Студијски програми по институцијама

vodic-kroz-diplome

logo bg novi sad university logo nis logo kragujevac singidunum university

Преглед студијских програма / диплома

Преглед студијских програма / диплома организован је у Водичу према универзитетима из пројектног конзорцијума. Свака од ових пет страница садржи списак студијских програма на датом универзитету. Студијски програми су организовани према факултетима на којима се изводе.

Кликом на одређени студијски програм приступићете детаљнијим информацијама о студијским програмима. Сваки чланак садржи следеће податке:
- назив дипломе,
- научно поље
- научна област стеченог звања
- број ЕСПБ бодова
- место где се изводи студијски програм
- информацију о садржају студија и линк ка списку предмета
- информацију која ближе одређује квалификацију за коју се диплома издаје
- информацију о професионалном статусу и намени стеченог звања односно академским и професионалним могућностима које пружа квалификација
- извору и датуму ажурирања.

Укупан број страница тренутно прелази 700 и намера је да као једна од активности новоосноване Асоцијације каријерних центара Универзитета Србије буде реализован даљи рад чланова на ажурирању и надградњи података на www.careers.ac.rs/vodic-kroz-diplome у складу са новим акредитацијама и Водичем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете и науке Републике Србије.  Напомињемо да је преглед заснован на Водичу од 31.јануара 2014.године, и да се најновија верзија увек може наћи на сајту: http://www.kapk.org  

Надамо се да ће Водич као информативна алатка послужити добро послодавцима, каријерним информаторима, едукаторима, саветницима, студентима и дипломираним студентима у активностима везаним за запошљавање, планирање и реализацију програма праксе, неформалног образовања, каријерног вођења и саветовања младих који се данас школују на универзитетима у Србији. С друге стране, надамо се да ће овај пројектни резултат олакшати да се у будућности развију сличне базе јавно доступних и ажурних података о образовној понуди акредитованих академских, струковних и специјалистичких студија првог и другог степена на универзитетима у Србији и могућим занимањима после дипломирања.

Центри за развој каријере и саветовање студената 

  • Универзитет у Београду - Центар за развој каријере и саветовање студената

    011 3207 419 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Универзитет у Новом Саду - Центар за развој каријере и саветовање студената

021 485 2041 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Универзитет у Нишу - Центар за развој каријере и саветовање студената

018 257 526 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Универзитет у Крагујевцу - Центар за развој каријере и саветовање студената

034 300 425 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Универзитет Сингидунум - Центар за развој каријере и саветовање студената

011 309 4060 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Центри за развој каријере и саветовање студената Водич кроз акредитоване студијске програме на високошколским установама у Републици Србији

ВОДИЧ КРОЗ АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (pdf.gif) (msword.gif )

Фебруар 2015.


Ова електронска публикација садржи информацију о високошколским установама и студијским програмима које је Комисија за акредитацију и проверу квалитета акредитована закључно са 20.2.2015. године. У Водич је укључена и информација о установама и студијским програмима које је акредитовао Национални савет за високо образовање (НСВО) у жалбеном поступку, а која је садржана у делимичном списку који је достављен Комисији од стране НСВО.

Публикација је пре свега намењена будућим студентима, који у школској 2011/2012 треба да се определе за студијски програм и високошколску установу коју ће уписати. У складу са Законом о високом образовању, студентима се препоручује упис на акредитоване студијске програме и зато су у публикацију укључени само подаци о програмима акредитованим до датума њеног објављивања. Информација о свим установама и студијским програмима који се налазе у поступку акредитације може се наћи на сајту Комисије: www.kapk.org . Све акредитационе одлуке које комисија накнадно донесе биће доступне на сајту, тако да ће будући студенти пре уписа моћи да провере да ли је неки од студијских програма који их интересује а није обухваћен публикацијом накнадно акредитован. 

Преузето са сајта Комисије за акредитацију и проверу квалитета
www.kapk.org