Dobrodošli!

I-portal-baner-bez-pozadineI - Portal za karijerno informisanje studenata Srbije

podrška za lični razvoj studenta, istraživanje mogućnosti za učenje i zapošljavanje, planiranje i upravljanje vlastitom karijerom 

Fokusiran na karijerno informisanje, zahteva interakciju sa aktivnostima povezivanja sa poslovnim svetom, karijernog obrazovanja i savetovanja univerzitetskih centara za razvoj karijere i savetovanje studenata. Koncipiran u okviru Tempus projekta "CareerS", zajedničko je delo, resurs i prva onlajn publikacija Asocijacije karijernih centara univerziteta Srbije.


 

 

Neformalno obrazovanje

Kroz neformalno obrazovanje možete saznati šta su to meke /prenosive veštine i kako ih steći.  

Preporučljivo je da redovno pratite novosti i kalendar dešavanja na sajtu svog Centra za razvoj karijere na univerzitetu.  Do sada su se na dešavanjima u organizaciji centara za razvoj karijere studenti mogli upoznati sa veštinama umrežavanja, rada u timu, rada sa teškim ljudima, veštinama verbalne i neverbalne komunikacije, prezentovanja, predstavljanja poslodavcu, pisanja CVa, motivacionog pisma i karijernog plana, Koučingom, pisanjem projekata i fandrejzingom, organizovanjem vremena, motivaciom, PR-om i javnim nastupom, radom asesment centara, fidbekom...

Ukoliko studirate:

 • na Univerzitetu u Beogradu 
 • na Univerzitetu u Novom Sadu 
 • na Univerzitetuu u Kragujevcu 
 • na Univerzitetu u Nišu
 • na Univerzietu Singidunum 

prijavite se na info-listu i budite u toku sa rasporedom radionica, predavanja, prezentacija u organizaciji centara za razvoj karijere 
 

Veštine koje su potrebne za obavljanje različitih poslova su veoma slične,  samo su razlike u nivoima kompetentnosti. Koristite sve prednosti interneta ali i slobodnog vremena tokom studija. Otkrijte  koje su vam veštine potrebne za uspeh u vašoj oblasti rada.  Skoro svaki posao zahteva da imate dobre veštine verbalne i pisane komunikacije kao i sposobnost  da sarađujete sa različitim ljudima, takođe, poznavanje rada na računarima je danas obavezno za svaku struku.

Vodič za razvoj karijere na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu daje orijentire i preporučene linkove prema godini studija.  

Na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Novom Sadu možete da pročitajte više o tome kako najbolje iskoristiti slobodno vreme tokom studija. Studiranje ne podrazumeva samo učenje i nadgradnju Vašeg znanja, slušanje predavanja, praktičan rad tokom vežbi i pisanje seminarskih radova. Iako pruža malo slobodnog vremena, studiranje predstavlja šansu da razvijete one veštine koje bi Vam omogućile da se lakše zaposlite. Postoje različite načini da poslodavcima pokažete da posedujete kvalitete koji su njima potrebni – tako što ćete, dok studirate, biti član nekog tima ili raditi nešto korisno za zajednicu. Doprinos u radu udruženja i organizacija, volontiranje ili ostvarivanje nekih od svojih interesovanja takođe mogu učiniti da još više uživate u studentskom životu. Uz to, neke od ovih aktivnosti, mogu doprineti bržem i lakšem zapošljavanju.

Poslodavci su često zainteresovani kako provodite svoje slobodno vreme i kakve ste rezultate postigli, da li imate druga interesovanja osim diplomiranja. Odgovorne pozicije kao što je predsednik nekog udruženja ili vođa tima pokazuju da li posedujete važne liderske veštine, kao što su odgovornost i posvećenost. Radno iskustvo i vannastavne aktivnosti su odličan način da postignete efekat koji će impresionirati poslodavca.

Počnite odmah! Pravo je vreme da uzmete aktivno učešće u izgradnji svoje budućnosti i iskoristite jednostavan pristup Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata. Potrudite se da Vaš studentski život ne postane zaustavna traka, već put ka Vašoj uspešnoj karijeri.

Pročitajte koje su ključne sposobnosti koje poslodavci tražeKako da razvijete svoje veštine? 

Preuzmite ovde korisne priručnike za razvoj karijere i pročitati ih bilo kad tokom studija.

^vrh
 

Ponuda poslova i informacije o poslodavcima

INFORMISANJE O AKTUELNIM POSLOVIMA, PRAKSI, VOLONTIRANJU, POSLODAVCIMA I SEKTORIMA je od velikog značaja već tokom studija i za studente su pri centrima za razvoj karijere razvijene službe i programi za saradnju sa poslodavcima koje nastoje da budu na raspolaganju i poslodavcima zainteresovanim za regrutaciju studenata i diplomaca i studentima i diplomcima za karijerno informisanje putem različitih kanala i medija.

Na sajtovima svojih centara za razvoj karijere, a često i sajtovima fakulteta i univerziteta studenti mogu naći vesti o otvorenim prilikama za sticanje radnog iskustva ili nastavak studija i izbor korisnih linkova za dalje istraživanje. Ukoliko imate mogućnost da se upišete na mejling listu i primate obaveštenja kada se pojavi novi konkurs ili poziv, moći ćete da dođete do nekih informacija lakše i brže od drugih. 

logo bg

Na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu www.razvojkarijere.bg.ac.rs nalazi se sekcija sa poslovimapraksama, prilikama za volontiranje i programe u kompanijama za studente Univerziteta u Beogradu. Takođe, studenti mogu da se upoznaju sa poslodavcima, njihovim zahtevima, uslovima i politikom zapošljavanja pregledajući profile poslodavaca koji se mogu pretražiti po nazivu i privrednoj delatnosti.  

novi sad university

Na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata za studente Univerziteta u Novom Sadu nalazi se stranica sa poslovima, praksama i konkursima za volontiranje na: http://www.razvojkarijere.uns.ac.rs/index.php/prakse-volontiranja-poslovi

logo kragujevac

Na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata studenti Univerziteta u Kragujevcu u odeljku poslovi mogu pronaći korisne adres za traženje posla i osnovne korake u traženju posla i savete za proaktivno i kreativno traženje posla... a na stranici posvećenoj praksama i volontiranju: Zašto je bitno proći kroz neki program prakse, obuke ili volontiranja.  U sekciji sa najnovijim vestima studenti mogu pronaći aktuelne konkurse: http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/vesti/.

nis university

Na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Nišu studenti mogu pogledati aktuelne prakse i volontiranje na http://www.karijera.ni.ac.rs/sadrzaj.php?m=1 

singidunum university

Na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta Singidunum studenti mogu da pogledaju informacije o praksi na linku: http://careers.singidunum.ac.rs/praksa/, a poslovi se mogu pogledati u sekciji "Posao za vas"...

^vrh  

Korisni sajtovi za informacije o programima praksi

Korisni sajtovi za informacije o volontiranju:

Korisni sajtovi za informacije o poslovima, poslodavcima, zanimanjima i tržištu rada

Na nacionalnom nivou dva sajta i servisa su na vrhu liste preporučenih izvora informacija o poslovima, poslodavcima, zanimanjima i tržištu rada:

Takođe, korisno je posetiti sajt Privredne komore Srbije, koji sadrži korisne informacije o privrednim granama, statistici, potencijalu sektora, važnim adresama, zakonskim regulativama i ostalim informacijama. Upoznavanje sa ovim informacijama može da bude korisno za bolje razumevanje tržišta rada i orijentisanje unutar istraživanja mogućnosti za zapošljavanje.

Na njemu se mogu naći npr. informacije o privrednim granama

•  Bankarstvo i osiguranje -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=4&;;p=2&

•  Drvna industrija -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=5&;;p=2& 

•  Energetika -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=6&;;p=2&

•  Gradjevinska industrija -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=7&;;p=2&

•  Kreativna industrija -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=8&;;p=2&

•  Hemija, farmacija, guma i nemetali -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=9&;;p=2&

•  Informatika -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=10&;;p=2&

•  Komunalna delatnost -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=11&;;p=2&

•  Metalska i elektro industrija -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=12&;;p=2&

•  Poljoprivreda -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=13&;;p=2&

•  Rudnici metala i metalurgija -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=14&;;p=2&

•  Saobraćaj -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=15&;;p=2&

•  Tekstil i koža -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=16&;;p=2&

•  Trgovina -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=17&;;p=2&

•  Turizam i ugostiteljstvo -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=18&;;p=2&

•  Privatno obezbedjenje -http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=19&;;p=2&

i druge korisne informacije o malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu itd.Opisi zanimanja   

Pogledajte ovde nazive različitih vrsta zanimanja iz kategorije STRUČNJACI I UMETNICI, u koju spadaju stručnjaci osnovih i primenjenih nauka, zdravstveni stručnjaci, stručnjaci za obrazovanje i vaspitanje, stručnjaci poslovnih usluga i administracije, stručnjaci za informaciono-komunikacione tehnologije, stručnjaci za pravo i društvene nauke i kulturu.

Na sajtu Infostud-a- pronaćićete korisne informacije o zanimanjima ukoliko niste odlučili koji fakultet/visoku školu želite da upišete, konkurišete za neki posao, pripremate se za intervju ili ste primljeni na novo radno mesto, a niste sigurni šta taj posao podrazumeva...Na osnovu informacija dobijenih iz oglasa, saznajte više o najčešćim dužnostima i odgovornostima radnih mesta, uslovima u kojima se rad obavlja, poželjnim osobinama i kvalifikacijama za obavljanje posla, kao i o situaciji na tržištu rada u Srbiji, o ponudi i tražnji za kadrovima.  Date opise zanimanja je potrebno uzeti u obzir kao orijentacione, jer je moguće da se opisi zadataka na konkretnim radnim mestima razlikuju u zavisnosti od specifičnosti rada svake kompanije.  https://poslovi.infostud.com/opisi-zanimanja

Na sajtu Beogradske otvorene škole mogu se pronaći opisi zanimanja u bazi zanimanja a dostupan je i Virtuelni sajam zanimanja - multimedijalna prezentacija namenjena mladima kojia ima za cilj da bolje predstavi pojedina zanimanja. Video prezentacije u okviru Virtuelnog sajma zanimanja prikazuju kako izgleda jedan radni dan: advokatice, hemičarke, dizajnera enterijera, fotografa, glumca, farmaceutske tehničarke, menadžerke farme organskih proizvoda,  vinara-vinogradara, inženjera farmaceutske tehnologije, farmaceutkinje u apoteci, menadžera u gastronomiji, socijalne radnice, nutricioniste-dijetetičarke, menadžerke u turizmu.

Izbor karijere je najvažniji deo potrage za poslom. U kojoj oblasti ćete raditi može i ne mora da bude blisko vezano za vašu oblast studija.

Pred vama je lista od 32 grupe poslova koje možete da proučite u člancima pred vama. Oni koji mogu da vam pomognu da donesete svoju odluku i steknete bolje razumevanje o tome šta sve uključuju određene grupe poslova. Grupe poslova po kategorijama date su prema kategoriji poslova objavljenih preko portala Infostud, koji je uradio analizu u okviru Tempus Projekta CareerS.

Unutar analize poslova za visokoobrazovan kadar tokom 2010 - 2012, objavljene na ovom portalu ispod, mogu se pronaći opisi najčešće traženih veština i kvalifikacija kao i opisi posla za poslove objavljene po kategorijama: Arhitektura, Biologija, Dizajn, Ekonomija, Elektrotehnika, Farmacija, Fizika, Građevina, geodezija, Grafičarstvo, izdavaštvo, Hemija, IT,   Jezici, književnost, Ljudski resursi (HR), Marketing, PR, Mašinstvo, Mediji, kultura, Obezbeđenje, zaštita na radu, Obrazovanje, briga o deci, Osiguranje,   Poljoprivreda, šumarstvo, Pravo, Prehrambena tehnologija, Psihologija, Saobraćaj, logistika, Srednji menadžment, Tehnologija, metalurgija, Telekomunikacije, Turizam, ugostiteljstvo, Viši menadžment -konsalting, Veterina, Zaštita životne sredine, Zdravstvo

  

^vrh 


 

Analiza ponude radnih mesta za kadrove sa visokom/višom stručnom spremom u Srbiji 2010-2012. 

 REZULTATI  ANALIZE SADRZAJA OGLASA ZA RADNA MESTA OBJAVLJENIH NA SAJTU Poslovi.infostud.com.

Ova analiza urađena je za potrebe radnog paketa 1.3. TEMPUS projekta CareerS - Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji i dopunski je deo istraživanja o potrebama poslodavaca u pogledu poželjnih profila budućih zaposlenih. Cilj radnog paketa 1.3. je kreiranje metodologije prikupljanja informacija o potrebnim kompetencijama i veštinama neophodnim za veću konkuretnost diplomaca na tržištu rada i kreiranje pristupačnog informacionog sistema sa karijernim informacijama koji može biti korišćen u svakodnevnom radu sa studentima na univerzitetima u Srbiji.

Tempus projekat “Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji“ (CareerS – Development of Career Guidance aimed at improving higher education in Serbia) posvećen je unapređenju rada karijernih centara na univerzitetima u Srbiji. 

Analiza ponude radnih mesta za kadrove sa visokom/višom stručnom spremom u Srbiji 2010-2012. je prva analiza ovog tipa rađena u Srbiji i nadamo se da će imati dragocen doprinos na karijerne odluke studenata i diplomaca u Srbiji kroz pružanje uvida u potrebe poslodavaca i trenutno stanje na tržištu rada u Srbiji. 


^vrh

Analiza ponude radnih mesta 2010-2012. po oblastima

Oblasti u kojima je postojala najveća tražnja sa visokoobrazovnim kadrom su kategorisane na sledeći način:


1.         Arhitektura

2.         Biologija

3.         Dizajn

4.         Ekonomija

5.         Elektrotehnika

6.         Farmacija

7.         Fizika

8.         Građevina, geodezija

9.         Grafičarstvo, izdavaštvo

10.       Hemija

11.       IT

12.       Jezici, književnost

13.       Ljudski resursi (HR)

14.       Marketing, PR

15.       Mašinstvo

16.       Mediji, kultura

17.       Obezbeđenje, zaštita na radu

18.       Obrazovanje, briga o deci

19.       Osiguranje

20.       Poljoprivreda, šumarstvo

21.       Pravo

22.       Prehrambena tehnologija

23.       Psihologija

24.       Saobraćaj, logistika

25.       Srednji menadžment

26.       Tehnologija, metalurgija

27.       Telekomunikacije

28.       Turizam, ugostiteljstvo

29.       Viši menadžment -konsalting

30.       Veterina

31.       Zaštita životne sredine

32.       Zdravstvo

^vrh 


Arhitektura

Arhitektura

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

145

138

71

354

Ukupan broj kompanija

50

54

24

62

Prosečan broj prijava po oglasu

146

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

 • diploma akademskog ili strukovnog usmerenja
 • kreativno razmišljanje
 • analitičko razmišljanje
 • poznavanje  tehničkog crtanja, matematike i ostalih nauka srodnih arhitekturi
 • posedovanje licence za samostalnu izradu projekta
 • dobar vid zbog prirode posla
 • dobra moć opažanja, dobro snalaženje u prostoru, kreativnost i smisao za estetiku
 • sposobnost rada sa specijalnim programima za projektovanje (AutoCad, ArhiCad)
 • poznavanje engleskog jezika, a često je potrebno znanje i drugog stranog jezika

Opis posla:

 

Projektovanje i razrada arhitektonskih projekata, razrada predmetnog projekta, komunikacija sa nadležnim institucijama, odlazak na konsultacije sa investitorima i nadležnim institucijama, pregovaranje sa klijentima, dogovori sa investitorom i krajnjim korisnikom objekta, razmatranje vrednosti objekta i raspoloživih finansijskih sredstava investitora, razmatranje ideja za realizaciju objekta, skiciranje objekata sa svim potrebnim kvalitetima, razmatranje urbanističkih i komunalnih uslova za izgradnju objekta, pravljenje idejnog projekta, projektovanje enterijera i eksterijera objekta u zavisnosti od želje krajnjeg korisnika i investitora.

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Privatna građevinska firma, projektni biro, državna institucija za projektovanje i urbanizam, projektni biro, građevinska firma, agencija za pripremu građevinskih projekata, privatna agencija, zavodi za urbanizam.

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Rukovodilac arhitektonskog biroa, Diplomirani inženjer arhitekture – enterijerista; Diplomirani inženjer arhitekture; Konstruktor nameštaja; Arhitekta/dizajner; Construction Engineer; CGI Architect/Artist/Designer; Expert Architect - Hospital Construction; Expert Architect - Metro Consturction; Inženjer arhitekture - projektant; Vodeći projektant arhitekture; Senior Architect; Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture; Arhitekta za rad u salonu enterijera; Direktor departmana za arhitekturu; Rukovodilac službe pripreme projekata i upravljanja projektnim biroom; Viši stručni saradnik u službi za procenu vrednosti nekretninaArhitekta za projektovanje enterijera prodavnica u šoping centru; Odgovorni projektant unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije; Production Supervisors; 

 ^vrh


Biologija

Prosečan broj prijava po oglasu

151

Biologija

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

5

19

11

35

Ukupan broj kompanija

5

9

3

15

 

 

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

 • diploma akademskog ili strukovnog usmerenja
 • istraživačke veštine
 • analitičko razmišljanje
 • tehničke, manipulativne veštine
 • timski rad

Opis posla:

 

Biolozi proučavaju žive organizme i njihove odnose s okolinom. Polazeći od jedinke kao celine i ćelije kao osnovne jedinice života, biolozi u saradnji s drugim naučnicima otkrivaju fizičko-hemijske zakonitosti i molekularnu osnovu života. Znanja na molekularnom nivou nastoje da objasne složenije celine, kao što su žive ćelije, organizmi i populacije. Poslovi biologa mogu biti vrlo različiti. Neki sprovode fundamentalna istraživanja kako bi unapredili znanja o strukturi i funkciji živih sistema. Terenskim ispitivanjima i laboratorijskim eksperimentima otkrivaju složene međuodnose u ekosistemu i upoznaju organizaciju živog organizma. Drugi se bave primenjenim istraživanjima usmerenim na razvoj novih farmakoloških sredstava, povećanje prinosa biljaka, očuvanje životne sredine itd. Posebnu grupu čine nastavnici koji podučavaju biologiju u osnovnim i srednjim školama, gimnazijama i na fakultetima. Za razliku od istraživača, koji se u pravilu specijalizuju na nekom užem području, profesori imaju pregled nad celom biološkom naukom. Većina naučnika s područja biologije može se svrstati u neku od užih grupa, zavisno od vrste organizama koje proučavaju ili specifičnim poslovima kojima se bave. Ipak, sve bržim napretkom u razumevanju temeljnih životnih procesa na ćelijskom i molekularnom nivou, u današnje vreme se manje značenje pridaje nekim tradicionalnim podelama.

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Naučno-istraživačke ustanove, Kompanije iz veterinarske, poljoprivredne, šumarske, prehrambene, biotehnološke, genetičke, hemijske ili farmaceutske industrije. Osnovne, srednje i visoke škole i fakulteti.

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Diplomirani biolog; Clinical Research Associate; Application Scientist; Tehnolog industrije mesa; Mikrobiolog; Country Manager - Clinical Research; Environment Protection Expert; Stručno-komercijalni saradnik; Saradnik u kliničkim ispitivanjima; Istraživač pripravnik; Regulatory Affairs & Scientific Manager; Microbiology Specialist; Mikrobiolog; Regulatory Affairs Assistant

 ^vrh


Dizajn

Dizajn

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

143

119

126

388

Ukupan broj kompanija

67

60

66

92

Prosečan broj prijava po oglasu

98

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

 • Diploma akademskog ili strukovnog usmerenja
 • Kreativnost
 • Razvijena sposobnost estetske procene
 • Postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose
 • Poznavanje softvera za dizajn
 • Preciznost u radu
 • Spretnost ruku i prstiju
 • Sklonost ka umetnosti i dobrom crtanju
 • Komunikativnost

 

Opis posla:

Dizajneri osmišljavaju, izrađuju i uređuju čovekovu okolinu, kako bi predmeti u njoj bili što funkcionalniji i lepši. Oni su zaslužni za izgled vozova, automobila, kompjutera, nameštaja, različite ambalaže, knjiga, časopisa, plakata, odeće. Prema onome što oblikuju, uslovno ih možemo podeliti na industrijske dizajnere, dizajnere nameštaja, dizajnere enterijera, dizajnere keramike i stakla, grafičke dizajnere, scenske dizajnere, modne dizajnere i dizajnere tekstila. Ipak, njihova delatnost se često prepliće i retko se bave samo jednom granom dizajna. Ipak, iako se poslovi i znanja dizajnera razlikuju prema području na kojem rade, niz delatnosti je zajednički za sve. Da bi dizajnirali neki proizvod, oni najpre moraju da znaju potrebe svojih klijenata i potencijalnih korisnika. Kod nas dizajneri gotovo uvek rade po dogovoru s klijentom koji unapred određuje kakav bi proizvod želeo (npr. ukoliko je reč o grafičkom dizajnu reklamnog plakata, on određuje tekst i veličinu plakata). Potom dizajneri biraju način izrade proizvoda koji će omogućiti da proizvod bude funkcionalan, jednostavan za upotrebu i održavanje, otporan na uništavanje, siguran za upotrebu i ne preskup. Tada često sarađuju s inženjerima i drugim stručnjacima koji im mogu pomoći pri određivanju tehničkih karakteristika proizvoda (npr. prilikom dizajniranja brodske pumpe za vodu dizajneri moraju znati sve principe funkcionisanja pumpe i načine upotrebe). Tek sada dizajneri osmišljavaju konačan izgled proizvoda. Često se oslanjaju na poznate trendove u dizajnu sličnih proizvoda, no uvek se trude da slede sopstveni stil. Proizvod dizajniraju prema željama i očekivanjima klijenta, prema tehničkim uputstvima različitih stručnjaka, prema ustaljenim modnim trendovima i prema ličnom ukusu. Završnu verziju proizvoda, tačnije – njegov model, tada kompjuterski, videoanimacijama ili crtežom prikazuju klijentima i u dogovoru s njima eventualno ga prepravljaju. U radu se često služe kompjuterima koji olakšavaju izradu nacrta i omogućavaju jednostavan prikaz modela. Dizajneri enterijera kompjuterskim animacijama i novim 3D tehnikama uređuju prostore, industrijski proveravaju kvalitet proizvoda, grafički oblikuju logotipe kompanija pomoću računara. Danas je rad dizajnera neodvojiv od rada na računarima, a time važnost crtanja postupno dolazi sve manje do izražaja.

  

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:


Dizajnerski studio, Grafički studio, Agencije za dizajn, Građevinske firme, Privatni ateljei, Fabrike nameštaja ili prateće opreme, Marketinške agencije…

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Modni dizajner / kreator; Dizajner / arhitekta; Dizajner; Web Designer; Dizajner/ka; Art Director; Grafički dizajner; Modelar konstruktor; Graphic Designer; Samostalni grafički dizajner; Grafički/WEB dizajner; Industrijski dizajner; Junior Graphical Designer; Inženjer za projektovanje i proizvodnju nameštaja; Visual/UI Designer; User Interface Designer; Dizajner za reklamni materijal i ambalažu; Projektant nameštaja; Dizajner mašina; Asistent marketinga / grafički dizajner; Dizajner multimedijalnih sadržaja; Structural Design Engineer; Packaging Designer and Production Follow Up; Interior Designer; Prelom dizajner; Dizajner enterijera; Copywriter; Mechanical Designer; CAD Surface Specialists / Engine Design Engineer; Analog IC Design & Layout R/D Engineer; Ilustrator; Dizajner kolorista; Grafički dizajner / DTP; Grafički dizajner / 3D i Web; Operater za rad u Photoshop-u; Samostalni referent za industrijski dizajn; 

 ^vrh


Ekonomija

Prosečan broj prijava po oglasu

179

Opšta ekonomija

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

5243

4138

4084

13465

Ukupan broj kompanija

1593

1341

1157

3249

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Oblast ekonomije se sastoji od nekoliko srodnih oblasti: administracija i računovodstvo, bankarstvo i finansije, prodaja i trgovina.

 

Administracija i računovodstvo:

Najvažnije osobine, osim stručnih kvalifikacija, su organizovanost i pedantnost. Takođe, bitno je da su ove osobe analitične, sistematične i odgovorne, da su samostalne i da imaju proaktivan pristup rešavanju problema. Zbog saradnje sa različitim ljudima u firmi i van nje, poželjna je kooperativnost, saradljivost i komunikativnost. Pri zapošljavanju u oblasti administracije i računovodstva bitno je poznavanje poslovne dokumentacije, osnova računovodstva, kao i poslovne korespondencije. Organizacione veštine i brzo kucanje su takođe tražene od kandidata. Obavezno je poznavanje rada na računaru, prednost može doneti poznavanje programa za vođenje knjiga. Poželjno je znanje nekog stranog jezika, najčešće engleskog i posedovanje vozačke dozvole.

Bankarstvo i finansije:

Za rad na poslovima u oblasti bankarstva najčešće se traži visoko obrazovanje, znanje matematike, analitičke sposobnosti, znanje engleskog jezika, odlično znanje rada na računaru, komunikativnost. Takođe, bitne osobine za uspešno obavljanje ovog posla su i preciznost, dobra organizovanost, strpljivost, predusretljivost, pedantnost i profesionalnost u radu. Važna uloga je i uloga savetodavca, jer se time stiče poverenje stranke kako u službenika banke, tako i u samu banku. Ljudi koji rade u oblasti finansija moraju imati visoko znanje iz oblasti matematike, analize i računovodstva kako bi mogli interpretirati podatke i izvršavati svoje obaveze u skladu sa potrebama kompanije za koju rade. Takođe je potrebno da prate zakonske propise i pravila vezane za finansije i računovodstvo, kao i da poznaju međunarodne standarde finansijskog izveštavanja, kako bi ih mogli primenjivati u svom radu. Ako im posao podrazumeva kontakt sa klijentima, zaposlenima, predstavnicima javnih ustanova, potrebno je da imaju i razvijenu veštinu komunikacije i pregovaranja. Često poslodavci traže radno iskustvo, a i  poznavanje računovodstva i računovodstvenih propisa, međunarodnih računovodstvenih standarda (za poslove u oblasti finansija), analitičke i matematičke veštine, sposobnosti planiranja i organizacije.

Prodaja i trgovina:

 

Od osobe koja radi na pozicijama vezanim za trgovinu/prodaju se očekuju dobre komunikativne sposobnosti i pregovaračke veštine, ljubaznost i prijatan pristup i taktičnost u nastupu. Osim toga, bitna je orijentisanost ka ciljevima, ambicioznost, inicijativnost.

Opis posla:

 

Ekonomisti proučavaju troškove i učinke proizvodnje, raspodelu i potrošnju roba i usluga. Svoja znanja temelje na proučavanju ekonomskih pojava i procesa; zato skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. Većina ekonomista se bavi praktičnom primenom ekonomskih znanja. Oni savetuju preduzeća, banke, osiguravajuća društva, investicione fondove, sindikate, vladine organizacije. Ekonomisti moraju imati jasno definisane ekonomske ciljeve. Zato se neki bave kreiranjem i primenom ekonomske politike na određenom području delovanja, kao što su npr. područje finansija, rada, poljoprivrede, trgovine, saobraćaja, energije, zdravstva. Zavisno od područja kojim se bave, ekonomisti primenjuju različite metode. Pripremanje izveštaja je važan deo njihovog posla, koji uključuje izradu tablica i grafičkih prikaza i opisivanje i objašnjavanje prikazanih podataka. Organizuju nabavke proizvoda, administrativni rad i katalogizaciju dokumenata, asistiraju finansijskoj službi…

 

 

 Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Administracija

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

20.000

75.000

47.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

20.000

85.000

52.500

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

20.000

69.800

43.900

 

Bankarstvo

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

26.000

170.000

98.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

32.000

180.000

106.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

32.000

186.700

109.350

 

Ekonomija, finansije, računovodstvo

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

18.000

92.152

35.076

II stepen visokog obrazovanja (master)

25.000

200.000

112.500

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

30.000

150.000

90.000

 

Prodaja i trgovina

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

18.000

107.000

62.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

20.000

110.000

65.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

32.000

120.000

76.000

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Lokalna samouprave, privatna firme, državne institucije, banke, osiguravajuće kuće...gotovo sve industrije imaju potrebu za ekonomistima (računovodstvo, finansije, menadžment, ekonomska informatika, marketing, trgovina, hotelijerstvo, turizam, preduzetništvo, agroekonomija...).

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Poslovni sekretar, Administrativni radnik, Inokorespondent, Knjigovođa, Referent naplate, Revizor, Šef kabineta, Šef računovodstva, Referent računovodstva, Poreski supervizor, Portfolio menadžer, Broker, Bankarski službenik, Procenitelj rizika, Blagajnik, Kreditni službenik, Savetnik klijenata, Stručni saradnik za upravljanje kreditnim rizikom, Poreski službenik, Lizing službenik, Stručni saradnik, Specijalista za računovodstvo i konsolidaciju,


Finansijski direktor, Diplomirani ekonomista, Finansijski analitičar, Prokurista, Analitičar investicija, Statističar, Referent finansija, Referent plana i analize, Referent za obračun plata, Stručni saradnik u finansijama, Fakturista, Finansijski kontrolor, Menadžer plana i analize, Saradnik za unapređenje prodaje, Rukovodilac tima u poslovanju sa privredom, Menadžer za ključne klijente, Stručni saradnik za procenu kreditnog rizika u poslovanju sa privredom, Stručni saradnik za procenu kreditnog rizika u službi potrošačkih kredita, Računovođa, Savetnik, Viši stručni saradnik za poslova sa mikroklijentima, Referent za predprodajne aktivnosti, Menadžer za razvoj biznisa, Agent za prodaju nekretnina, HoReCa Menadžer, Menadžer za ključne kupce, Komercijalista, Komercijalni direktor, Prodajni medicinski predstavnik, Menadžer nabavke i uvoza, Menadžer prodaje i izvoza, Merchandiser, Poslovođa prodajnog objekta, Prodavac, Telemarketing operater, Akviziter, Referent prodaje, Referent nabavke, Referent spoljne i unutrašnje trgovine, Poslovođa, Supervizor prodaje, Šef odeljenja u prodajnom objektu, Area Sales Representative, Analitičar prodaje...

 ^vrh


Elektrotehnika

Elektrotehnika

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

224

283

445

952

Ukupan broj kompanija

98

118

186

252

Prosečan broj prijava po oglasu

92

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 • Diploma akademskog ili strukovnog usmerenja
 • Preciznost
 • Strpljivost
 • Odgovornost
 • Savesnost
 • Sposobnost tehničkog i analitičkog rešavanja problema
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog jezika

 

Opis posla:

 

Inženjeri elektrotehnike projektuju, razvijaju, testiraju i nadgledaju proizvodnju elektrotehničke i elektroničke opreme. Oni i predstavljaju opremu kupcima i uče korisnike rukovanju. Njihova struka – elektrotehnika – ima korene u matematici i fizici, ali uključuje i znanja potrebna za kreativnu inženjersku primenu naučnih saznanja. Postoje dve temeljne vrste elektrotehničkih primena. Jedna se zasniva na upotrebi elektriciteta za proizvodnju i korišćenje energije. To je područje elektroenergetike i elektromašinstva, popularno nazvano područjem “jake struje”. Drugo područje primene odnosi se na prenos i obradu informacija. To je područje elektronike, automatike, radijskih i telekomunikacija, popularno nazvano područjem “slabe struje”. Skladno tome, dele se i inženjeri elektrotehnike na nekoliko specijalizovanih grupa. Elektroenergetičari – bave se problemima proizvodnje, prenosa i korišćenja električne energije. Bave se korišćenjem konvencionalnih energetskih izvora i postrojenja, gde se načela i tehnike relativno sporo menjaju, ali istražuju i nove izvore energije, kao što su nuklearna energija, solarna energija, energija vetra i sl. Predmet njihovog rada mogu biti električne instalacije po zgradama, dalekovodi, transformatorske stanice, elektroenergetska oprema, klasične i nuklearne elektrane. Elektromašinci - su stručnjaci za područje pretvaranja električne energije u mehaničku i obratno. Oni se bave električnim mašinama (motorima i generatorima), elektroničkim sistemima za njihovo automatsko upravljanje i nadzor i uređajima energetske elektronike. Elektroničari – mogu se baviti projektovanjem mikro-elektroničkih komponenti (npr. čipova), izradom elektroničkih sklopova, odnosno konstrukcijom merne opreme, elektroničkih digitrona i drugih elektroničkih uređaja. Njihova praktična ostvarenja nalaze primenu u gotovo svim granama industrije, ali i u zdravstvu, školstvu, trgovini, svakodnevnom životu. Zato se mnogi inženjeri ovog profila često bave održavanjem i prodajom, kao i podučavanjem korisnika u rukovanju elektroničkim uređajima. Automatičari – bave se problemima upravljanja tehničkim sistemima, kao što su vozila, avioni, roboti, a najčešće automatizacijom proizvodnih procesa. Usko sarađuju s drugim stručnjacima, kako bi automatizovali razne tehničke sisteme i zamenili čoveka u rutinskim poslovima ili proširili njegove mogućnosti. Inženjeri za radio i telekomunikacije – bave se projektovanjem uređaja za prenos i obradu informacija: zvuka, slike ili računarskih podataka. Inženjeri radio-komunikacija projektuju radijske i televizijske uređaje, akustičke sisteme, radarsku i radiolokacijsku opremu. Inženjeri telekomunikacija proučavaju teoriju informacija i projektuju telekomunikacijske mreže i informacijske sisteme, npr. telefonske centrale.

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Osim u proizvodnji, elektrotehničari i elektro inženjeri mogu raditi i u komercijalnim poslovima vezanim za tržište i u veleprodaji električnih proizvoda, elektroopreme i elektromaterijala.

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Projektant-elektro, Diplomirani inženjer elektrotehnike, Diplomirani inženjer energetike, Servisni inženjer, Inženjer za tester mašine, Verification/Asic Design Engineer, Glavni inženjer elektroenergetskih sistema, Diplomirani elektro-inženjer energetike; ASIC Verification Engineer; Inženjer slabe struje; Inženjer jake struje; Elektroinženjer; Quality Assurance Manager; Supervizor za DMS (Distribuirani Sustav Upravljanja) i SCADA sustave; Specijalista za automatizaciju industrijskih postrojenja; Specijalista za elektromotorne pogone; Supervizor elektrike; Inženjer prodaje za niskonaponsku opremu; Inženjer prodaje za srednjenaponsku opremu i postrojenja; Inženjer specijalista; Inženjer automatike; Technical Functions Maintenance Team Leader; Diplomirani IT elektroinženjer; Embedded HW Engineer; Inženjer razvoja hardware-a; Senior inženjer – projektant upravljanja i zaštite u trafostanicama...


 ^vrh


Farmacija

Prosečan broj prijava po oglasu

92

Farmacija

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

175

185

265

625

Ukupan broj kompanija

51

71

91

107

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Osim diplome visokog obrazovanja potrebno je aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i poznavanje rada u MS Office programima i Interneta.

Opis posla:

 

Radi na poslovima u vezi proizvodnje i prodaje farmaceutskih proizvoda. Definiše radno tehnološke parametre, uvodi nove tehnologije i nove tehnike izrade proizvoda i unapređuje i optimizuje postojeće. Takođe vrši kontrolu ekonomičnosti i produktivnosti u proizvodnji kao i izradu dokumentacije.

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Medicina, farmacija, veterina

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

23.000

100.000

61.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

30.000

100.000

65.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

32.000

135.000

83.500

 

 

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Farmaceutske kompanije, apoteke koje samostalno proizvode lekove, instituti...

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Diplomirani farmaceut; Stručni saradnik; Saradnik na terenu; Kvalifikovani farmeceut za puštanje serije lekova u promet (QP); Diplomirani farmaceut - poslovođa; Upravnik apoteke; Stručni saradnik za promociju lekova; Product Manager za lekove bez recepta; Senior Scientist – Pharmacologist…

 ^vrh


Fizika

Prosečan broj prijava po oglasu

126

Fizika

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

1

5

4

10

Ukupan broj kompanija

1

3

2

5

 
Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Uz obavezno diplomu visokog obrazovanja potrebne su i visoko razvijene opšte matematičke sposobnosti, naučna ili intelektualna radoznalost te samostalnost u radu veoma su važne osobine za uspešno bavljenje fizikom. Saradnja sa drugim stručnjacima, timski rad, izveštavanje i objavljivanje vlastitih rezultata podrazumevaju, takođe, dobro razvijene veštine komunikacije, odnosno sposobnosti govornog i pisanog izražavanja.

 

Opis posla:

 

Fizičari istražuju i postavljaju temeljna načela o građi, opštim svojstvima i kretanju materije, stvaranju i prenosu energije i međudelovanju materije i energije. Neki fizičari ova temeljna znanja primenjuju u teorijskim područjima, kao što su pitanja o prirodi vremena ili poreklu svemira, dok se drugi bave praktičnim problemima, npr. razvojem novih materijala, unapređenjem elektronskih i optičkih instrumenata ili medicinske opreme. Fizičari kreiraju i sprovode eksperimente koristeći lasere, ciklotrone, elektronske mikroskope, teleskope, velike spektrometre i druge uređaje. Sistematskim opažanjem, merenjima i analizama pokušavaju da utvrde zakonitosti koje opisuju prirodne sile, kao što su gravitacija, elektromagnetizam i nuklearna međudelovanja. Pronalaze i mogućnosti primene fizičkih zakona i teorija u rešavanju problema na području nuklearne energije, elektronike, optike, telekomunikacija, tehnologije svemirskih letelica, usavršavanja medicinskih instrumenata i sl. Većina fizičara bavi se i istraživanjem i razvojem, odnosno usavršavanjem, novih tehnologija. Neki sprovode fundamentalna teorijska ili eksperimentalna istraživanja da bi obogatili naučna saznanja. Tako istražuju strukturu i dinamiku jezgra atoma, proučavaju dinamičke efekte na površinama materijala, izučavaju kvantnu teoriju polja. Fizičari koji sprovode primenjena istraživanja usmereni su prema razvoju novih uređaja, proizvoda i postupaka, oslanjajući se pritom na otkrića i znanja koji proizilaze iz fundamentalnih istraživanja. Fizičari konstruišu i instrumente ili aparaturu za potrebe svojih istraživanja. Često se događa da ova istraživačka oprema ima i dodatnu praktičnu primenu. Tako se laseri koriste u hirurgiji; pojedini merni instrumenti upotrebljavaju se npr. pri analizama krvi ili hemijskog sastava hrane; mikrotalasni uređaji koriste se kao rerne i sl. Neki fizičari se bave testiranjem, kontrolom kvaliteta i ostalim poslovima vezanim za industrijsku proizvodnju. Pokazuje se takođe da fizičari svoja znanja, sposobnosti i usvojene pristupe rešavanju problema mogu uspešno da primene u bankarskim poslovima, modeliranju finansijskih sistema i operacija na berzama.

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Fizičari rade na različitim mestima, zavisno od profila i usmerenja na studijama: u naučno-istraživačkim institutima, industrijskim i vojnim laboratorijama, osnovnim, srednjim i visokim školama, fakultetima, velikim bolnicama koje zahtevaju održavanje i unapređivanje složenih medicinskih instrumenata, bankama itd.

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Diplomirani fizičar; Istraživač – pripravnik; Istraživač; Inženjer laboratorije; Tehničar za fizičko-hemijska merenja; Istraživač pripravnik za fizičku hemiju; Istraživač - pripravnik za rad u oblasti fizike; Profesor fizike...

 ^vrh


Građevina, geodezija

Građevina

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

369

411

406

1186

Ukupan broj kompanija

109

142

105

196

Prosečan broj prijava po oglasu

92Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Osim diplome visokog obrazovanja, zbog sve veće upotrebe kompjutera, koji ubrzava i olakšava rad, pojedinci bi trebalo da budu upoznati s programima koji se koriste za proračune i izradu nacrta (AutoCad, Corel Draw itd). Treba da imaju položen stručni ispit (licenca) i da usavrše strane jezike. Za uspešno obavljanje posla neophodna su znanja iz matematike, fizike, statike i tehničkog crtanja. Za što uspešnije obavljanje poslova potrebno je imati znanje iz matematike, fizike, statike, tehničkog crtanja i sl. Takođe, građevinski inženjeri treba da poseduju kompjuterske veštine i poznavanje npr. sledećih programa: AutoCad, Corel Draw itd., kao i znanje stranih jezika.

Pojedinac treba da poseduje sposobnost samostalnog donošenja odluka i individualnog rada uopšte, ali i sposobnost rada u timu, koja potrazumeva komunikativnost i kolegijalnost.

Posle završenog fakulteta moguće je odraditi pripravnički staž u nekom građevinskom preduzeću. Nakon toga se polaže stručni ispit. Tek tada, sa položenim stručnim ispitom, inženjer može biti projektant ili inženjer koji upravlja gradilištem.

Opis posla:

Građevinski inženjeri planiraju i nadziru izgradnju različitih objekata. To mogu biti objekti niskogradnje (putevi, željezničke pruge, tuneli, mostovi), hidrogradnje (luke, brane, hidrocentrale, kanalizacije) i visokogradnje (stambeni i industrijski objekti). Učestvuju u svim fazama nastajanja objekta. U samom početku izgradnje objekta, s obzirom na mesto građenja, materijal i novac, definišu tehnologiju građenja i rešavaju probleme u izvođenju radova. Nakon toga statičkim proračunima proveravaju i dokazuju sigurnost i stabilnost objekta. Na kraju sve zamisli prikazuju u detaljnom nacrtu. Za izradu nacrta služe se priborom za crtanje(olovka, papir, trouglovi, rapidografi). U današnje vreme sve više se koriste kompjuteri, kako za izradu nacrta, tako i za proračune. Prema potrebi izrađuju se budžeti celokupne izgradnje. Navedeni poslovi odnose se na projektante konstrukcija, projektante tehnologije i organizacije građenja. Međutim, inženjeri građevine mogu raditi i kao nadzornici gradilišta ili kao rukovodioci radova i građenja, konsultanti, predavači i profesori na fakultetima. Osim željama pojedinca, radno mesto inženjera građevine određeno je i stepenom obrazovanja.

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Građevina i nekretnine

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

25.000

138.000

81.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

28.700

103.000

65.850

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

35.000

110.000

72.500

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Kompanije koje se bave građevinom

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Diplomirani inženjer geodezije; Diplomirani građevinski inženjer; Građevinski projektant; Šef gradilišta; Geodet; Rukovodilac građevinskog sektora; Konsultant za projekte i prodaju; Rukovodilac odseka plana i kontrole projekata; Šef odeljenja tehnologije i kalkulacija; Glavni inženjer  za tunele; Rukovodilac operativno tehničke pripreme; Building Manager; Menadžer projekta; Šef gradilišta; Contract Manager; Construction/Project Manager; Diplomirani građevinski inženjer za tunele; Construction Manager for Steel Structures; Građevinski inženjer sa licencom 410; Inženjer za izvođenje radova u visokogradnji i niskogradnji; Diplomirani građevinski inženjeri za projektovanje i/ili stručni nadzor nad izgradnjom;

 ^vrh


Grafičarstvo, izdavaštvo

Grafičarstvo, izdavaštvo

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

17

34

32

83

Ukupan broj kompanija

11

9

12

22

Prosečan broj prijava po oglasu

119

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 • Diploma visokog obrazovanja
 • Preciznost
 • Sposobnost uočavanja detalja
 • Dobro prepoznavanje boja i nijansi
 • Znanje rada na računaru, u odgovarajućim programima
 • Inventivnost i misaona fleksibilnost
 • Brzo uočavanje oblika, boja, nijansi i senki
 • Sposobnost sagledavanja iste stvari sa više aspekata

 

Opis posla:

 

Usklađivanje rada različitih odeljenja u fabrici, utvrđivanje troškova i radnih učinaka, kao i nabavka materijala. Organizovanje rada odeljenja za grafičku tehnologiju.

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Grafička industrija, štamparije…

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Šef štamparije; Rukovodilac; Grafički dizajner; Grafički dizajner - pripravnik; Junior Graphical Designer; Graphic Designer; Tehnički direktor; Realizator grafičke obrade; DTP operater; Šef redakcije za dizajn; Operator za dnevnu grafiku; Organizator štamparije; Stručnjak za digitalnu pripremu proizvodnje;

Prosečan broj prijava po oglasu

137


Hemija

Hemija

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

17

37

66

120

Ukupan broj kompanija

7

17

30

24

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

 • diploma visokog obrazovanja
 • istraživačke veštine
 • analitičko razmišljanje
 • multidisciplinarna znanja
 • tehničke, manipulativne veštine
 • timski rad

Opis posla:

Hemičari, odnosno inženjeri hemije, bave se istraživačkim radom i primenom prikupljenih činjenica i spoznaja o hemijskim sastavima. Hemičari su razvili izvanredno velik broj novih proizvoda, kao što su sintetička vlakna, boje, lekovi, elektroničke komponente i slično, kao i procese koji štede energiju i smanjuju zagađenje okoline (npr. unapređenja u rafinerijama nafte), a istraživanja hemije živih organizama donela su unapređenja na području medicine, poljoprivrede i u proizvodnji hrane. Većina hemičara se školuje s namerom da radi u istraživanju i razvoju. Istraživački rad se može podeliti na fundamentalna (bazična) istraživanja i razvojna istraživanja. U bazičnim istraživanjima hemičari ispituju osobine, sastav i strukturu materije, kao i zakone po kojima se kombinuju i reaguju supstance. Na području primenjenih istraživanja i razvoja kreiraju nove produkte i procese ili pak unapređuju postojeće, koristeći se spoznajama i znanjima prikupljenim u bazičnim istraživanjima. Hemičari koji se bave naučno-istraživačkim radom rade u laboratorijama gde analiziraju hemijske supstance, mešaju ih i prate hemijske reakcije, da bi stvorili nove sastave ili razumeli postojeće reakcije. U savremenim laboratorijama koriste se vrlo preciznim i skupim instrumentima, kao što je aparat za nuklearno magnetsku rezonancu ili različite vrste kromatografa. Rad s takvim uređajima zahteva posebnu edukaciju. Budući da hemičar u laboratoriji radi s laborantima i hemijskim tehničarima, on im priprema radne podloge i daje radne zadatke, odnosno ima ulogu organizatora i koordinatora posla. Prikuplja i analizira podatke i iz njih izvodi potrebne zaključke pa piše naučne izveštaje. Hemičari prate stručnu literaturu i učestvuju na naučnim skupovima. Hemičari rade i u proizvodnji i u hemijskim postrojenjima, kao i u analitičkim laboratorijama za kontrolu kvaliteta. Oni pripremaju instrukcije za radnike, koje sadrže opise sastojaka, vreme mešanja i temperaturu za svaku fazu procesa i nadgledaju automatizovane procese. Nadziru i uzimanje uzoraka, da bi se osigurao odgovarajući kvalitet proizvoda, kao i poštovanje industrijskih i drugih propisanih standarda. Uzorke različitim fizičko-hemijskim postupcima analiziraju u laboratorijama i utvrđuju poštovanje propisanih parametara kvaliteta proizvoda. Hemičari zapisuju i izveštavaju o rezultatima ispitivanja. Hemičari se specijalizuju u različitim područjima: analitičkoj hemiji, organskoj hemiji, neorganskoj hemiji, fizičkoj hemiji i biohemiji. Specijalizacija im je omogućena već na studijama. Analitički hemičari ispituju i određuju strukturu, sastav i prirodu supstance, i razvijaju analitičke tehnike. Oni identifikuju postojanje i koncentraciju hemijskih zagađivača u vazduhu, vodi i zemlji. Organski hemičari ispituju hemiju mnogih ugljenikovih jedinjenja. Mnoge komercijalne produkte, poput lekova, plastike i đubriva, razvili su organski hemičari. Neorganski hemičari ispituju sastojke koji se pretežno sastoje od drugih elemenata, a ne ugljenika, poput onih u elektronskim komponentama. Fizički hemičar ispituje fizička svojstva atoma i molekula i način odvijanja hemijskih reakcija. Njihova ispitivanja mogu dovesti do novih i boljih izvora energije. Biohemičari proučavaju i ispituju hemijske reakcije u živom organizmu.

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Hemijska industrija

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

20.000

74.000

47.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

20.000

67.000

43.385

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

60.000

60.000

60.000

  

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Hemičari se zapošljavaju u naučno-istraživačkim ustanovama i u proizvodnim kompanijama, većinom u hemijskoj industriji, što uključuje proizvodnju plastike i sintetičkih materijala, lekova, deterdženata, boja, organskih hemikalija i slično.

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Diplomirani hemičar, Inženjer hemijskog razvoja; Chemist - Quality Assurance; Šef laboratorije; Hemičar u kozmetičkoj industriji; Diplomirani fiziko-hemičar; Rukovodilac mikrobiološke laboratorije; Stručni saradnik - hemičar; Kontrolor kvaliteta proizvoda; Produkt menadžer laboratorijske opreme; Hemijski tehnolog u prodaji;

 ^vrh


Informacione tehnologije

IT

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

1055

1784

2810

5649

Ukupan broj kompanija

347

417

469

507

Prosečan broj prijava po oglasu

68

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

 • poznavanje različitih kompjuterskih jezika
 • poznavanje engleskog jezika
 • redovno praćenje trendova u IT industriji
 • analitičko razmišljanje
 • timski rad

 

Opis posla:

 

Pravljenje veb aplikacija, veb portala i sajtova. Programeri aplikacija pišu programe koji rešavaju samo posebne poslove, ili prerađuju već postojeće-opšte aplikacije prilagođavajući ih potrebama organizacije. Sistemski programeri pišu programe za održavanje i kontrolu softvera kompjuterskog sistema, kao što su operativni sistemi ili sistemi za upravljanje bazama podataka.

  

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Informacione tehnologije

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

20.000

140.000

80.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

32.000

150.000

91.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

50.000

120.000

85.000


Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Kompanije koje se bave internet poslovanjem, firma za programiranje, korporacije…

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Web dizajner; PHP programer; Administrator baza podatakaC/C++ programer; JAVA Programer; Konsultant za poslovni softver; .Net programer; Flash programer; Oracle Programer; J2EE Programer; SQL programer; HTML programer; SAP programer; ERP programer; Delphi programer; Referent u IT sektoru; Sistem inženjer; IT menadžer; IT analitičar; Information Security Officer; IT Auditor for Internal Audit Department; .NET  Developer; Data Warehouse / Business Intelligence; Embedded Software Developer; Adobe Flash/Flex Developer; IT Systems Analyst; IT Operations System Engineer; Security Specialist; ASP .NET programer; Test Engineer for Web Application; Service Desk Manager; JBoss Frontline Support Engineer; Microsoft Dynamics NAV Developer; Application Integration Engineer; JavaScript Developer; Automation QA Engineer; IT Enterprise Applications Operations; IOS Inženjer; Microsoft DWH/BI konsultant; Academic Developer Evangelist; iOS Developer; Microsoft Developer; Web Solutions Architect; Services Consultant Generalist; ClearCase Administrator; Senior Web Developer
Jezici i književnost

Jezici, književnost

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

54

90

133

277

Ukupan broj kompanija

29

37

51

62

Prosečan broj prijava po oglasu

98


Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Za osobe koje se bave jezikom i književnošću, veoma je bitno stručno znanje, sposobnost izražavanja, tečan i jasan govor. Rad prevodioca zahteva i sposobnost pisanog izražavanja, sposobnost slušanja, kao i komunikativnost. Što se tiče prevodioca koji rade kao predavači, potrebno je i poznavanje rada sa decom i ljudima, odnosno sposobnost predavanja i prenošenja znanja.

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Prevodilački poslovi

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

25.000

78.000

51.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

33.000

75.000

54.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

43.000

50.000

46.500

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Privatne škole za strane jezike, srednje škole, visoke škole, fakulteti

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Prevodilac; Bibliotekar; Creative Writer; Lektor; Profesor; Nastavnik

 ^vrh


Ljudski resursi, HR

 Ljudski resursi

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

78

97

146

321

Ukupan broj kompanija

39

42

59

140

Prosečan broj prijava po oglasu

221

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Ova pozicija zahteva visoko obrazovanje i to najčešće u oblasti društveno humanističkih nauka (najčešće se radi o ekonomistima i psiholozima). Posao menadžera ljudskih resursa zahteva čestu, višestruku i slojevitu komunikaciju, pa je neophodno da ova osoba bude komunikativna, da poznaje psihologiju i poseduje emocionalnu inteligenciju. Neophodno je široko obrazovanje, informisanost, poznavanje Zakona o radu, kao i stalno usavršavanje. Takođe, bitne osobine za osobe koje se bave HR-om su i odlučnost i doslednost. Menadžer ljudskih resursa mora da bude osoba sa dobrim organizacionim sposobnostima i da uspostavlja dobru poslovnu saradnju sa svim strukturama u kompaniji. Uobičajeni uslovi su poznavanje rada na računaru i znanje engleskog jezika.

Opis posla:

Mandžer za ljudske resurse se bavi procesom selekcije, zapošljavanja, razvoja i unapređenja zaposlenih i mnogim drugim administrativnim poslovima. HR menadžer ili asistent HR menadžera obavljaju testiranje kandiatata za posao i vode intervjue, dajući svoje preporuke menadžerima. Takođe, posao HR menadžera jeste i da se bavi unapređem znanja i veština zaposlenih u cilju boljeg poslovanja.

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Ljudski resursi

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

25.200

200.000

112.600

II stepen visokog obrazovanja (master)

30.000

180.000

105.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

50.000

120.000

85.000

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Privatno preduzeće - služba za ljudske resurse (nekada kadrovska služba), HR agencija, državna firma, samostalna kuća za HR konsalting...

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Menadžer ljudskih resursa; Referent u službi ljudskih resursa; Asistent u službi ljudskih resursa;  Trening menadžer; Recruitment Trainee;  HR & Training Officer; HR Asistent; Trener-koordinator; Šef HR službe; Stručni saradnik u sektoru Ljudskih resursa; Šef odeljenja za radnopravnu podršku i kadrovsko-administrativne poslove; People Development Associate; Saradnik za razvoj zaposlenih i sisteme nagrađivanja; Viši referent službe za kadrovske poslove; HR Development Specialist; Samostalni saradnik za selekciju, trening i razvoj zaposlenih; HR Business Partner in Energy Block; Koordinator za razvoj ljudskih resursa; Rukovodilac službe za ljudske resurse; HR Officer; Recruiting Specialist; Talent Acquisition Consultant; Recruiter / Headhunter...


Marketing i PR

Marketing, PR

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

265

318

359

942

Ukupan broj kompanija

114

134

153

301

Prosečan broj prijava po oglasu

243

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Marketing ili PR menadžer treba da poseduje visoko obrazovanje, iskustvo u oblasti marketinga/PR-a i upravljanja, jer kao vođa odeljenja mora biti spreman na donošenje važnih odluka. Potrebno je da stalno usavršavaju svoja znanja i prate trendove, da poseduju komunikacione, pregovaračke, organizacione i menadžerske veštine, a s obzirom da mora da koristi, kako osnovne, tako i napredne alate za rad na računaru, neophodno je znanje rada na istom. Izuzetno je bitna komunikativnost, organizovanost, dinamičnost i snalažljivost, kao i spremnost na naporan rad. Takođe, bitna je kreativnost, veštine rada u timu, ali i individualna inicijativa.

Opis posla:

Organizuje internu i eksternu komunikaciju, marketinške aktivnosti, istraživanje tržišta, promocije, eventi, sponzorstva, image building, brend recognition, reputation, advertising, praćenje izveštavanja medija…

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Marketing, reklamiranje/advertajzing, PR

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

25.000

125.000

75.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

25.000

124.000

74.500

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

30.000

100.000

65.000

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Marketing i PR agencije, kompanije koje imaju potrebu za PR i marketing odeljenjima…

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Referent marketinga; Brend menadžer; Marketing istraživač; Marketing menadžer; PR menadžer; Account Executive u odeljenju PR; Community Manager; Marketing stručnjak;; Brand Manager; Junior PR; New Media Specialist; Internet Marketing Specialist; Marketing asistent; Marketing & PR Manager; Digital Account Manager; Marketing Coordinator; Asistent marketinga; Direktor marketinga; Junior Marketing Communications Expert – Campaign Management; Senior CopyWriter; On-Line Marketing direktor; Branding and Marketing Communications Specialist; Samostalni stručni saradnik za marketing istraživanja; Juices and Energy Drinks Marketing Specialist; Marketing planning asistent; Specijalista u marketingu; Rukovodilac službe za analizu i upravljanje cenama; Rukovodilac službe za analizu i predviđanje tržišta...


 ^vrh


Mašinstvo

 

Mašinstvo

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

627

649

646

1922

Ukupan broj kompanija

204

227

204

275

Prosečan broj prijava po oglasu

102

 

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Svim mašinskim inženjerima je potrebna praktična inteligencija, analitičnost i smisao za detalje. Poželjna je sklonost ka timskom radu i sposobnost za jasno pismeno i usmeno sporazumevanje. Zbog praćenja svetskog tehnološkog razvoja i primene najnovijih tehnoloških dostignuća moraju biti spremni na stalno usavršavanje. Zahvaljujući informatičkoj tehnologiji, sve manje rade rutinske poslove, a sve je veći naglasak na kreativnosti u osmišljavanju novih, tržišno konkurentnih proizvoda. Pri zapošljavanju je bitno formalno obrazovanje kao i AutoCad, licenca, strani jezici – pored engleskog najčešće nemački i ruski.

 

Opis posla:

 

Industrijski inženjer bavi se razvojem, projektovanjem i usavršavanjem mašina, ljudi i materijala i optimalnim korišćnjem tih sistema. Tu su takođe i organizacija rada, analiza i praćenje procesa proizvodnje, optimizacija proizvodnih procesa, održavanje proizvodne opreme, analiza troškova, analiza pokazatelja ekonomičnosti, produktivnosti, rentabilnosti, obezbeđenje računarske podrške u organizaciji, obezbeđenje softverskih paketa za upravljanje proizvodnim procesima, projektovanje informacionih sistema namenjenih održanju, oblikovanje informacionih sistema za podršku odlučivanju, ergonomsko oblikovanje proizvoda, ergonomsko projektovanje radnog prostora , procena i dizajniranje uslova na radu, kao i oblikovanje proizvoda, procesa i alata vezano za povećanje bezbednosti, komfora i učinka.

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Mašinstvo

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

23.000

90.000

56.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

25.000

90.000

57.500

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

40.000

80.000

60.000

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Fabrike za prizvodnju i održavanje mašina i postrojenja, projektantske firme, konsultantske firme

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Diplomirani mašinski inženjer; Projektant mašinstva; Rukovodilac službe održavanja; Rukovodilac mašinske službe; Aftersales Warranty and Technical Specialist; Tehnolog zavarivanja; Operativni tehnolog; Process and Production Engineer; Quality Assurance Engineer; Specialist for Quality methods; Production Scheduler; Kontrolor kvaliteta; Diplomirani mašinski inženjer - projektant; Diplomirani mašinski inženjer - pripravnik konstrukcionog mašinstva za medicinske uređaje; Mašinski inženjer (konstruktor); Inženjer mašinstva - konstruktor mehaničkih zaptivača; Inženjer zavarivanja IWE; R&D Engineer; Launch and Change Manager; Production Scheduler (Engineer); Professional for Customer Packaging and Empties; Wiper System Component Engineer; Electrical Engineer; Mašinski inženjer termotehnike; Inženjer tehničke podrške za SolidCAM softverska rešenja u proizvodnji; Engineer for Occupation Health and Safety; Application Technology Engineer; Maintenance Expert.


 ^vrh


Mediji i kultura

Mediji i kultura

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

104

131

159

394

Ukupan broj kompanija

31

36

20

47

Prosečan broj prijava po oglasu

160

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Za ljude koji rade u oblasti medija i kulture poželjno je da imaju interdisciplinarno obrazovanje koje je neophodno za uspešno obavljanje njihovog poziva.

Potrebno je da se osobe koje rade u medijima mogu usredsrediti na ono što rade, ali u isto vreme registrovati sve što se događa oko njih. Treba da deluju objektivno i brzo i kad su pod velikim vremenskim i drugim pritiskom. Treba da budu znatiželjni i spretni pri traganju za informacijama, ali pritom i sa osećajem za meru, komunikativni i uporni pri postavljanju pitanja, ali i nenametljivi u ophođenju sa drugima.

Novinar treba da ima odlične sposobnosti usmenog i pisanog izražavanja, treba dobro da vlada maternjim jezikom i pravopisom te najmanje jednim stranim jezikom. Uz osnovna znanja iz novinarstva, poželjna je opšta kultura veća od prosečne. Danas novinar mora vladati i programima za kompjutersku obradu teksta, te osnovama elektronskog prenosa informacija.

Opis posla:

Dobri novinari odabiraju oblast o kojoj će izveštavati i stalno usavršavaju svoje znanje o njoj, te se ne dovode u situaciju da danas izveštavaju o poplavama u Banatu, a sutradan o odlukama koje donesi Savet bezbednosti UN. Ipak, i to se dešava, zato treba biti spreman na sve – imati široko opšte obrazovanje, a još važnije od toga – veštinu da brzo saznamo ono što se od nas traži, zato se kaže da novinari ne moraju da znaju sve, ali moraju da znaju ko zna. Urednik mora da bu de vrolo dobro informisan, on svakodnevno prati rad svojih novinara i odlučuje koje će cesti biti najpodobnije za objavljivanje, u skladu sa interesovanjem javnog mnjenja.

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Novinarstvo, štamparstvo i mediji

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

18.000

72.000

45.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

19.000

70.000

44.500

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

43.000

43.000

43.000

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Novinske i izdavačke kuće, nedeljnici, magazini i sličnim štampanim medijima; kulturne ustanove;

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Novinar; Producent; Urednik; Voditelj; Spiker; Titler; Producent sinhronizacije; Specijalista za digitalne medije; Novinar / dopisnik / reporter; Novinar / Social Media Manager; Samostalni stručni saradnik za publikacije, edukacije i skupove; Scenarista; Glavni i odgovorni urednik; Voditelj zabavnog i informativnog programa; Urednik zabavnog programa; Dramaturg; Novinar informativnog programa; Izvršni producent; Izvršni producent - organizator; Urednik muzičkog programa; Web novinar/urednik; Web urednik; Urednik filmskog i serijskog programa; Urednik internet portala; Urednik web site-a, biltena i drugih izdanja; Urednik publikacija, izveštaja i web site; Koordinator televizijskog programa; Izvršni producent za određene programske sadržaje; Web spiker...Obezbeđenje, zaštita na radu

Obezbeđenje, zaštita na radu

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

41

39

88

168

Ukupan broj kompanija

17

21

32

35

Prosečan broj prijava po oglasu

113

 

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Za uspeh u ovom zanimanju poželjno je imati smisla za tehničke i mehaničke probleme, sklonost za njihovo rešavanje i dobro snalaženje u prostoru. Potrebna je sklonost ka timskom radu, pedantnost, savesnost i odgovornost.

Inženjeri zaštite na radu obično se specijalizuju za određeno područje ili određenu industriju. Nakon višegodišnjeg rada mogu postati specijalisti za jedno područje ili više njih. Zaštitom na radu bave se i inženjeri drugih tehničkih struka. Oni uz svoju osnovnu struku moraju savladati područje zaštite na radu.

 

Opis posla:

 

Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti u radu. Prilagođavanjem radne okoline čoveku i prilagođavanjem čoveka radnoj okolini inženjeri zaštite na radu nastoje da smanje opasnosti na radu i da ublaže njihove posledice. Inženjeri zaštite na radu utvrđuju, propisuju, pišu pravilnike, uputstva i postupke kojih se moraju pridržavati radnici da bi mogli da rade bez opasnosti za svoj ili tuđi život ili zdravlje. Inženjeri zaštite na radu proučavaju mehaničke izvore opasnosti, a zatim smišljaju i postavljaju zaštitne sprave, sprave za daljinsko upravljanje, sprave za blokiranje opasnih delova, kako bi se smanjila opasnost da se radnik za mašinom povredi. Inženjeri zaštite na radu nadziru ispravnost alata, propisuju radne postupke i pravila prenošenja i rukovanja alatom i upotrebu ličnih zaštitnih sredstava prilikom rada s ručnim alatom (rukavice, zaštitne naočare, čvrste cipele i drugo). Stručnjaci za zaštitu na radu obilaze pogone, pregledaju opasna mesta i propisuju načine i vrste zaštite prilikom rada na visini. Kad je reč o teškim telesnim naporima, propisuju i način rada s teretima, ali i pomoćna sredstva kao što su poluge, dizalice, ručne dizalice i druga pomagala koja zamenjuju ljudski rad. Inženjeri zaštite na radu mere i nadziru nivo buke u industrijskim pogonima, propisuju zaštitna sredstva za zaštitu od buke. Nadziru i mere štetna zračenja, nepovoljne mikroklimatske uslove i vibracije. Za sve nepovoljne uslove propisuju zaštitnu odeću, obuću i drugu opremu, prate da li radnici tu opremu koriste, prate rok trajanja i zamenu zaštitne opreme. Stručnjaci za zaštitu na radu dužni su da osposobljavaju radnike, da ih obrazuju i proveravaju znanje i veštine radnika iz zaštite na radu te o tome voditi potrebnu evidenciju. Vrlo važan deo njihovog rada jeste zaštita okoline: vode, vazduha i zemljišta. Inženjeri zaštite na radu propisuju pravila sigurnosti i paze kako se pravila o zaštiti okoline primenjuju. Na kraju prikupljaju podatke, sistematizuju, statistički obrađuju, analiziraju ih i pišu izveštaje.

 

  

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Obezbeđenje i zaštita

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

16.000

70.000

43.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

16.200

60.000

38.100

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Neki stručnjaci za zaštitu na radu rade u inspektoratima i inspekcijskim službama koje su odgovorne za nadzor zaštite na radu, državnim službama i ministarstvima ili nezavisnim agencijama koje se bave sprovođenjem i obrazovanjem za zaštitu na radu.

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:


Inženjer zaštite na radu; Referent protivpožarne zaštite; Referent za bezbednost i zaštitu na radu; Šef obezbeđenja; Koordinator za industrijsku i ekološku bezbednost, bezbednost na radu i zdravlje; Health & Safety and Environmental Lead; Referent za fizičko tehničku zaštitu; Rukovodilac sektora fizičkog obezbeđenja; Rukovodilac službe za bezbednost na radu i zaštitu od požara; Menadžer za bezbednost i zdravlje na radu; Menadžer za ispitivanje uslova radne okoline; Koordinator za bezbednost, zdravlje na radu i zaštitu od požara; Samostalni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu; Menadžer bezbednosti i zdravlja na radu; Lice za bezbednost i zdravlje na radu; Lice za bezbednost na radu; Health and Safety Supervisor; Safety Supervisor / Superintendent; Referent za bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu; Menadžer zaštite od požara; Lice za BZNR i referent PPZ; Menadžer bezbednosti...

 ^vrh


Obrazovanje, briga o deci

 

Obrazovanje, briga o deci

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

148

175

202

525

Ukupan broj kompanija

62

55

52

99

Prosečan broj prijava po oglasu

145

 

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Pre svega, prosvetni radnik treba da ima pedagoške sposobnosti i da poseduje spremnost za rad sa decom i mladim ljudima, želju da prenosi sopstvena znanja iz oblasti koju predaje.  Pored toga, potrebna je velika emotivna uravnoteženost i sposobnost da sagleda problem sa gledišta učenika. Od prosvetnih radnika se u velikoj meri očekuje visoka govorna sposobnost i kreativnost u radu, kako bi na što zanimljiviji način mogli približiti konkretnu oblast učenicima.

Prosvetni radnici treba da budu staložene osobe, sa ispravnim stavovima i interesima, sa korektnim vrednosnim sistemom.

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Obrazovanje, naučni i istraživački rad

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

20.000

53.000

36.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

35.000

70.000

52.500

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

30.000

80.000

55.000

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Obrazovne ustanove, instituti…

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Vaspitač; Učitelj; Profesor; Nastavnik; Pedagog; Predavač; Asistent na fakultetu...


 ^vrh


Osiguranje

Osiguranje

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

37

48

75

160

Ukupan broj kompanija

9

12

18

19

Prosečan broj prijava po oglasu

93

 

 

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Osobe koje žele da rade u oblasti osiguranja trebalo bi da budu dinamični i da teže profesionalnosti, da budu ambiciozni, spremni na stalnu obuku i usavršavanje, postavljanje visokih ciljeva sebi, saradnicima i organizaciji i da teže ostvarivanju ciljeva. Bitne su pregovaračke i komunikacione veštine.

U ovom su poslu sposobnost prodaje i iskustvo važniji od formalnog obrazovanja. Poželjno je znanje minimum jednog stranog jezika, pretežno engleskog, poznavanje rada na računaru i veoma dobra organizovanost.

 

Opis posla:

 

Administriranje zahteva za osiguranjem i polisa osiguranja, prijem šteta i administriranje zahteva za isplatu šteta, prirema ugovora i slično.

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Osiguranje

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

15.000

150.000

82.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

20.000

120.000

70.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

100.000

160.000

130.000

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Osiguravajuća društva, banke…

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Agent prodaje osiguranja; Aktuar; Administrator osiguranja; Procenitelj štete; Menadžer u osiguranju; Stručni saradnik za posredovanje u osiguranju.. 

Poljoprivreda i šumarstvo

Prosečan broj prijava po oglasu

98

Poljoprivreda, šumarstvo

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

124

109

119

352

Ukupan broj kompanija

58

44

44

77

 

 

Opis posla:

Primenjuje inženjerske tehnologije i znanje bioloških nauka na poljoprivredne probleme vezane za produktivnost i mašine, elektrifikaciju, strukturu, zaštitu zemljišta i voda i preradu poljoprivrednih proizvoda. Razvija kriterijume za projektovanje, proizvodnju, odnosno izgradnju opreme, objekata i postrojenja. Dizajnira i koristi uređaje za očitavanja, merenje i snimanje i sistem instrumenata za proučavanje problema kao što su: posledice temperature, vlažnosti i svetla na biljke i životinje, kao i efikasnost različitih metoda upotrebe insekticida. Projektuje i usmerava proizvodnju opreme za oranje, žetvu i đubrenje zemljišta, kao i za kontrolu biljnih i životinjskih bolesti. Projektuje i nadgleda izgradnju objekata za skladištenje useva, životinjska skloništa, ljudsko stanovanje, uključujući svetlo, toplotu, klimu, vodosnabdevanje i odlaganje otpada. Planira i usmerava izgradnju seoskih elektroenergetskih distibutivnih sistema, kao i sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje i kontrolu poplava radi očuvanja zemljišta i voda. Projektuje i nadgleda instalaciju opreme i instrumenata koji se koriste za procenu i obradu proizvoda farme i da automatizuju poljoprivrednu proizvodnju. Može voditi radio i televizijske obrazovne programe za pružanje pomoći poljoprivrednicima, lokalnim grupama i poljoprivrednim zadrugama.

  

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Poljoprivreda, industrija hrane

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

20.000

68.000

44.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

30.000

65.000

47.500

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

25.000

65.000

45.000

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Firma za poljoprivrednu obradu i proizvodnju, poljoprivredno gazdinstvo, zadruge, centri za razvoj i unapređenje poljoprivrednih dobara, Ministarstvo poljoprivrede, razni instituti i zavodi.

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Diplomirani inženjer poljoprivrede; Inženjer šumarstva; Inženjer zaštite bilja; Referent za zaštitu bilja; Kontrolor kvaliteta poljoprivrednih proizvoda; Diplomirani inženjer poljoprivrede – zaštita bilja; Poljoprivredni inženjer voćarstva - Agronom; Production Supervisor for Preserved Fruit Product; Inženjer voćarstva; Stručni saradnik za razvoj i primenu proizvoda za ishranu životinja; Tehnolog voćarstva; Rukovodilac farme krava; Terenski biolog / hortikulturista / agronom; Poljoprivredni inženjer ratarskog smera; Diplomirani inženjer obrade drveta; Poljoprivredni inženjer za stočarstvo; Agronom - inženjer agronomije; Diplomirani šumarski / mašinski / elektrotehnički inženjer; Rukovodilac u poljoprivrednom sektoru; Stručni saradnik u odeljenju kontrole kvaliteta proizvoda; Inženjer šumarstva; Diplomirani inženjer agronomije...

 ^vrh


Pravo

Pravo

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

360

381

422

1163

Ukupan broj kompanija

137

160

185

262

Prosečan broj prijava po oglasu

117

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Od pravnika se očekuju dobro razvijene sposobnosti logičkog razmišljanja i zaključivanje. Fleksibilnost u mišljenju, umeće u pregovaranju i primenjivanje teorijskih znanja na specifične životne situacije, staloženost i strpljenje u odnosima s drugima. Visoka odgovornost, savesnost u radu i ponašanje u skladu s čvrstim etičkim načelima vrlo su važne osobine pravnika. Lakoća u izražavanju, veština komunikacije i uverljivost u nastupu takođe su bitne karakteristike pravnika.

Za obavljenje poslovima pravnika neophodno je završiti studije prava. Pravosudni ispit može polagati lice koje je diplomiralo na pravnom fakultetu i koje je posle završenog pravnog fakulteta steklo dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi ili tri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ili četiri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.

 

Opis posla:

 

Sastavljanje ugovora u oblasti privrednog prava, rešavanje drugih pitanja u oblasti privrednog i radnog prava relevantnih za poslovanje kompanije. Istraživanje pozitivnog zakonodavstva, istraživanje prakse međunarodnih tela, pisanje projekata. Praćenje rada organa organizacije, tumačenje zakonskih i podzakonskih akata, davanje pravnih mišljenja članovima organizacije, vođenje projekata i učestvovanje u realizaciji projekata, organizovanje seminara, rad u radnim grupama za kreiranje zakonskih akata, učestvovanje na stručnim skupovima, pisanje pravnih mišljanja. Neka radna mesta omogućavaju i saradnju sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama drugih zemalja Pravnik u državnoj instituciji se uglavnom bavi davanjem mišljenja na predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju Vlada i ministarstva, a koje se odnosi na usklađenost predloga akta sa Ustavom i pravnim sistemom.

 

 Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Pravo

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

15.000

110.000

62.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

20.000

150.000

85.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

40.000

170.000

55.000

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Kompanija, nevladina organizacija, državna institucija, firma, pripravnik, rad u advokatskoj kancelariji.

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Pravni referent; Advokatski pripravnik; Diplomirani pravnik; Referent opštih i pravnih poslova; Rukovodilac opštih i pravnih poslova; Advokat; Menadžer službe za pravne i opšte poslove; Staff Attorney; Senior Legal Associate; Diplomirani pravnik/ca; Saradnik za rešavanje plasmana sa povećanim rizikom i pravnu podršku; Specijalista za radne odnose; Lawyer  / Attorney at Law; Advokatski pripravnik; Šef sektora za pravne poslove; Saradnik za radno-pravne odnose; Rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova; Legal Expert.Prehrambena tehnologija

Prehrambena tehnologija

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

15

34

71

120

Ukupan broj kompanija

10

20

34

54

Prosečan broj prijava po oglasu

50

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Inženjeri prehrambene tehnologije treba da imaju razvijen interes za prirodne nauke, u prvom redu hemiju i biologiju. Budući da znanja iz ovih područja moraju da kombinuju sa znanjima iz tehnologije i mašinstva, moraju imati razvijen smisao za tehničke probleme. Za inženjera prehrambene tehnologije važno je da je odgovoran i samostalan u donošenju odluka, jer proizvodni proces treba prilagođavati karakteristikama sirovina koje ulaze u obradu. Budući da se od inženjera prehrambene tehnologije očekuje da radi u multidisciplinarnim timovima, poželjno je da ima i znanja iz drugih disciplina, kao što su poslovanje i marketing, sposobnost organizovanja rada i rukovođenja te sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije.

Opis posla:

Upravljanje kvalitetom prehrambenih proizvoda kroz tehnološki proces, upravljanje radom i očuvanje životne sredine. Osim rešavanja problema vezanih za tehnologije proizvodnje hrane, inženjeri prehrambene tehnologije su kompetentni da edukuju male prerađivače u porodičnim pogonima kako bi i njihova proizvodnja bila u skladu sa važećim standardima kvaliteta.

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Prehrambeni tehnolozi najčešće se zapošljavaju u industriji za preradu žitarica, mleka, mesa, ribe, voća, povrća, šećera i konditorskih proizvoda, pića i napitaka, industriji duvana.

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Diplomirani tehnolog; Zamenik rukovodioca proizvodne jedinice; Tehnolog u pekari; Tehnolog prerade mesa; Tehnolog u proizvodnji voća i povrća; Tehnolog prehrambene industrije; Senior inženjer razvoja; Tehnolog u proizvodnji; Tehnolog - instruktor; Tehnolog pekarstva; Inženjer prehrambene struke; Tehnolog - smenovođa; Tehnolog; Diplomirani tehnolog prehrane; Prehrambeni tehnolog; Smenovođa fabrike; Šef proizvodnje; Rukovodilac proizvodnog pogona pekara; Tehnolog - šef proizvodnje; Tehnolog u službi razvoja i kontroli kvaliteta; Tehnolog za voće i povrće; Tehnolog industrije mesa...

 ^vrhPsihologija

Psihologija

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

37

32

22

91

Ukupan broj kompanija

17

15

12

24

Prosečan broj prijava po oglasu

210

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Za obavljanje poslova psihologa, neophodno je završiti studije psihologije, a nakon toga se i dalje mogu sticati akademska zvanja poput magistra i/ili doktora. Po završetku studija, kao diplomirani psiholozi, mogu raditi kao profesori psihologije. Za uspešniji, profesionalniji rad, neophodno je nastaviti školovanje.

 

Opis posla:

Dve osnovne delatnosti: 1) psihodijagnostika (individualni rad sa pacijentima, intervju, testiranje intelektualnih sposobnost, testovi ličnosti) 2) psihoterapija (individualna, grupna, porodična) odnos ove dve osnovne delatnosti zavisi od edukovanosti psihologa, pozicije na kojoj je (npr. vrsta odeljenja), uobičajene prakse u instituciji. Pored toga značajan deo posla obuhvataju i timski sastanci u okviru kojih se diskutuje o pacijentima koji se leče hospitalno i dogovara plan daljeg tretmana, prijem klijenata i rad na njihovim problemima, savetodavni rad sa učenicima - pomoć u rešavanju različitih đačkih problema; savetodavni rad sa nastavnicima usmeren na poboljšavanje kvaliteta rada sa učenicima.

 

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

People Development Specialist; Strukovni vaspitač; Psiholog; Specijalista za učenje i razvoj; Head of Training and Development; HR Development Expert; Konsultant za kvalitativna istraživanja; Konsultant u izradi pravilnika o stručnoj spremi nastavnika; Senior Scientific Research Associate; Stručni saradnik za regrutaciju i selekciju; Menadžer ljudskih resursa; Saradnik za sprovođenje kvalitativnih istraživanja; Expert Coordinator for training; Expert Coordinator for Development; Psychologist...

 ^vrh


Saobraćaj, logistika

Saobraćaj, logistika

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

32

82

100

214

Ukupan broj kompanija

19

42

52

63

Prosečan broj prijava po oglasu

184

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Za obavljanje posla saobraćajnog inženjera potrebno je da završite četvorogodišnju saobraćajnu školu i nakon završene srednje škole da nastavite školovanje za saobraćajnog inženjera na saobraćajnom fakultetu.

 

Opis posla:

Saobraćajni inženjer u se bavi istraživanjem infrasturkture (putevi, mostovi, saobraćajni znaci, semafori) i potom umrežavanjem autobuskih, putnih ili voznih linija, terminalima i odnosima sa drugim vidovima transporta.

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Osobe koje žele da rade u oblasti saobraćaja i logistike mogu se zaposliti u saobraćajnim preduzećima, transportnim preduzećima, preduzećima koja se bave uslugama prometa putnika ili tereta, autobuskim kompanijama, željeznici, terminalima, u saobraćajnoj policiji, u konsultantskim kućama, obrazovnim institucijama ili industriji…

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Menadžer logistike; Saobraćajni inženjer; Referent logistike; Odgovorni projektant saobraćaja; Kontrolor - supervizor; Specijalista logistike za magacinsko poslovanje; Referent logistike; Menadžer logistike; Physical Logistics and Stock Management Team Leader; Menadžer (rukovodilac) sektora špedicije; Distribution Centre Manager; Menadžer za logistiku i magacinsko poslovanje; Rukovodilac distribucije; Direktor logistike; Operations Assistant; Smenovođa odeljenja logistike; Diplomirani saobraćajni inženjer; Contract Logistics / Supply Chain Management  menadžer; Rukovodilac sektora logistike...Srednji menadžment

Srednji menadžment

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

105

189

362

656

Ukupan broj kompanija

53

83

151

194

Prosečan broj prijava po oglasu

149

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Od ljudi koji rade na poziciji srednjeg menadžmenta se pre svega očekuje visok nivo organizacije, sposobnost brzog uočavanja, intuitivno razmišljanje tokom organizovanja zadataka. Bitno je pravovremeno planiranje i organizovanje rada, dobra koordinacija i sposobnost rada u potencijalno velikim timovima. Od ličnih osobina, menadžeri treba da poseduju upornost, postavljanje visokih ciljeva kako bi učinak bio što bolji, samopouzdanje, moć kontrole nad radom drugih i dobre komunikativne sposobnosti s obzirom da rade sa ljudima i u timovima.

Zavisno od oblasti u kojoj posluju, menadžeri srednjeg nivoa mogu biti osobe koje su dobile zaduženje da upravljaju manjim delom sektora ili većim sektorom u okviru kompanije. Veoma je bitno višegodišnje iskustvo, te se ovo ne može smatrati zanimljivom kategorijom za svršene diplomce, a bitno je i stalno usavršavanje, pohađanje seminara i predavanja koja se tičuvođenjem timova i unapređenjem u poslovnoj sferi. Zavisno od stepena stručnosti, godina iskustva i efekata rada, menadžeri srednjeg nivoa mogu napredovati i steći potpunu samostalnost u odlučivanju, organizovanju i vođenju timova.

 

Opis posla:

 

Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Po pravilu su rukovodioci vitalnih službi preduzeća, u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabavka, služba računovodstva i finansija, kadrovska služba i služba istraživanja i razvoja. Menadžeri organizuju i koordinišu izvršenje radnih zadataka, nadgledaju njihovo sprovođenje i motivišu zaposlene. Tim aktivnostima oni nastoje da udovolje ciljevima organizacije: održati i povećati produktivnost i profit, zadovoljiti promenjljive i sve specifičnije potrebe kupaca, uvesti tehnološke promene u radni proces. Zbog organizacije izvršenja radnih zadataka menadžeri planiraju rad službi kojima upravljaju u skladu s definisanom strategijom poslovanja. Predlažu godišnje i mesečne planove rada u kojima predviđaju potrebne aktivnosti i resurse. Prilikom ostvarenja tih planova raspoređuju radne zadatke ili ovlašćenja svojim saradnicima ili drugim službama. Da bi koordinisali i sprovodili nadzor nad izvršenjem radnih zadataka, menadžeri formulišu pravila koja se odnose na raspodelu odgovornosti i nadležnosti, mehanizme kontrole i razmenu informacija. Pojave li se problemi, menadžeri nastoje da ih reše i s tim ciljem razvijaju timove ili mreže stručnjaka različitih profila unutar i izvan organizacije. Menadžeri odgovaraju za zakonitost poslovanja poverenih im službi, stoga kontinuirano prate zakonske propise s područja svojih odgovornosti. Motivisanje zaposlenih menadžeri postižu tako da jasno izražavaju saradnicima i podređenima svoje zahteve i daju im povratne informacije. Pritom izražavaju svoju viziju organizacionih ciljeva na razumljiv način i podstiču zaposlene da tu viziju slede, iskazujući poštovanje i poverenje njihovim naporima. Budući da poslovanje na svetskom tržištu postaje vrlo složeno, takmičarsko i nepredvidljivo, posao menadžera sve se više usmerava prema strateškom upravljanju, preduzetništvu i integrativnom upravljanju. Strateško upravljanje podrazumeva da menadžer uočava ključne trendove razvoja tehnologije i njima prilagođava poslovnu i razvojnu politiku preduzeća. Zbog težnje prema decentralizaciji velikih inertnih preduzeća i razvijanju poslovanja autonomnih profitnih centara, menadžeri nalik preduzetnicima preuzimaju nove rizike i razvijaju nove načine za rešavanje problema, primenjujući inovacije. Integrativnom upravljanju menadžeri se približavaju integrišući stručna znanja koja primenjuju da bi kreirali proizvode i usluge najbliže potrebama potrošača, čime preduzeće stiče prednosti na tržištu. Na primer, komercijalni stručnjaci treba da budu i tehnički obrazovani ukoliko žele da prodaju proizvod visoke tehnologije.

  

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 U kompanijama različitih delatnosti, kao i u uslužnim delatnostima i u neproizvodnim delatnostima, kao što su sport, kultura, estrada, zabava i rekreacija.

 


Tehnologija, metalurgija

Tehnologija, metalurgija

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

153

168

182

503

Ukupan broj kompanija

71

68

68

97

Prosečan broj prijava po oglasu

99

 

 

 

 

 

 

 Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Inženjerima tehnologije i metalurgije potrebna je praktična inteligencija i sposobnost analitičkog mišljenja. Inženjeri koji rade na poslovima organizacije, upravljanja i nadzora proizvodnje moraju da imaju razvijene organizacione sposobnosti.

 

Opis posla:

 

Projektovanje postrojenja koja se koriste za proizvodnju metalnih prozvoda (izlivanje topljenog metala u kalupe, oblikovanje proizvoda kovanjem, presovanjem, zavarivanjem i sl.) i nadgledanje njihovog rada.

 

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 


Rudarstvo, metalurgija

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

28.000

100.000

64.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

30.000

80.000

55.000

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Preduzeća koje se bavi proizvodnjom i prodajom metalne galanterije, industrijsko postrojenje za obradu metala, državne fabrike, rudarsko-metalurška postrojenja…

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Inženjer drvne tehnologije; Inženjer hemijske tehnologije; Inženjer prehrambene tehnologije; Inženjer tekstilne tehnologije; Inženjer grafičke tehnologije; Inženjer metalurgije; Diplomirani geolog; Quarry Planner; Tehnolog za ambalažu i materijale; Tehničko-tehnološki koordinator u procesu proizvodnje; Tehnolog industrije mesa; Inženjer tehnologije; Tehnolog u fabrici hrane za životinje; Process Engineer; Diplomirani inženjer rudarstva; Tehnolog; Metalurški tehnolog


Telekomunikacije

Prosečan broj prijava po oglasu

98

Telekomunikacije

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

77

86

95

258

Ukupan broj kompanija

19

23

13

35

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Zaposleni na ovim poslovima treba da imaju tehnička znanja, kao i da prate primenu novih tehnologija.

 

Opis posla:

Poslovi koji podrazumevaju planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacione opreme. Vode i nadgledaju izgradnju složenih telekomunikacionih sistema (instalacija i mreža)i kasnije ih i održavaju. Poslovi mogu biti i uže specijalizovani, na primer: nadzor, preventivno i korektivno održavanje ćelijskog radio sistema i radio-relejne mreže posebne namene. Elementarno vođenje troškova poslovanja lokalne ekspoziture. Komunikacija sa klijentom.

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Telekomunikacije

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

34.000

150.000

92.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

39.000

134.500

86.750

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

40.000

160.000

100.000

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Kompanija koja se se bavi razvojem i proizvodnjom komunikacionih uređaja i sistema zasnovanih na GPS, Firma koja se bavi mobilnom telefonijom, Provajderi fiskne telefonije...

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Inženjer telekomunikacija; Integrator telekomunikacione opreme; Telecommunication Support Engineer; IN & Services Operations Engineer; Business Development Specialist; Project Manager in Telecommunication; Information Security Engineer; Telecommunications and Networks engineers; Samostalni inženjer; Mlađi inženjer; Senior voice inženjer; Radio Network Support - Ericsson Environment; Radio Network Planners; Rukovodilac službe za planiranje mreže za paketsku komutaciju; Transmission Product Manager - MW/WDM; RNP/RNO inženjer; Drive Test inženjer; Radio Access 2nd Level Support Engineer; MiTV Software Development Engineer; Circuit Switch Core Engineer; Inženjer tehničke podrške; Quality Control Engineer; Roaming Manager; Wireless Product Pre-sale Manager; Wireless Technical Support Engineer; Managed Service Director; Project Manager; Inženjer elektronike / telekomunikacija; Inženjer telekomunikacionih mreža sa licencama 353 i 453...


Turizam i ugostiteljstvo

Turizam i ugostiteljstvo

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

357

268

228

853

Ukupan broj kompanija

108

80

44

161

Prosečan broj prijava po oglasu

118

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Od menadžera ugostiteljskih objekata očekuje se komunikativnost, inicijativa, znanje stranih jezika i dobre organizacione sposobnosti. Strpljivost, samodisciplina i sistematičnost osiguraće menadžerima ugostiteljskih objekata delotvorno rešavanje tekućih problema i suočavanje sa razvojnim zahtevima poslovanja. Poznavanje i praćenje zakonskih propisa iz materijalnog i finansijskog poslovanja kao i poslovnih običaja u ugostiteljstvu omogućiće im uspešno upravljanje poverenim objektom. Dobro raspoloženje, vedrina i razgovorljivost olakšaće im rešavanje poteškoća i među osobljem i među gostima.

Što se diplomiranih turizmologa, bitno je njihovo stručno znanje, komunikativnost i umeće u ophođenju sa ljudima. Takođe, važno je znanje engleskog, a poželjno je poznavanje više stranih jezika.

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

 

Turizam, gastronomija, hotelijerstvo

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

17.500

80.000

48.750

II stepen visokog obrazovanja (master)

19.000

55.000

37.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

70.000

70.000

70.000

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Turističke organizacije, turističke agencije (samostalno osnovane ili kod drugog vlasnika), Ministarstvo ekonomije (sektor turizma), informacioni centri za turiste, lokacije atraktivne turistima, hoteli, ugostiteljski objekti…Veterina

Veterina

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

43

24

32

99

Ukupan broj kompanija

20

9

14

28

Prosečan broj prijava po oglasu

88

U veterini obuhvata 0.41% ukupnog broja oglasa na sajtu. Broj postavljenih oglasa je u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu manji, takođe, svi prateći parametri, očekivano, slede ovaj trend. 43 kompanija je oglasilo potrebu za 89 izvršilaca, na 37 radnih pozicija. Još jedan od očekivanih trendova je potrebna stručna sprema, pa je tako u ovoj kategoriji naznačeno da skoro sve radne pozicije zahtevaju minimalno I stepen visokog obrazovanja (bachelor). Oglasi za kategoriju veterina se ne raspisuju često, ali ni odziv kandidata na oglase nije velik kao kod drugih zanimanja.

 

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Veterinar mora biti sposobna i mirna osoba koja brzo donosi odluke s obzirom da  prilazi bolesnim i uznemirenim životinjama. Takođe, bitna je i emocionalna stabilnost. Gledajući na uslove rada, za veterinara je potrebna dobra telesna kondicija i dobro zdravlje. On mora imati dobru motoričku spretnost, posebno spretne ruke, zadovoljavajući vid, sluh i čulo dodira.

Opis posla:

 

Pregled i lečenje životinja (u gradovima nauglavnom lečenje kućnih ljubimaca); hirurški zahvati, vakcinacije; veterinarevo polje rada sve je šire otkako se uvode razne nove tehnike gajenja domaćih životinja.

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Medicina, farmacija, veterina

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

23.000

100.000

61.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

30.000

100.000

65.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

32.000

135.000

83.500

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Veterinarske ambulante, državne veterinarske ustanove, zoološki vrtovi, farme za uzgoj domaćih životinja...


Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Key Account Manager for Animal Health; Veterinar na terenu; Diplomirani veterinar; Menadžer prodaje na terenu - veterinar; Rukovodilac sektora; Doktor veterinarske medicine; Menadžer prodaje na terenu - veterinar; Upravnik farme; Veterinar / stočar / tehničar – istraživač; Veterinar za procenu šteta na životinjama; Saradnik za registraciju veterinarskih lekova; Diplomirani veterinar - pripravnik; Klinički lekar veterinarske medicine; Diplomirani veterinar; Diplomirani doktor veterine...


Viši menadžment, konsalting

Viši menadžment, konsalting

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

138

167

142

447

Ukupan broj kompanija

62

73

58

149

Prosečan broj prijava po oglasu

117

 

 

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

 

Od višeg menadžmenta se očekuje strateško razmišljanje, veliki stepen organizovanosti, sposobnost brzog i analitičkog zaključivanja, intuitivno razmišljanje tokom donošenja važnih odluka. Bitno je pravovremeno planiranje i organizovanje rada, dobra koordinacija i sposobnost rada u velikim timovima. Kako bi učinak rada višeg menadžmenta bio veći veoma je bitno pažljivo slušanje drugih, mogućnost pregovaranja, kao i taktičnost.

Od ličnih osobina, viši menadžeri treba da poseduju upornost, postavljanje visokih ciljeva kako bi učinak bio što bolji, samopouzdanje, moć kontrole nad radom drugih. Veoma su važne verbalne sposbnosti direktora, s obzirom da je u direktnom kontaktu sa predstavnicima drugih preduzeća. Takođe, poznavanje više jezika je prednost, s obzirom da se pomoću toga mogu ostvariti saradnje sa stranim preduzećima kojima je potrebna usluga ili roba preduzeća u kojem radi.

Opis posla:

Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Po pravilu su rukovodioci vitalnih službi preduzeća, u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabavka, služba računovodstva i finansija, kadrovska služba i služba istraživanja i razvoja. Menadžeri organizuju i koordinišu izvršenje radnih zadataka, nadgledaju njihovo sprovođenje i motivišu zaposlene. Tim aktivnostima oni nastoje da udovolje ciljevima organizacije: održati i povećati produktivnost i profit, zadovoljiti promenjljive i sve specifičnije potrebe kupaca, uvesti tehnološke promene u radni proces. Zbog organizacije izvršenja radnih zadataka menadžeri planiraju rad službi kojima upravljaju u skladu s definisanom strategijom poslovanja. Predlažu godišnje i mesečne planove rada u kojima predviđaju potrebne aktivnosti i resurse. Prilikom ostvarenja tih planova raspoređuju radne zadatke ili ovlašćenja svojim saradnicima ili drugim službama. Da bi koordinisali i sprovodili nadzor nad izvršenjem radnih zadataka, menadžeri formulišu pravila koja se odnose na raspodelu odgovornosti i nadležnosti, mehanizme kontrole i razmenu informacija. Pojave li se problemi, menadžeri nastoje da ih reše i s tim ciljem razvijaju timove ili mreže stručnjaka različitih profila unutar i izvan organizacije. Menadžeri odgovaraju za zakonitost poslovanja poverenih im službi, stoga kontinuirano prate zakonske propise s područja svojih odgovornosti. Motivisanje zaposlenih menadžeri postižu tako da jasno izražavaju saradnicima i podređenima svoje zahteve i daju im povratne informacije. Pritom izražavaju svoju viziju organizacionih ciljeva na razumljiv način i podstiču zaposlene da tu viziju slede, iskazujući poštovanje i poverenje njihovim naporima. Budući da poslovanje na svetskom tržištu postaje vrlo složeno, takmičarsko i nepredvidljivo, posao menadžera sve se više usmerava prema strateškom upravljanju, preduzetništvu i integrativnom upravljanju. Strateško upravljanje podrazumeva da menadžer uočava ključne trendove razvoja tehnologije i njima prilagođava poslovnu i razvojnu politiku preduzeća. Zbog težnje prema decentralizaciji velikih inertnih preduzeća i razvijanju poslovanja autonomnih profitnih centara, menadžeri nalik preduzetnicima preuzimaju nove rizike i razvijaju nove načine za rešavanje problema, primenjujući inovacije. Integrativnom upravljanju menadžeri se približavaju integrišući stručna znanja koja primenjuju da bi kreirali proizvode i usluge najbliže potrebama potrošača, čime preduzeće stiče prednosti na tržištu. Na primer, komercijalni stručnjaci treba da budu i tehnički obrazovani ukoliko žele da prodaju proizvod visoke tehnologije.

 

 

Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Viši menadžment

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

38.000

300.000

169.000

II stepen visokog obrazovanja (master)

42.000

300.000

171.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

90.000

250.000

170.000

 

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

U kompanijama, kao i u uslužnim delatnostima i u neproizvodnim delatnostima, kao što su sport, kultura, estrada, zabava i rekreacija.

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Generalni direktor; Office Brokerage Consultants; Programski direktor; Country Procurement Manager; Zamenik generalnog direktora; Direktor maloprodaje; Direktor; Izvršni direktor; Direktor kompanije; Tehnički direktor; Head of Development/MD; Pozicija u višem menadžmentu; Technical Manager; Field Advisor for Foodservice Business Unit; Asistent u oblasti konsaltinga; Direktor za razvoj poslovanja; Direktor fondacije; Direktor/direktorica; Production Technology Group Leader; Capacity Development Director; Direktor tehničke podrške proizvodnji; Direktor investicija; Commercial Finance Manager; Direktor prodaje; Direktor marketinga i prodaje; Direktor sektora za trening i razvoj; Business Centre Manager; Chief Executive Officer; Top menadžer; Direktor razvoja; Investment Project Realisation Expertise and Control Director; Energy Efficiency Director; Advisor for Procurement of Science Centre Equipment and Exhibits; Direktor nabavke; Operation Director; Local Policy and Analysis Expert; Local Monitoring and Evaluation Expert; Direktor; Komercijalni direktor; Direktor IT preduzeća; Direktor za upravljanje finansijskim resursima; Director of Research Development; Business Solution Consultant; Generalni direktor sektora za higijensko održavanje objekata; Central Technical Director; Finansijski direktor (CFO); Direktor ljudskih resursa; Komercijani direktor; Direktor marketinga i prodaje; Direktor za ljudske resurse; Direktor proizvodnje; Direktor sektora održavanja; Direktor za hotelske operacije...

 ^vrh


Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

2

39

26

67

Ukupan broj kompanija

1

17

12

30

Prosečan broj prijava po oglasu

121

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Jedna od važnih karakteristika osobe koja želi da se bavi zaštitom životne sredine jeste da voli prirodu. Obrazovanje i usavršavanje su ključne komponente u okviru koncepta održivog razvoja, stoga je bitno da su ove osobe spremne na stalno usavršavanje. Inženjeri zaštite životne sredine treba dobro da znaju hemiju i biologiju.

Opis posla:

Rad na projektima, istraživanja, pisanje izveštaja i radova, međunarodne konferencije i seminari, praćenje promena i novina u oblasti zaštite životne sredine.

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

Javna preduzeća, državne ustanove, NVO, naučne institucije, istraživački centri…

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

Koordinator za zaštitu životne sredine; Sanitarno-ekološki inženjer; Health And Safety Coordinator; Industrial Ecology Managing Director; Saradnik za zaštitu životne sredine i hemikalije; Market Recycling Officer; Odgovorno lice za ispitivanje fizičkih štetnosti; Konsultant-pripravnik/asistent na projektima (zaštita životne sredine); Waste Management Coordinator; Short-term Solid Waste Expert; Ispitivač emisije štetnih materija u vazduhu; Vodeći specijalista za upravljanje RAO; Samostalni inženjer za zaštitu životne sredine; Referent za zaštitu životne sredine; Quality Engineer; Environment Protection Expert; Sanitarni ekolog / sanitarno-ekološki inženjer; Laboratorijski istraživač; Ekspert koordinator za kontrolu upravljanja ekološkom bezbednosti; Konsultant za zaštitu životne sredine Environmental management and environmental assessment; Health and Environment Officer;


Zdravstvo

Prosečan broj prijava po oglasu

113

Zdravstvo

2010

2011

2012

Ukupno

Ukupan broj traženih izvršilaca

325

282

213

820

Ukupan broj kompanija

101

94

82

277

Najčešće potrebne kvalifikacije i veštine:

Posao lekara zahteva visok stepen odgovornosti, kritičnosti i odlučnosti. Mnoge odgovorne odluke moraju donositi brzo, u situacijama kada je neposredno ugroženo zdravlje i život pojedinca ili zajednice. Nepredviđene situacije, hitni slučajevi i rad u vremenskom škripcu obeležja su posla većine lekara. Sve to zahteva dobro zdravlje i emocionalnu zrelost i stabilnost. Dijagnosticiranje bolesti i propisivanje lečenja zahteva primenu logičkog i naučnog mišljenja i rasuđivanja. Lekari moraju razumeti ljude i uspešno komunicirati s pacijentima kako bi proces lečenja bio uspešan.

Lekari se školuju na medicinskim fakultetima, nakon čega stiču zvanje doktora medicine. Nakon toga mogu da obave specijalizaciju za određenu oblast medicine. Zdravstveni radnici sa visokom školskom spremom dužni su da, prilikom prijema diplome o završenom školovanju, potpišu izjavu – zakletvu da će se u obavljanju svog poziva pridržavati načela utvrđenih u „Hipokratovoj zakletvi“, kao i načela profesionalne etike.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici ne mogu obavljati samostalni rad dok ne obave pripravnički staž i ne polože stručni ispit u skladu sa zakonom. Pripravnički staž sprovodi se po utvrđenom programu.

 Okvirne visine plata po stručnoj spremi:

Medicina, farmacija, veterina

Min

Max

Avg

I stepen visokog obrazovanja (bachelor)

23.000

100.000

61.500

II stepen visokog obrazovanja (master)

30.000

100.000

65.000

III stepen visokog obrazovanja (doktorske)

32.000

135.000

83.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Delatnosti kompanija koje zapošljavaju u ovoj oblasti:

 

Bolnice, ambulante, zdravstveni dispanzeri, osiguravajući zavodi...

Nazivi najčešćih radnih pozicija:

 

Medical Representative; Medicinsko-komercijalni saradnik; Lekar / Doktor; Oftalmolog; Clinical Research Associate (CRA); Oftalmolog/ optometrista/ defektolog - tifolog; Stručni saradnik (dermoconsultant); Orthopaedic Surgeon; Gynaecologist; Defektolog - optometrista; Lekar specijalista - Oftalmolog; Doktor opšte prakse; Lekar opšte prakse; Anesteziolog; Lekar specijalista – oftalmolog; Lekar specijalista dermatovenerolog; Lekar sa edukacijom menadžmenta u zdravstvu; Lekar - specijalista opšte medicine; Lekar - specijalista otorinolaringologije; Lekar - specijalista fizikalne medicine; Lekar - specijalista interne medicine; Doktor specijalista radiologije...


Autori

Infostud 3 d.o.o.

Dušica Vuković

Dragan Kukić

Jasmin Keler

Tomislav Ćetković

Sonja Kmezić

Jovana Pejak

Ivana Jančić

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information therein.

novembar 2013.

^vrh

Rezultati istraživanja o potrebama poslodavaca

- iz zaključaka Rezultata istaživanja "Šta poslodavci danas očekuju od mladih stručnjaka i univerziteta u Srbiji" sprovedenog 2013. godine u saradnji sa Infostud-om i partnerima Tempus projekta CareerS -  

resultscareerssurvey

Poslodavci iz različitih delatnosti su pokazali interes da učestvuju u ovom istraživanju. Oko 65% učesnika u istraživanju čine kompanije osnovane nakon 2000. godine, što pokazuje da su mlade kompanije zainteresovane da daju svoj doprinos u zapošljavanju mladih stručnih kadrova.

Učešće u istraživanju je uzelo najviše malih i srednjih kompanija u većinskom privatnom vlasništvu, i najčešće im je sedište u Beogradu. U najvećem procentu, ove kompanije se bave trgovinskom delatnošću, stručnom, naučnom i tehničkom delatnošću i različitim uslužnim delatnostima.

Analizirali smo dosadašnje navike u zapošljavanju kod anketiranih poslodavaca.Preko 90% koristi ugovore na neodređeno vreme, blizu70% koristi ugovor na određeno vreme, ali su dosta često u upotrebi i druge vrste ugovora o radu.

Skoro 90% ispitanih kompanija je zaposlilo nove radnike u poslednjih godinu dana. Ako se pogleda struktura podataka u odnosu na vrstu vlasništva, vidi se da su najviše zapošljavale privatne kompanije s većinskim stranim vlasništvom (oko 97% od ovih kompanija je primilo bar jednog radnika u protekloj godini).

Među radnicima koje su zaposlili u prošloj godini, kod većine poslodavaca je bilo onih sa visokoškolskim obrazovanjem (oko 94% kompanija je zaposlilo bar jednu osobu sa završenim fakultetom ili visokom školom) i oni čine skoro polovinu od ukupnog broja novih radnika. Poslodavci su spremni da prime i nove radnike bez prethodnog formalnog radnog iskustva.

Većina poslodavaca iz ankete planira da zapošljava nove radnike u naredne dve godine (više od 94%).

Kad se planovi za zapošljavanje posmatraju po delatnostima, može se uočiti da planiraju da zaposle najviše novih stručnjaka iz oblasti poslovnih usluga i administracije. U narednim godinama dosta poslodavaca planira da zaposli radnike iz informaciono-komunikacionih tehnologija i tu su najtraženiji stručnjaci za razvoj i analizu softvera i aplikacija. Poslodavcima su ubuduće potrebni su i stručnjaci iz osnovnih i primenjenih nauka i to najviše iz tehničkih oblasti.

Poslodavci su dali i svoje mišljenje o tome koja grupa stručnjaka ima najbolju perspektivu zapošljavanja u delatnostima u kojima oni posluju. Posmatrano zbirno, nevezano za delatnost kojom se bave poslodavci, na vrhu liste su se našli IT stručnjaci, a nakon njih, poslodavci su  izdvojili i ekonomiste.

Odgovarajući na pitanje koje veštine, znanja i sposobnosti je potrebno da ima mladi stručnjak prilikom zapošljavanja, na samom vrhu su se našle sposobnosti koje su važne za dobro uklapanje u kolektiv (timski rad, dobra organizacija, spremnost za daljim učenjem i sl).

top10

Posmatrano po delatnostima, iako su se u većini delatnosti na vrhu liste ponovo našle iste sposobnosti, ipak  se može uočiti da se po delatnostima zahtevaju i drugačije, specifičnije veštine. Tako se npr. sposobnost pregovaranja kod trgovinskih delatnosti i kod finansijskih i poslova osiguranja, a analitičko mišljenje je važno kod stručnih naučnih i tehničkih disciplina, kod građevinarstva i prerađivačke industrije. Dobra sposobnost pisane i usmene komunikacije na stranom jeziku je važna u delatnosti informisanja i komunikacija i kod usluga smeštaja i hrane.

Poslodavci su u istraživanju imali mogućnost da rangiraju po važnosti najvažnije kvalitete koje treba da poseduju mladi stručnjaci kako bi se istakli u procesu selekcije.

To su:

1.Visoka motivacija

2.Stručne prakse

3.Dodatne obuke

4.Volontersko iskustvo

5.Multidisciplinarnost

Posedovanje ovih kvaliteta može kandidatima doneti prednost u odnosu na ostale prilikom zapošljavanja.

Pročitajte rezultate istraživanja na linku: http://www.careers.ac.rs/documents-download/finish/78-13-gathered-information-about-labour-market/277-rezultati-istrazivanja.html

Pogledajte prezentacije: http://www.careers.ac.rs/documents-download/finish/80-univerzitet-u-beogradu/191-prezentacija-rezultata-istrazivanja-careers-qsta-poslodavci-danas-ocekuju-od-mladih-strucnjaka-i-univerziteta-u-srbijiq.html

Pogledajte VIDEO. 

Pročitajte ovde KAKO UNAPREDITI ZAPOŠLJIVOST TOKOM STUDIJA? 

^vrh

 


Rezultati Tempus Congrad projekta istraživanja o diplomcima

congradNa početku studija brucoše obično ne brine šta će raditi kada doguraju do diplome. Kako se bliži kraj studija sve je češće pitanje – šta dalje? Prvo istraživanje o ovoj temi, pod nazivom "Evaluacija studija i karijerni uspeh diplomiranih studenata u Srbiji i regionu" u okviru Congrad tempus projekta, pronašlo je odgovor na pitanje šta zapravo rade i kako se snalaze mladi stručnjaci.

Emisiju "U središtu pažnje" emitovanu oktobra 2014. godine na Radio Beograd-u posvećenu predstavljanju rezultata možete poslušati ovde.

Gosti emisije su prof. dr Ivanka Popović, prorektorka za nauku Univerziteta u Beogradu, Ivana Živadinović, istraživač u Centru za obrazovne politike i mr Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju.

Publikaciju "Od studenta do (ne)zaposlenog stručnjaka" možete pogledati ovde.

Ovakav tip istraživanja nastoji da istraži tok profesionalnih karijera studenata nakon diplomiranja u odnosu na studijski program koji su završili. Sa njihovim iskustvom u oba segmenta - u okviru visokog obrazovanja i tržišta rada - diplomirani studenti mogu se smatrati ekspertima kada se govori o tranziciji od visokog obrazovanja do tržišta rada. Oni mogu proceniti završene studijske programe i uslove studiranja i dovesti ih u vezu sa iskustvom u oblasti rada i zaposlenja.


Dobijena informacija je važna za osiguranje kvaliteta i za unapređenje studijskih programa, nastave i usluga.

Mišljenja diplomiranih studenata su jedan od najvažnijih izvora informacija za donošenje odluka koje su zasnovane na podacima na Univerzitetu u Beogradu.

kompet


Informisanje o studijskim programima i mogućnostima za nastavak studija

Informisanje o mogućnostima za nastavak studija i usavršavanje olakšavaju univerzitetski centri za razvoj karijere i savetovanje studenata organizacijom i održavanjem baza konkursa, kontakata, dešavanja posvećenih ovoj temi, itd. Tokom 2014.godine kompletiran je novi onlajn resurs: Vodič kroz diplome, koji iako prvenstveno nastao radi boljeg informisanja poslodavaca o novim studijskim programima, pruža priliku i studentima da saznaju više o svojim i drugim osnovnim i diplomskim studijama na Univezitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Kragujevcu, Univerzitetu u Nišu i Univerzitetu Singidunum. 

vodic-kroz-diplome

logo bg novi sad university logo nis logo kragujevac singidunum university

Vodič kroz diplome je vodič za poslodavce, karijerne savetnike, studente i buduće studente, njihove roditelje i saradnike na putu po zoni visokog obrazovanja u Srbiji i Evropi. Kao informativna alatka može da se koristi u poslovima zapošljavanja, programiranja i organizacije prakse i neformalnog obrazovanja , karijernog savetovanja i informisanja mladih u Srbiji. Pojedincu može da pruži podršku u donošenju odluka, snalaženju tokom studiranja i neposredno posle diplomiranja, daljem usmeravanju učenja i ličnog i profesionalnog razvoja.

U okviru Tempus projekta CareerS publikovan je u saradnji sa Studentskom konferencijom univerziteta Srbije tokom 2014.godine.

U Vodiču kroz diplome pročitajte:

Materijal organizovan u sadržaju VODIČA KROZ DIPLOME ima za cilj da doprinese boljoj informisanosti poslodavaca o reformisanim studijskim programima na univerzitetima u Srbiji i njihovom lakšem prepoznavanju novih obrazovnih profila i diploma svojih sadašnjih i budućih zaposlenih sa visokom stručnom spremom.  Studentima može da pruži uvid u mogućnosti za nastavak studija na master, specijalističkim, akademskim i strukovnim studijama i interdisciplinarnim, transdisciplinarnim i multidisciplinarnim i dvopredmetnim studijama na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu Singidunum, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu, Univerzitetu u Kragujevcu i uvid u sadržaj svojih budućih Dodataka diplomi koji će poslodavcu ili drugom univerzitetu bliže opisivati njihova buduća znanja i sposobnosti, dalje akademske i profesionalne mogućnosti. 

           Informisanje o studijskim programima može da se obavlja i na mnoge druge načine, između ostalog i direktnim informisanjem putem razgovora sa nekoliko sadašnjih i nekadašnjih studenata odgovarajućeg fakulteta, odnosno studijskog programa. Na raspolaganju su vam sajtovi fakulteta, koji po pravilu, imaju na svojim stranicama objavljene detalje o svakom studijskom programu, predmetima, uslovima za upis i drugim studentskim informacijama. 

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta izdaje Vodič za studente kroz akreditovane studijske programe, koji sadrži listu i opštu informaciju o svim studijskim programima koji se izvode na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. www.kapk.org.  

Na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu postoji baza stipendija i obuka - Sekcija nastavak studija i usavršavanje CzRK-a Univerziteta u Beogradu - gde možete potražiti besplatne prilike za nastavak studija i usavršavanje.   

Prilike za dodatno neformalno obrazovanje i lično usavršavanje kroz pohađanje različitih obuka, radionica, seminara, konferencija, učestvovanje u takmičenjima i drugim programima mogu se pronaći na brojnim internet stranicama, bazama i tablama. Dovoljno je da ukucate ključnu reč u pretragu.

 ^vrh


Šta je Virtuelni intervju za posao

VIRTUELNI INTERVJU ZA POSAO je prvi interaktivni softver u Srbiji za simulaciju intervjua za posao, sa preko 150 najčešćih pitanja poslodavaca. Softver omogućavanja simulaciju i vežbanje razgovora za posao, a na taj način što bolju pripremu mladih za aktivno traženje posla. Istraživanja su pokazala da je jedan od presudnih faktora za dobijanje posla pokazana spremnost i motivacija na samom intervjuu za posao.

Univerzitet u Novom Sadu Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, uz pomoć donacije Američke ambasade, je putem ovog projekta omogućio svojim studentima i diplomcima da 24 časa dnevno imaju na usluzi softver za vežbanje intervjua za posao. Softver ima i opciju da korisnik snimi svoj odgovor i traži zahtev da ga pregleda karijerni savetnik. Saveti su dostupni kao video i kao tekstovni materijal te je na taj način omogućeno osobama sa oštećenjem sluha i vida da ga koriste. Uskoro će softver biti otvoren za sve zainteresovane građane.

http://www.virtuelniintervjuzaposao.uns.ac.rs/

VI

Poslodavci
Upoznajte poslodavce sa kojima sarađuju centri za razvoj karijere.

Pogledajte prezentacije poslodavaca sa okruglog stola posvećenom saradnji privrede i univerziteta 2012. godine u Novom Sadu. 

JP ELEKTROMREŽA SRBIJE

NIS

AMERIČKA PRIVREDNA KOMORA

http://www.careers.ac.rs/documents-download/finish/43-42-round-table-resulting-with-recommendations/101-employers-presentations.html


Baze poslodavaca / profili i dodatne informacije:

logo bg

Na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu www.razvojkarijere.bg.ac.rs razvijena je baza poslodavaca, dostupna posetiocima na http://razvojkarijere.bg.ac.rs/listaposlodavaca. Registrovanim korisnicima omogućuje dodatni nivo pristupa.  Profili poslodavaca se mogu pretražiti po nazivu i privrednoj delatnosti.  

novi sad university

Na sajtu Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu razvijena je baza poslodavaca, dostupna posetiocima na http://www.razvojkarijere.uns.ac.rs/index.php/usluge-za-poslodavce/registrovani-poslodavci.  

logo kragujevac

 uskoro

nis university

 uskoro

singidunum university

 uskoro

vrh 


Centri za razvoj karijere i savetovanje studenata 

Komparativni pregled usluga i posteri karijernih centara univerziteta 2012.

Prezentacija pilotiranih programa u saradnji sa poslodavcima Univerzitet u Novom Sadu
Size 791.08 KB

Download

Prezentacija pilotiranih programa u saradnji sa poslodavcima Univerzitet u Kragujevcu
Size 2.07 MB

Download

Prezentacija pilotiranih programa u saradnji sa poslodavcima Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
Size 565.59 KB

Download

Prezentacija pilotiranih programa u saradnji sa poslodavcima Univerzitet u Beogradu
Size 10.47 MB

Download