu - vodećeg partnera za radni paket posvećen razvoju saradnje sa poslodavcima u cilju jačanja zapošljivosti studenata - prof.Zita Bošnjak, prorektor za nauku istakla je u uvodnom obraćanju važnost karijernog vođenja studenata i izrazila nadu da će u nekom trenutku zauzeti još značajnije mesto na univerzitetima u Srbiji. Ona je izrazila zadovoljstvo što se danas na Univerzitetu u Novom Sadu timovi iz univerzitetskih karijernih centara zajedno bave pitanjem jačanja zapošljivosti studenata i poželela da se danas uspešno definiše gde želimo da dođemo i kako to da postignemo kroz programe saradnje sa poslodavcima.


Svi univerzitetski Centri (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Singidunum) su predstavili svoje programe, poput: „Lekcije iz prakse“, „Karijerno ćaskanje“, „Karijera i ja“, „Centriraj karijeru“, „Zanimanje meseca“, saradnjusa poslodavcima radi realizacije praksi i slično, a koji su imali za cilj povećanje zapošljivosti nivoa studenata sticanjem praktičnog iskustva ili karijernih veština.

U toku diskusije govoreno je o izazovima sprovođenja pojedinačnih programa, realnim/nerealnim očekivanjima studenata i poslodavaca u pogledu organizovanja praksi, koji programi karijernih usluga najviše povećavaju zapošljivost studenata, za šta su studenti ili diplomci najviše zainteresovani, kao i preporukama za usvajanje najboljih programa. Sonja Šovljanski iz Univerzitetskog Centra za razvoj karijere Univerziteta u Novom Sadu moderirala je diskusiju.

Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ljiljana Todorović je u osvrtu na diskusiju navela da su efekti i rezultati rada karijernih centara prisutni i pozitivni. Takođe, ona je ohrabrila prisutne da nastave sa implentacijom različitih modela saradnje i povezivanja akademske sredine, studenatai poslodavaca i da daju svoj doprinos prilagođavanju sadržaja studijskih programa potrebama tržišta rada.

Pogledajte prezentacije ovde. NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU REALIZOVANA KAMPANJA "CENTRIRAJ KARIJERU"


Novi Sad, 24.maj 2014. - U okviru Nedelje karijernih radionica koju je organizovao Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata pri Univerzitetu u Novom Sadu, u okviru Tempusovog projekta „CAREERS“ održano je osam radionica na teme karijernih veština. Nedelja radionica je održana od 19. do 23. maja 2014. godine u Centralnoj zgradi Rektorata Univerziteta.

Teme radionica su bile: Asertivna komunikacija u poslovnom okruženju; Pisanje CV-ja i motivacionog pisma; Aktivno slušanje; Prezentacione veštne; Upravljanje stresom; Priprema za intervju za posao; E-učenje i dalje usavršavanje i Kreativno donošenje odluka.

U okviru događaja „Centriraj karijeru“ koji je organizovao Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata pri Univerzitetu u Novom Sadu, u okviru Tempusovog projekta „CAREERS“ organizovano je pet predavanja poslodavaca na teme karijernih veština. Predavanja poslodavaca su održana od 26. do 30. maja 2014. godine u Centralnoj zgradi Rektorata Univerziteta.


Teme predavanja su bile: Liderstvo i učenje kroz čitav život; Tehnike sakupljanja podataka u maretinškim istraživanjima; Štednja i Kako da zaštite svoja prava; Donošenje odluka i Preuzmi inicijativu.

Više informacija na linku: http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/2014/0513centrirajKarijeru.pdf