Универзитет у Београду

belgrade university vodic-kroz-diplome


-> Архитектонски -> Биолошки -> Грађевински -> Електротехнички -> Економски -> Машински -> Православни богословски факултет -> Правни -> Пољопривредни -> Саобраћајни -> Технолошко-металуршки -> Tехнички факултет у Бору -> Учитељски -> Филозофски -> Физички -> Филолошки -> ФOН ->  ФПН - >Хемијски -> Медицински -> Стоматолошки -> Факултет ветеринарске медицине -> Факултет за физичку хемију -> Рударско-геолошки -> Математички -> Фармацеутски -> Факултет безбедности -> ФАСПЕР ->Факултет за спорт и физичко васпитање ->  Географски -> Шумарски -> студије при Универзитету   


Добродошли у одељак Водича кроз дипломе Универзитета у Београду! У листи пред вама налазе се студијски програми који се изводе на Универзитету у Београду на основним академским студијама (ОАС), основним струковним студијама (ОСС), специјалистичким академским студијама (САС), специјалистичким струковним студијама (ССС), интегрисаним академским студијама (ИАС), мастер академским студијама (МАС), као и подаци о заједничким студијским програмима (ЗСП) и студијским програмима на даљину (ДЛС) Универзитета у Београду.  


Скраћенице коришћене у детаљном прегледу односе се на ниво студија ОАС - основне академске студије, МАС - мастер академске студије, САС - специјалистичке академске студије) и научно поље (ТТ - техничко-технолошке науке, ПМ - природно-математичке науке, ДХ - друштвено-хуманистичке, МД - медицинске науке, УМ - уметност).   БС се односи на број студената (бруцоша) и године према Водичу кроз акредитоване студијске програме на високошколским установама у Србији (Комисија за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете, 31.јануар 2014.године). 


Кликом на одређени студијски програм приступићете детаљнијим информацијама о студијским програмима: од назива дипломе, преко научног поља и области којој припада стечено звање, броја ЕСПБ бодова, информација о садржају студија, информација које ближе одређују квалификацију за коју се диплома издаје, до информација о професионалном статусу и информација о намени стеченог звања односно академским и професионалним могућностима које пружа квалификација.

У поље за претрагу изнад можете унети кључну реч и на тај начин добити предложене странице за преглед. Молимо користите ћирилицу.   молимо за стрпљење - у току су радови на страни 

under construction black white


Архитектонски факултет


Основне академске студије

Архитектура

Мaster 

Архитектура

Интегрални урбанизам 

Архитектонски факултет

Адреса: Булевар краља Александра 73/II, Београд

WWW: www.arh.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 09.01.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - АРХИТЕКТУРА

Акредитован 2011.

300

 

 

2

 

ТТ

САС - УРБАНА ОБНОВА - ГРАДОВИ У НОВОМ МИЛЕНИЈУМУ

Акредитован 2009.

30

 

 

3

 

ТТ

САС - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНА И ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

Акредитован 2012.

32

 

 

4

 

ТТ

МАС - АРХИТЕКТУРА

Акредитован 2011.

271

 

 

5

 

ТТ

МАС - ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ

Акредитован 2011.

32
Биолошки факултет


Основне академске студије  Биологија

Специјалистичке академске студије Биологија микроорганизама ГенетикаИмунологија са микробиологијом


Мaster 

Биологија
Екологија
Молекуларна биологија и физиологија
Професор биологије
Професор екологије и заштите животне средине 

Биолошки факултет

Адреса: Студентски трг 16, Београд

WWW: www.bio.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ПМ

ОАС - БИОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

230

 

 

2

 

ПМ

САС - БИОЛОГИЈА МИКРООРГАНИЗАМА

Акредитован 2009.

5

 

 

3

 

ПМ

САС - ИМУНОЛОГИЈА СА МИКРОБИОЛОГИЈОМ

Акредитован 2009.

5

 

 

4

 

ПМ

САС - ГЕНЕТИКА

Акредитован 2009.

10

 

 

5

 

ПМ

МАС - БИОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

80

 

 

6

 

ПМ

МАС - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

60

 

 

7

 

ПМ

МАС - ЕКОЛОГИЈА

Акредитован

80

 

 

8

 

ПМ

МАС - ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ

Акредитован 2012.

10

 

 

9

 

ПМ

МАС - ПРОФЕСОР ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2012.

10Географски факултет

Основне академске студије

Географија
Геопросторне основе животне средине
Демографија
Просторно планирање
Туризмологија

 

Мастер академске студије

Географија
Геопросторне основе животне средине
Демографија-мастер
Просторно планирање
Туризмологија 


Географски факултет

Адреса: Студентски трг 3/III, Београд

WWW: www.gef.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 10.04.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ПМ

ОАС - ТУРИЗМОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

80

 

 

2

 

ПМ

ОАС - ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Акредитован 2012.

50

 

 

3

 

ПМ

ОАС - ДЕМОГРАФИЈА

Акредитован 2009.

50

 

 

4

 

ПМ

ОАС - ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован

50

 

 

5

 

ПМ

ОАС - ГЕОГРАФИЈА

Акредитован

80

 

 

6

 

ПМ

МАС - ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - МАСТЕР

Акредитован 2012.

50

 

 

7

 

ПМ

МАС - ДЕМОГРАФИЈА - МАСТЕР

Акредитован 2012.

25

 

 

8

 

ПМ

МАС - ГЕОГРАФИЈА - МАСТЕР

Акредитован 2012.

50

 

 

9

 

ПМ

МАС - ТУРИЗМОЛОГИЈА - МАСТЕР

Акредитован 2012.

50

 

 

10

 

ПМ

МАС - ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2012.

50Грађевински факултет

Основне академске студије

Геодезија
Грађевинарство 

Мастер академске студије

Грађевински факултет

Адреса: Булевар краља Александра 73/I, Београд

WWW: www.grf.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - ГРАЂЕВИНАРСТВО

Акредитован 2009.

340

 

 

2

 

ТТ

ОАС - ГЕОДЕЗИЈА

Акредитован 2009.

60

 

 

3

 

ТТ

САС - ВОДОПРИВРЕДА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЕНГЛЕСКОМ JЕЗИКУ (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)

Акредитован 2010.

32

 

 

4

 

ТТ

МАС - ГРАЂЕВИНАРСТВО

Акредитован 2009.

200

 

 

5

 

ТТ

МАС - ГЕОДЕЗИЈА

Акредитован 2009.

50


 

Економски факултет

Основне академске студије

Економија,пословно управљање и статистика

 

Мастер академске студије

Банкарски и финансијски менаџмент
Економија и менаџмент енергетике
Економска анализа и политика
Економска политика и развој
Квантитативна анализа
Макроекономија привреда у транзицији
Међународна економија
Пословна администрација на српском и енглеском
Пословна економија и менаџмент
Пословно управљање
Рачуноводство,ревизија и пословне финансије 


Економски факултет

Адреса: Каменичка 6, Београд

WWW: www.ekof.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 03.04.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА

Акредитован 2010.

1350

 

 

2

 

ДХ

МАС - БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Акредитован 2009.

100

 

 

3

 

ДХ

МАС - КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ (IMQF)

Акредитован 2009.

25

 

 

4

 

ДХ

МАС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ

Акредитован 2009.

25

 

 

5

 

ДХ

МАС - МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Акредитован 2009.

25

 

 

6

 

ДХ

МАС - МАКРОЕКОНОМИЈА ПРИВРЕДА У ТРАНЗИЦИЈИ

Акредитован 2009.

25

 

 

7

 

ДХ

МАС - КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА

Акредитован 2009.

50

 

 

8

 

ДХ

МАС - ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ

Акредитован 2009.

25

 

 

9

 

ДХ

МАС - РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Акредитован 2009.

75

 

 

10

 

ДХ

МАС - ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА

Акредитован 2009.

25

 

 

11

 

ДХ

МАС - ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

Акредитован 2009.

175

 

 

12

 

ДХ

МАС - ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕ

Акредитован 2011.

25

 

 

13

 

ДХ

МАС - ПОСЛОВНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ - ЗСП

Акредитован 2013.

25


Електротехнички факултет

Основне академске студије

Електротехника и рачунарство

Мастер академске студије

Електротехника и рачунарство Електротехнички факултет

Адреса: Булевар краља Александра 73, Београд

WWW: www.etf.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 12.04.2008.

Уверење о акредитацији - 12.04.2013.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

60

120

 

 

2

 

ТТ

ОАС - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

500

540

 

 

3

 

ТТ

МАС - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

500

500

Математички факултет

Основне академске студије

Астрономија и астрофизика

Информатика

Математика

Мастер академске студије

Астрономија и астрофизика
Информатика
Математика

Математички факултет

Адреса: Студентски трг 16, Београд

WWW: www.matf.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 19.02.2010.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ПМ

ОАС - АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА

Акредитован 2009.

25

 

 

2

 

ПМ

ОАС - ИНФОРМАТИКА

Акредитован

120

 

 

3

 

ПМ

ОАС - МАТЕМАТИКА

Акредитован 2009.

250

 

 

4

 

ПМ

МАС - АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА

Акредитован

15

 

 

5

 

ПМ

МАС - ИНФОРМАТИКА

Акредитован

70

 

 

6

 

ПМ

МАС - МАТЕМАТИКА

Акредитован 2010.

200Машински факултет

Основне академске студије

Машинско инжењерство на српском и енглеском језику

Мастер академске студије

Машинско инжењерство на српском и енглеском језику 

Машински факултет

Адреса: Краљице Марије 16, Београд

WWW: www.mas.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 12.04.2008.

Уверење о акредитацији - 08.03.2013.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

540

540

 

 

2

 

ТТ

МАС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

416

416

Медицински факултет

Интегрисане академске студије

Медицина на српском и енглеском језику

 

Мастер академске студије

Дипломирана медицинска сестра
Јавно здравље
Менаџмент у систему здравствене заштите

Фармацеутске медицине

 

Специјалистичке струковне студије

Струковна медицинска сестра-специјалиста 

Медицински факултет

Адреса: Др Суботића 8, Београд

WWW: www.med.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 27.03.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

МД

САС - МЕДИЦИНСКО УСМЕРЕЊЕ

Акредитован

318

 

 

2

 

МД

ССС - СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ-СПЕЦИЈАЛИСТА

Акредитован

24

 

 

3

 

МД

ССС - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-СПЕЦИЈАЛИСТА

Акредитован

24

 

 

4

 

МД

ИАС - МЕДИЦИНА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Акредитован

640

 

 

5

 

МД

МАС - ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ

Акредитован

24

 

 

6

 

МД

МАС МАС - ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР-МАСТЕР

Акредитован

36

 

 

7

 

МД

МАС - МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ЗСП)

Акредитован

36

 

 

8

 

МД

МАС - ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР-МАСТЕР

Акредитован

36

 

 

9

 

МД

МАС - ФАРМАЦЕУТСКЕ МЕДИЦИНЕ

Акредитован 2012.

30

 

 

10

 

МД

МАС - ДИПЛОМИРАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Акредитован

24


 

Пољопривредни факултет

Основне академске студије

Агроекономија
Биљна производња
Зоотехника
Мелиорација земљишта
Пољопривредна техника

Прехрамбена технологија

Мастер академске студије

Агроекономија
Воћарство и виноградарство
Заштита животне средине-WUS програм
Зоотехника
Мелиорација земљишта -
Пољопривреда
Прехрамбена технологија
Ратарство и повртарство

Фитомедицина
Хортикултура

 

Специјалистичке академске студије

Зоотехника
Управљање у агробизнису и трговини

Пољопривредни факултет

Адреса: Немањина 6, Београд

WWW: www.agrifaculty.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

Уверење о акредитацији - 17.05.2013.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

Акредитован

Акредитован 2013.

340

340

 

 

2

 

ТТ

ОАС - ЗООТЕХНИКА

Акредитован

Акредитован 2013.

100

100

 

 

3

 

ТТ

ОАС - МЕЛИОРАЦИЈА ЗЕМЉИШТА

Акредитован

Акредитован 2013.

55

55

 

 

4

 

ТТ

ОАС - ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА

Акредитован

Акредитован 2013.

55

55

 

 

5

 

ТТ

ОАС - ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Акредитован

Акредитован 2013.

60

300

 

 

6

 

ДХ

ОАС - АГРОЕКОНОМИЈА

Акредитован

Акредитован 2013.

120

120

 

 

7

 

ТТ

САС - ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Акредитован

Акредитован 2013.

32

16

 

 

8

 

ТТ

САС - ЗООТЕХНИКА

Акредитован

Акредитован 2013.

32

32

 

 

9

 

ТТ

САС - УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ

Акредитован 2013.

30

 

 

10

 

ТТ

МАС - МЕЛИОРАЦИЈА ЗЕМЉИШТА

Акредитован 2009.

32

 

 

11

 

ДХ

МАС - АГРОЕКОНОМИЈА

Акредитован

Акредитован 2013.

32

50

 

 

12

 

ТТ

МАС - ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА

МАС - ПОЉОПРИВРЕДА

Акредитован

Акредитован 2013.

32

224

 

 

13

 

ТТ

МАС - ЗООТЕХНИКА

Акредитован 2009.

32

 

 

14

 

ТТ

МАС - ФИТОМЕДИЦИНА

Акредитован

Акредитован 2013.

32

32

 

 

15

 

ТТ

МАС - ХОРТИКУЛТУРА

Акредитован 2009.

32

 

 

16

 

ТТ

МАС - ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Акредитован 2009.

32

 

 

17

 

ТТ

МАС - РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Акредитован 2009.

32

 

 

18

 

ТТ

МАС - ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Акредитован

Акредитован 2013.

30

128

 

 

19

 

ТТ

МАС - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - WUS ПРОГРАМ

Акредитован

32Правни факултет

Основне академске студије

Права

Мастер академске студије

Мастер права европских интеграција
Право 

Правни факултет

Адреса: Булевар краља Александра 67, Београд

WWW: www.ius.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 12.04.2008.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - ПРАВА

Акредитован 2008.

1500

 

 

2

 

ДХ

МАС - МАСТЕР ПРАВА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Акредитован 2009.

50

 

 

3

 

ДХ

МАС - ПРАВО

Акредитован 2011.

500Православни богословски факултет

Основне академске студије

Општа теологија
Практични теолог

Мастер академске студије

Општа теологија
Практични теолог 

Православни богословски факултет

Адреса: Мије Ковачевића 11б, Београд

WWW: www.bfspc.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 20.03.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - ОПШТА ТЕОЛОГИЈА

Акредитован

160

 

 

2

 

ДХ

ОАС - ПРАКТИЧНИ ТЕОЛОГ

Акредитован

140

 

 

3

 

ДХ

МАС - ТЕОЛОГ

Акредитован

40

 

 

4

 

ДХ

МАС - ПРАКТИЧНИ ТЕОЛОГ

Акредитован

20Рударско-геолошки факултет

Основне академске студије
Геологија
Геотехника
Геофизика
Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду

Рударско инжењерство

Хидрогеологија

Инжењерство нафте и гаса  

Мастер академске студије

Геологија
Геотехника
Геофизика
Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду
Инжењерство нафте и гаса  
Рударско инжењерство
Хидрогеологија


Рударско-геолошки факултет

Адреса: Ђушина 7, Београд

WWW: www.rgf.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 19.08.2008.

Уверење о акредитацији - 07.06.2013.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - ГЕОТЕХНИКА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

26

25

 

 

2

 

ТТ

ОАС - ГЕОФИЗИКА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

15

15

 

 

3

 

ТТ

ОАС - ХИДРОГЕОЛОГИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

36

36

 

 

4

 

ТТ

ОАС - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

75

80

 

 

5

 

ТТ

ОАС - ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

35

30

 

 

6

 

ТТ

ОАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА НА РАДУ

ОАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

40

40

 

 

7

 

ПМ

ОАС - ГЕОЛОГИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

90

90

 

 

8

 

ТТ

МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА НА РАДУ

МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА НА РАДУ МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

10

16

 

 

9

 

ТТ

МАС - ГЕОТЕХНИКА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

15

15

 

 

10

 

ТТ

МАС - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

32

32

 

 

11

 

ТТ

МАС - ХИДРОГЕОЛОГИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

22

22

 

 

12

 

ТТ

МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

32

16

 

 

13

 

ТТ

МАС - ГЕОЛОГИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

50

60

 

 

14

 

ТТ

МАС МАС - ГЕОФИЗИКА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

10

10Саобраћајни факултет

Основне академске студије

Саобраћај

Мастер академске студије

Саобраћај


Саобраћајни факултет

Адреса: Војводе Степе 305, Београд

WWW: www.sf.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - САОБРАЋАЈ

Акредитован 2009.

360

 

 

2

 

ТТ

МАС - САОБРАЋАЈ

Акредитован 2009.

220


 
 

Стоматолошки факултет

Основне струковне студије

Зубни техничар-протетичар
Орални хигијеничар

Специјалистичке академске студије
Стоматологија

Интегрисане академске студије
Стоматологија на српском и енглеском језику Стоматолошки факултет

Адреса: Др Суботића 8, Београд

WWW: www.stomf.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 12.04.2008.

Уверење о акредитацији - 13.09.2013.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

МД

ОСС - ОРАЛНИ ХИГИЈЕНИЧАР

Акредитован 2008.

50

 

 

2

 

МД

ОСС - ЗУБНИ ТЕХНИЧАР-ПРОТЕТИЧАР

Акредитован 2012.

50

 

 

3

 

МД

САС - СТОМАТОЛОГИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

60

30

 

 

4

 

МД

ИАС - СТОМАТОЛОГИЈА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Акредитован 2011.

Акредитован 2013.

200

240Технички факултет у Бору

Основне струковне студије

Инжењерски менаџмент
Металуршко инжењерство
Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство

Мастер академске студије

Инжењерски менаџмент
Металуршко инжењерство
Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство


Технички факултет

Адреса: Војске Југославије 12, Бор

WWW: www.tf.bor.ac.rs

Уверење о акредитацији - 27.03.2009.

Уверење о акредитацији - 27.12.2013.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ОАС4 - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2009.

Акредитован 2013.

20

40

 

 

2

 

ТТ

ОАС - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ОАС - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВООАС4 - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2009.

Акредитован 2014.

8

20

 

 

3

 

ТТ

ОАС - ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2009.

38

 

 

4

 

ТТ

ОАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

ОАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТОАС4 - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Акредитован

Акредитован 2014.

114

120

 

 

5

 

ТТ

МАС - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

МАС - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВОМАС1 - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован

Акредитован 2013.

16

16

 

 

6

 

ТТ

МАС - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

МАС - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВОМАС1 - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован

Акредитован 2014.

6

8

 

 

7

 

ТТ

МАС - ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован

8

 

 

8

 

ТТ

МАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

МАС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТМАС1 - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Акредитован

Акредитован 2014.

26

48Технолошко-металуршки факултет

Основне струковне студије

Био-хемијско инжењерство и биотехнологија
Инжењерство заштите животне средине
Металуршко инжењерство
Текстилна технологија
Хемијско инжењерство

Мастер академске студије

Био-хемијско инжењерство и биотехнологија
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство материјала
Металуршко инжењерство
Текстилна технологија
Хемијско инжењерство

Технолошко-металуршки факултет

Адреса: Карнегијева 4, Београд

WWW: www.tmf.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 10.07.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2009.

120

 

 

2

 

ТТ

ОАС - ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

20

 

 

3

 

ТТ

ОАС - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2009.

20

 

 

4

 

ТТ

ОАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2009.

60

 

 

5

 

ТТ

ОАС - БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

80

 

 

6

 

ТТ

ОАС - ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА

Акредитован 2009.

40

 

 

7

 

ТТ

МАС - БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

40

 

 

8

 

ТТ

МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА

Акредитован 2009.

10

 

 

9

 

ТТ

МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2009.

40

 

 

10

 

ТТ

МАС - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2009.

10

 

 

11

 

ТТ

МАС - ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

10

 

 

12

 

ТТ

МАС - ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Акредитован 2009.

60


Универзитет у Београду - студије при универзитету

Мастер академске студије

Европска и међународна политика и управљање кризом
Менаџмент пословних перформанси
Образовне политике
Предузетнички менаџмент
Религија у друштву,култури и европским интеграцијама
Тероризам,организовани криминал и безбедност-једна година 


Универзитет у Београду

Адреса: Студентски трг 1, Београд

WWW: www.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ИМТ

МАС - ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ

Акредитован 2010.

30

 

 

2

 

ИМТ

МАС - ПРЕДУЗЕТНИ МЕНАЏМЕНТ - ТЕМПУС

Акредитован 2011.

19

 

 

3

 

ИМТ

МАС - МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ - ТЕМПУС

Акредитован 2011.

19

 

 

4

 

ИМТ

МАС - ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ

Акредитован 2012.

50

 

 

5

 

ИМТ

МАС - РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА

Акредитован 2013.

30

 

 

6

 

ИМТ

МАС1 - ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ - ЈЕДНА ГОДИНА

Акредитован 2010.

80

 

 

7

 

ИМТ

МАС1 - ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ - ДВЕ ГОДИНЕ

Акредитован 2010.

50

Учитељски факултет

Основне академске студије

Васпитач у предшколским установама

Учитељ

Мастер академске студије

Образовање дипломираних учитеља-мастер 

Учитељски факултет

Адреса: Народног фронта 43, Београд

WWW: www.uf.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Акредитован 2009.

140

 

 

2

 

ДХ

ОАС - УЧИТЕЉ

Акредитован 2009.

300

 

 

3

 

ДХ

МАС - ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ УЧИТЕЉА - МАСТЕР

Акредитован 2009.

140

 

 

4

 

ДХ

МАС - ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ВАСПИТАЧА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА - МАСТЕР

Акредитован 2009.

140

Факултет безбедности

Основне академске студије

Студије наука безбедности

Мастер академске студије

Студије наука безбедности

Специјалистичке струковне студије

Форензика

Студије безбедносног менаџмента 


Факултет безбедности

Адреса: Господара Вучића 50, Београд

WWW: www.fco.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 10.07.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

Акредитован

390

 

 

2

 

ДХ

ССС - СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

Акредитован

96

 

 

3

 

ДХ

ССС - ФОРЕНЗИКА - ЗСП

Акредитован 2012.

50

 

 

4

 

ДХ

МАС - СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

Акредитован

50Факултет ветеринарске медицине

Специјалистичке академске студије

Ветеринарска медицина

Интегрисане академске студије

Ветеринарска медицина 

Факултет ветеринарске медицине

Адреса: Булевар ослобођења 18, Београд

WWW: www.vet.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 10.07.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

МД

САС - ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Акредитован 2009.

40

 

 

2

 

МД

ИАС - ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Акредитован 2009.

156

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Основне академске студије

Логопедија
Превенција и третман поремећаја понашања

Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа
Специјална едукација и рехабилитација особа са моторним поремећајима
Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећеним видом
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

Мастер академске студије

Логопедија
Превенција и третман поремећаја понашања
Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа
Специјална едукација и рехабилитација особа са моторним поремећајима
Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Адреса: Високог Стевана 2, Београд

WWW: www.fasper.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 10.07.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА МОТОРНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА

Акредитован 2009.

30

 

 

2

 

ДХ

ОАС - ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН ПОРЕМЕЋАЈА ПОНАШАЊА

Акредитован 2009.

50

 

 

3

 

ДХ

ОАС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ

Акредитован 2009.

50

 

 

4

 

ДХ

ОАС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Акредитован 2009.

30

 

 

5

 

ДХ

ОАС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА ТЕШКОЋАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ

Акредитован 2009.

60

 

 

6

 

ДХ

ОАС - ЛОГОПЕДИЈА

Акредитован 2009.

60

 

 

7

 

ДХ

МАС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Акредитован 2009.

25

 

 

8

 

ДХ

МАС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА МОТОРНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА

Акредитован 2009.

25

 

 

9

 

ДХ

МАС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА ТЕШКОЋАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ

Акредитован 2009.

50

 

 

10

 

ДХ

МАС - ЛОГОПЕДИЈА

Акредитован 2009.

50

 

 

11

 

ДХ

МАС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА ОШТЕЋЕЊЕМ ВИДА

Акредитован 2009.

25

 

 

12

 

ДХ

МАС - ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН ПОРЕМЕЋАЈА ПОНАШАЊА

Акредитован 2009.

60

Факултет за физичку хемију

Основне академске студије

Физичка хемија

Специјалистичке струковне студије

Форензика

Мастер академске студије

Физичка хемија 

Факултет за физичку хемију

Адреса: Студентски трг 12-16, Београд

WWW: www.ffh.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 12.04.2008.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ПМ

ОАС - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Акредитован 2008.

100

 

 

2

 

ПМ

ССС - ФОРЕНЗИКА - ЗСП

Акредитован 2012.

50

 

 

3

 

ПМ

МАС - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Акредитован 2008.

60


 

Факултет организационих наука

Основне академске студије

Менаџмент и организација - ОАС - ТТ

Информациони системи и технологије
Информациони системи и технологије (студије на даљину)
Менаџмент и организација

Специјалистичке академске студије

Менаџмент
Организационе науке

Специјалистичке струковне студије

Менаџмент


Мастер академске студије
 

Електронско пословање и управљање системима
Инжењерски и оперативни менаџмент
Информациони системи и технологије
Међународно пословање и менаџмент
Менаџмент
Менаџмент и организација
Менаџмент у систему здравствене заштите
Менаџмент у управи
Операциона истраживања и рачунарска статистика на српском и енглеском језику
Управљање квалитетом 


Факултет организационих наука

Адреса: Јове Илића 154, Београд

WWW: www.fon.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Акредитован 2009.

260

 

 

2

 

ТТ

ОАС - МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Акредитован 2009.

330

 

 

3

 

ТТ

ОАС - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ (СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ)

Акредитован 2010.

80

 

 

4

 

ТТ

САС - САЈБЕР ФОРЕНЗИКА

Акредитован 2011.

30

 

 

5

 

ТТ

САС - МЕНАЏМЕНТ

Акредитован 2009.

35

 

 

6

 

ТТ

САС - ОРГАНИЗАЦИОНЕ НАУКЕ

Акредитован 2009.

35

 

 

7

 

ТТ

ССС - МЕНАЏМЕНТ

Акредитован 2009.

105

 

 

8

 

ДХ

МАС - МЕНАЏМЕНТ

Акредитован 2009.

160

 

 

9

 

ТТ

МАС - ИНЖЕЊЕРСКИ И ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ

Акредитован 2009.

35

 

 

10

 

ТТ

МАС - СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСКЕ И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ

Акредитован 2009.

35

 

 

11

 

ТТ

МАС - УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Акредитован 2009.

50

 

 

12

 

ТТ

МАС - МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Акредитован 2009.

140

 

 

13

 

ТТ

МАС - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Акредитован 2009.

170

 

 

14

 

ТТ

МАС - ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

Акредитован 2009.

35

 

 

15

 

МД

МАС - МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ЗСП)

Акредитован 2010.

36

 

 

16

 

ДХ

МАС - МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ

Акредитован 2010.

30

 

 

17

 

ДХ

МАС - МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ (60 ЕСПБ), ЈЕДНОГОДИШЊЕ СТУДИЈЕ

Акредитован 2012.

27

 

 

18

 

ДХ

МАС - МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ (120 ЕСПБ), ДВОГОДИШЊЕ СТУДИЈЕ

Акредитован 2012.

27

 

 

19

 

ТТ

МАС - ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА И РАЧУНАРСКА СТАТИСТИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Акредитован 2009.

Акредитован 2010.

35Факултет политичких наука

Основне академске студије

Новинарство

Политиколошке студије

Социјална политика и социјални рад

Међународне студије

 

Мастер академске студије

Еколошке политике
Интердисциплинарне мастер студије југоисточне Европе
Јавне управе,локалне самоуправе и јавних политика
Међународне студије
Новинарство
Политикологије-политичка аналитика и менаџмент у политици
Политиколошке студије
Регионалне студије
Социјална политика
Социјална рад 


Факултет политичких наука

Адреса: Јове Илића 165, Београд

WWW: www.fpn.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 13.07.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Акредитован 2009.

100

 

 

2

 

ДХ

ОАС - СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД

Акредитован 2009.

100

 

 

3

 

ДХ

ОАС - НОВИНАРСТВО

Акредитован

160

 

 

4

 

ДХ

ОАС - МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ

Акредитован 2009.

140

 

 

5

 

ДХ

МАС - ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Акредитован

50

 

 

6

 

ДХ

МАС - МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ

Акредитован 2010.

110

 

 

7

 

ДХ

МАС - НОВИНАРСТВО

Акредитован

25

 

 

8

 

ДХ

МАС - СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Акредитован 2010.

20

 

 

9

 

ДХ

МАС - СОЦИЈАЛНИ РАД

Акредитован 2010.

20

 

 

10

 

ДХ

МАС - РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ

Акредитован 2010.

50

 

 

11

 

ДХ

МАС - ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ

Акредитован 2011.

25

 

 

12

 

ДХ

МАС - ЈАВНЕ УПРАВЕ, ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

Акредитован 2011.

25

 

 

13

 

ДХ

МАС - ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Акредитован 2012.

25

 

 

14

 

ДХ

МАС - ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ-ПОЛИТИЧКА АНАЛИТИКА И МЕНАЏМЕНТ У ПОЛИТИЦИ

Акредитован 2012.

25Факултет спорта и физичког васпитања

Основне академске студије

Физичко васпитање и спорт

Мастер академске студије

Физичко васпитање и спорт 


Факултет спорта и физичког васпитања

Адреса: Благоја Паровића 156, Београд

WWW: www.dif.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 22.05.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Акредитован 2009.

160

 

 

2

 

ДХ

ОСС - РЕКРЕАЦИЈА

Акредитован 2009.

30

 

 

3

 

ДХ

ОСС - СПОРТ

Акредитован 2009.

90

 

 

4

 

ДХ

МАС - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Акредитован 2009.

50


Фармацеутски факултет

Интегрисане академске студије

Магистар фармације

Магистар фармације-Медицински биохемичар

Фармација-Медицинска биохемија

Специјалистичке академске студије

Биолошки лекови
Биохемијска дијагностика
Индустријска фармација
Козметика
Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине
Фармаекономија и фармацеутска легислатива
Фармакотерапија у фармацеутској пракси
Фармацеутска здравствена заштита
Фармацеутски менаџмент и маркетинг

Специјалистичке струковне студије

Фармација 


Фармацеутски факултет

Адреса: Војводе Степе 450, Београд

WWW: www.pharmacy.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 19.08.2008.

Уверење о акредитацији - 13.09.2013.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

МД

САС - БИОЛОШКИ ЛЕКОВИ

Акредитован 2012.

20

 

 

2

 

МД

САС - ФАРМАКОТЕРАПИЈА У ФАРМАЦЕУТСКОЈ ПРАКСИ (90 ЕСПБ)

Акредитован 2012.

20

 

 

3

 

МД

САС - БИОХЕМИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА(90 EСПБ)

Акредитован 2012.

20

 

 

4

 

МД

САС - ТОКСИКОЛОШКА ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЗАГАЂИВАЧА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2012.

24

 

 

5

 

МД

САС - ФАРМАЦЕУТСКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Акредитован 2013.

48

 

 

6

 

МД

САС - КОЗМЕТОЛОГИЈА

Акредитован 2013.

12

 

 

7

 

МД

САС - ФАРМАКОЕКОНОМИЈА И ФАРМАЦЕУТСКА ЛЕГИСЛАТИВА

Акредитован 2013.

36

 

 

8

 

МД

САС - ИНДУСТРИЈСКА ФАРМАЦИЈА

Акредитован 2013.

24

 

 

9

 

МД

САС - ФАРМАЦЕУТСКИ МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Акредитован 2013.

24

 

 

10

 

МД

САС - ФАРМАЦИЈА 1

Акредитован 2008.

60

 

 

11

 

МД

САС - ФАРМАЦИЈА 2

Акредитован 2008.

50

 

 

12

 

МД

ССС - ФАРМАЦИЈА 3

Акредитован 2011.

20

 

 

13

 

МД

ИАС - МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

ИАС - ФАРМАЦИЈА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

240

252

 

 

14

 

МД

ИАС - МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

ИАС - ФАРМАЦИЈА-МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

70

72


Физички факултет

Основне академске студије

Метеорологија
Општа физика
Примењена и компијутерска физика
Теоријска и експериментална физика

Мастер академске студије

Метеорологија
Општа физика
Примењена и компијутерска физика
Теоријска и експериментална физика 

 

Физички факултет

Адреса: Студентски трг 12-16, Београд

WWW: www.ff.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ПМ

ОАС - МЕТЕОРОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

40

 

 

2

 

ПМ

ОАС - ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА

Акредитован 2009.

50

 

 

3

 

ПМ

ОАС - ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА

Акредитован 2009.

50

 

 

4

 

ПМ

ОАС - ОПШТА ФИЗИКА

Акредитован 2010.

25

 

 

5

 

ПМ

МАС - ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА

Акредитован 2009.

20

 

 

6

 

ПМ

МАС - ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА

Акредитован 2009.

20

 

 

7

 

ПМ

МАС - МЕТЕОРОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

20

 

 

8

 

ПМ

МАС - ОПШТА ФИЗИКА

Акредитован 2011.

25


Филозофски факултет

Основне академске студије

Андрагогија
Археологија
Етнологија и антропологија
Историја
Историја уметности

Класичне науке
Педагогија

Психологија

Социологија

Филозофија

Мастер академске студије

Андрагогија
Археологија
Етнологија и антропологија
Историја
Историја уметности
Класичне науке
Образовање наставника предметне наставе
Педагогија
Психологија
Социологија
Филозофија

Филозофски факултет

Адреса: Чика Љубина 18-20, Београд

WWW: www.f.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 23.04.2009.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Акредитован 2009.

90

 

 

2

 

ДХ

ОАС - КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

Акредитован 2009.

30

 

 

3

 

ДХ

ОАС - АРХЕОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

62

 

 

4

 

ДХ

ОАС - ИСТОРИЈА

Акредитован 2009.

120

 

 

5

 

ДХ

ОАС - ПЕДАГОГИЈА

Акредитован 2009.

60

 

 

6

 

ДХ

ОАС - ФИЛОЗОФИЈА

Акредитован 2009.

70

 

 

7

 

ДХ

ОАС - ПСИХОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

88

 

 

8

 

ДХ

ОАС - СОЦИОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

100

 

 

9

 

ДХ

ОАС - АНДРАГОГИЈА

Акредитован 2009.

35

 

 

10

 

ДХ

ОАС - ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

55

 

 

11

 

ДХ

МАС - ПЕДАГОГИЈА

Акредитован 2009.

20

 

 

12

 

ДХ

МАС - КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

Акредитован 2009.

20

 

 

13

 

ДХ

МАС - ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

25

 

 

14

 

ДХ

МАС - АРХЕОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

20

 

 

15

 

ДХ

МАС - ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Акредитован 2009.

20

 

 

16

 

ДХ

МАС - АНДРАГОГИЈА

Акредитован 2009.

20

 

 

17

 

ДХ

МАС - ПСИХОЛОГИЈА

Акредитован

80

 

 

18

 

ДХ

МАС - СОЦИОЛОГИЈА

Акредитован 2009.

20

 

 

19

 

ДХ

МАС - ФИЛОЗОФИЈА

Акредитован 2009.

20

 

 

20

 

ДХ

МАС - ИСТОРИЈА

Акредитован 2009.

20

 

 

21

 

ДХ

МАС1 - ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Акредитован 2013.

50

Филолошки факултет

Основне академске студије

Језик,књижевност,култура

Српска књижевност и језик

Српска књижевност и језик са компаратистиком

Српски језик и књижевност

Мастер академске студије

Дидактика француског као страног језика
Језици,пословање и међународна трговина
Мастер-језик,књижевност,култура
Српска књижевност
Српски језик

Филолошки факултет

Адреса: Студентски трг 3, Београд

WWW: www.fil.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 26.02.2010.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ДХ

ОАС - ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА

Акредитован 2009.

1100

 

 

2

 

ДХ

ОАС - СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК СА КОМПАРАТИСТИКОМ

Акредитован 2009.

65

 

 

3

 

ДХ

ОАС - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Акредитован 2009.

120

 

 

4

 

ДХ

ОАС - СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Акредитован 2009.

90

 

 

5

 

ДХ

МАС - СРПСКИ ЈЕЗИК

Акредитован 2010.

100

 

 

6

 

ДХ

МАС - СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ

Акредитован 2010.

100

 

 

7

 

ДХ

МАС - МAСТЕР-ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА

Акредитован 2010.

700

 

 

8

 

ДХ

МАС - ДИДАКТИКА ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА - ЗСП

Акредитован 2011.

50

 

 

9

 

ДХ

МАС - ЈЕЗИЦИ, ПОСЛОВАЊЕ И МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА - ЗСП

Акредитован 2011.

25

Хемијски факултет

Основне академске студије

Биохемија
Биохемичар

Професор хемије

Хемија
Хемија животне средине

Хемичар
Хемичар за животну средину

Мастер академске студије

Биохемија
Дипломирани биохемичар
Дипломирани хемичар
Хемија
Хемија животне средине

Хемијски факултет

Адреса: Студентски трг 12-16, Београд

WWW: www.chem.bg.ac.rs

Уверење о акредитацији - 12.04.2008.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ПМ

ОАС - БИОХЕМИЧАР

ОАС - БИОХЕМИЧАРОАС - БИОХЕМИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

50

50

 

 

2

 

ПМ

ОАС - ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ

Акредитован 2008.

25

 

 

3

 

ПМ

ОАС - ХЕМИЧАР ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОАС - ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

35

30

 

 

4

 

ПМ

ОАС - ХЕМИЧАР

ОАС - ХЕМИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

85

80

 

 

5

 

ПМ

МАС - ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Акредитован 2013.

20

 

 

6

 

ПМ

МАС - ДИПЛОМИРАНИ БИОХЕМИЧАР

МАС МАС - БИОХЕМИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

20

25

 

 

7

 

ПМ

МАС - ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР

МАС - ХЕМИЈА

Акредитован 2008.

Акредитован 2013.

50

50

Шумарски факултет

Основне академске студије
Шумарство
Еколошко инжењерство у заштити земљишњих и водених ресурса
Пејзажна архитектура и хортикултура

Прерада дрвета
Технологије,менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета

Основне струковне студије

Технологије,менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета

Специјалистичке академске студије

Трговина дрветом и производња дрвета

Мастер академске студије

Еколошко инжењерство у заштити земљишњих и водних ресурса

Пејзажна архитектура 


Шумарски факултет

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, Београд

WWW: www.sfb.rs

Уверење о акредитацији - 31.01.2009.

Уверење о акредитацији - 29.11.2013.

БР

НП

ПРОГРАМ

ИСХОД

БС

 

 

1

 

ТТ

ОАС - ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

ОАС - ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРАОАС4 - ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

Акредитован 2009.

Акредитован 2013.

65

65

 

 

2

 

ТТ

ОАС - ПРЕРАДА ДРВЕТА

ОАС - ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Акредитован 2009.

Акредитован 2013.

100

100

 

 

3

 

ТТ

ОАС - ЕКОЛOШКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДЕНИХ РЕСУРСА

ОАС - ЕКОЛOШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

Акредитован 2009.

Акредитован 2013.

60

60

 

 

4

 

ТТ

ОАС - ШУМАРСТВО

ОАС4 - ШУМАРСТВО

Акредитован 2009.

Акредитован 2013.

120

120

 

 

5

 

ТТ

ОСС - ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Акредитован 2013.

50

 

 

6

 

ТТ

САС - ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ПРОИЗВОДЊА ДРВЕТА

Акредитован 2009.

10

 

 

7

 

ТТ

МАС - ШУМАРСТВО

МАС1 - ШУМАРСТВО

Акредитован 2009.

Акредитован 2013.

192

61

 

 

8

 

ТТ

МАС1 - ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

Акредитован 2013.

44

 

 

9

 

ТТ

МАС1 - ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Акредитован 2013.

58

 

 

10

 

TT

MАС1 - ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

Акредитован 2013.

30