Универзитет у Нишу

logo nis vodic-kroz-diplome


Добродошли у одељак Водича кроз дипломе Универзитета у Нишу! У листи пред вама налазе се студијски програми који се изводе на Универзитету у Београду на основним академским студијама (ОАС), основним струковним студијама (ОСС), специјалистичким академским студијама (САС), специјалистичким струковним студијама (ССС), интегрисаним академским студијама (ИАС), мастер академским студијама (МАС), као и подаци о заједничким студијским програмима (ЗСП) и студијским програмима на даљину (ДЛС) Универзитета у Нишу.  


Скраћенице коришћене у прегледу односе се на ниво студија ОАС - основне академске студије, МАС - мастер академске студије, САС - специјалистичке академске студије) и научно поље (ТТ - техничко-технолошке науке, ПМ - природно-математичке науке, ДХ - друштвено-хуманистичке, МД - медицинске науке, УМ - уметност).   


Кликом на одређени студијски програм приступићете детаљнијим информацијама о студијским програмима: од назива дипломе, преко научног поља и области којој припада стечено звање, броја ЕСПБ бодова, информација о садржају студија, информација које ближе одређују квалификацију за коју се диплома издаје, до информација о професионалном статусу и информација о намени стеченог звања односно академским и професионалним могућностима које пружа квалификација.

У поље за претрагу изнад можете унети кључну реч и на тај начин добити предложене странице за преглед. Молимо користите ћирилицу.   Грађевинско-архитектонски факултет

Основне академске студије

Архитектура
Грађевинарство

Дипломске академске студије – master

Архитектонско-конструктивни
Архитектонско-пројектантски
Грађевинарство-конструкције
Грађевинарство-саобраћајнице
Грађевинарство-хидротехника

Економски факултет

Основне академске студије

Општа економија
Пословно управљање
Рачуноводство, ревизија и финaнсијско управљање
Финансије,банкарство и осигурање 


Дипломске академске студије – master

Економија


Електронски факултет

Основне академске студије

Електротехника и рачунарство на српском и енглеском језику

 

Дипломске академске студије – master

Електроенергетика
Електроника и микросистеми
Рачунарство и информатика

Телекомуникације на српском и енглеском језику
Управљање системима

 

Машински факултет

Основне академске студије

Инжењерски менаџмент

Машинско инжењерство

 

Дипломске академске студије – master

Инжењерски менаџмент
Машинско инжењерство
Управљање и примењено рачунарство


Медицински факултет

Основне струковне студије
Струковна медицинска сестра-техничар
Струковни зубни протетичар

Струковни санитарно-еколошки инжењер

Интегрисане академске студије        

Медицина на српском и енглеском језику
Стоматологија на српском и енглеском језику
Фармација на српском и енглеском језику

Специјалистичке струковне студије

Струковна медицинска сестра/техничар-специјалиста
Струковни инструментар-специјалиста
Струковни санитарно-еколошки инжењер-специјалиста

Специјалистичке академске студије

Фармацеутска медицина

Дипломске академске студије - master

Менаџмент у здравству

Правни факултет

Основне академске студије

Права


Дипломске академске студије - master

Права
Права-општи
Права-унутрашњи послови

Природно-математички факултет

Основне академске студије

Биологија
Географија
Информатика
Математика
Физика
Хемија 

Технолошки факултет у Лесковцу

Основне академске студије

Прехрамбена технологија и биотехнологија

Текстилне технологије

Хемијске технологије

Дипломске академске студије - master

Прехрамбена технологија и биотехнологија
Текстилне технологије
Хемијске технологије

Учитељски факултет у Врању

Основне академске студије

Образовање васпитача

Образовање учитеља

 

Дипломске академске студије - master

Образовање васпитача
Образовање учитеља

Факултет заштите на раду

Основне академске студије

Заштита радне и животне средине

Дипломске академске студије - master

Заштита на раду
Заштита од пожара
Инжењерство заштите животне средине
Управљање ванредним ситуацијама
Управљање комуналним системом

Факултет спорта и физичког васпитања

Основне струковне студије

Спорт

Основне академске студије

Физичко васпитање и спорт

 

Дипломске академске студије - master

Физичко васпитање и спорт


Факултет уметности

Основне академске студије

Гитара
Графички дизајн
Гудачки инструменти
Дувачки инструменти

Клавир
Општа музичка педагогија

Сликарство

Соло певање
Хармоника

 

Дипломске академске студије - master

Графички дизајн
Извођачке уметности
Општа музичка педагогија-једногодишње студије
Сликарство

Филозофски факултет

Основне академске студије

Англистика
Историја
Комуницирање и односи са јавношћу

Новинарство

Педагогија

Психологија
Руски језик
Социологија

Србистика
Филозофија

Француски језик и књижевност


Дипломске академске студије - master

Англистика
Историја

Новинарство
Педагогија
Психологија
Социологија-научно истраживачки смер
Социологија-социјална политика
Филологија