Информативни материјал за послодавце

vodic-kroz-diplome

Водич кроз дипломе, са колекцијом од преко 700 чланака о студијским програмима представља један значајан извор података за запослене у области каријерног вођења и саветовања. За разлику од других прегледа студијских програма, он може да омогући бржи и лакши увид у садржај студија, квалификације за коју се диплома издаје и могућности које пружа квалификација за дипломе које ће стећи неколико наредних генерација студената у Србији.

Током прикупљања података које је трајало од 1.марта до 10.јуна 2014.године тим студената из реда Студентске конференције универзитета Србије користио је као главни извор података сајтове департмана, факултета и каталоге и информаторе универзитета из 2012. 2013. и 2014.

Извештај о обављеним активностима СКОНУС-а током прикупљања података, као и планирана анализа употребе и корисности водича, коју ће реализовати конзорцијум Темпус "CareerS" пројекта током 2015.године, може да послужи за покретање иницијативе да се унапреде системи за информисање о студијским програмима на универзитетима на нивоу Србије, али и да се развију нови и бољи информациони системи на које се могу ослањати каријерни саветници, каријерни информатори, саветници за запошљавање, фасилитатори и организатори програма обука, пракси и других активности и послова у области каријерног вођења и саветовања у систему образовања и запошљавања.

У фебруару 2015.године штампана је једна корисна брошура – Инфо буклет о Водичу кроз дипломе - у тиражу од 700 комада који ће бити дистрибуиран на серији скупова у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу – где су укратко приказане новине које доноси реформа високог образовања и описане врсте високошколских установа, врсте и нивои студија, организација студија и систем оцењивања, епсб бодови и додатак дипломи. Примарна циљна група су послодавци који су учествовали у анкети о познавању реформе високог образовања током 2013. године други потенцијални партнери универзитета и њихових центара за развој каријере и саветовање студената.

У Водичу кроз дипломе прочитајте:


logo bg novi sad university logo nis logo kragujevac singidunum university

Материјал организован у садржају ВОДИЧА КРОЗ ДИПЛОМЕ има за циљ да допринесе бољој информисаности послодаваца о реформисаним студијским програмима на универзитетима у Србији и њиховом лакшем препознавању нових образовних профила и диплома својих садашњих и будућих запослених са високом стручном спремом.

Водич не обухвата све високошколске установе у Србији и све студијске програме. Будући да настаје у оквиру Темпус пројекта „Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији“, у њему су приказани подаци о студијским програмима који се реализују на пет партнерских универзитета у Србији, и то на Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу, Универзитету у Крагујевцу и Универзитету Сингидунум, на основним академским студијама (ОАС), основним струковним студијама (ОСС), специјалистичким академским студијама (САС), специјалистичким струковним студијама (ССС), интегрисаним академским студијама (ИАС), мастер академским студијама (МАС), као и подаци о заједничким студијским програмима (ЗСП) и студијским програмима на даљину (ДЛС).

Приказане податке су током прве половине 2014. године прикупили пројектни партнери из реда студената - представници Студентске конференције Универзитета Србије, узимајући у обзир резултате раније спроведеног истраживања међу послодавцима у оквиру наведеног Темпус пројекта. Истраживање под називом „Шта послодавци данас очекују од младих стручњака и универзитета у Србији?“ спроведено је током прве половине 2013. године и омогућило је, између осталог, увид у то у којој меру су послодавци упознати са реформом високог образовања и које информације им недостају да би боље или потпуно разумели и прихватили новине које она доноси.

Захваљујемо се представницима Министарства просвете и науке Републике Србије и Јавног предузећа Електромрежа Србије на учешћу у консултацијама за припрему Водича. Захваљујући њима структура података у овом Водичу прати структуру „Водича кроз акредитоване студијске програме на високошколским установама у Републици Србији“ који издаје Комисија за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете и науке Републике Србије (верзија 2014.), док се у детаљним подацима о сваком студијском програму налазе и подаци о одговарајућем научном пољу и научној области, у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива, који је донео Национални савет за високо образовање и објавио Службени гласник Републике Србије.

Велику захвалност дугујемо свим европским партнерима без чијих савета и подршке не бисмо смогли снаге и одлучности да организујемо и приредимо податке на овај начин и учинимо их доступним у електронском формату на једном месту.

Чланови АКЦЕНТ-а (Асоцијација каријерних центара Универзитета Србије) наставиће да раде на ажурирању и надградњи података на порталу за каријерно информисање студената на www.careers.ac.rs.

Верујемо да ће Водич дати допринос ефикасности у раду на каријерном вођењу и саветовању студената и сарадњи са пословном заједницом у области јачања запошљивости дипломираних студената у Србији.

уредници

Марија Јовановић, Дејана Лазић, Милица Миленковић,
Соња Шовљански, Драгослав Ђокић, Марина Савковић


 emsovodicu