Универзитет у Крагујевцу

logo kragujevac vodic-kroz-diplome


Добродошли у одељак Водича кроз дипломе Универзитета у Крагујевцу! У листи пред вама налазе се студијски програми који се изводе на Универзитету у Београду на основним академским студијама (ОАС), основним струковним студијама (ОСС), специјалистичким академским студијама (САС), специјалистичким струковним студијама (ССС), интегрисаним академским студијама (ИАС), мастер академским студијама (МАС), као и подаци о заједничким студијским програмима (ЗСП) и студијским програмима на даљину (ДЛС) Универзитета у Крагујевцу.  


Скраћенице коришћене у прегледу односе се на ниво студија ОАС - основне академске студије, МАС - мастер академске студије, САС - специјалистичке академске студије) и научно поље (ТТ - техничко-технолошке науке, ПМ - природно-математичке науке, ДХ - друштвено-хуманистичке, МД - медицинске науке, УМ - уметност).   


Кликом на одређени студијски програм приступићете детаљнијим информацијама о студијским програмима: од назива дипломе, преко научног поља и области којој припада стечено звање, броја ЕСПБ бодова, информација о садржају студија, информација које ближе одређују квалификацију за коју се диплома издаје, до информација о професионалном статусу и информација о намени стеченог звања односно академским и професионалним могућностима које пружа квалификација.

У поље за претрагу изнад можете унети кључну реч и на тај начин добити предложене странице за преглед. Молимо користите ћирилицу.   


Агрономски факултет

Основне академске студије

Воћарство и виноградарство
Зоотехника

Општа агрономија  

Прехрамбена технологија

 

Дипломске академске студије – мастер

Агрономија
Прехрамбена технологија

Економски факултет

Основне академске студије

Економија

Пословна економија и менаџмент

 

Дипломске академске студије – мастер

Економија         
Пословна економија и менаџмент


Факултет педагошких наука

Основне академске студије

Васпитач у домовима

Васпитач у предшколским установама

Учитељ

Дипломске академске студије – мастер

Васпитач у домовима

Васпитач у предшколским установама
Учитељ


Правни факултет

Основне академске студије

Право

 

Дипломске академске студије – мастер

Право


Природно-математички факултет

Основне академске студије

Биологија

Екологија


Информатика

Математика

Физика

Хемија

 

Дипломске академске студије – мастер
Биологија

Екологија
Информатика
Математика
Физика

Хемија

Учитељски факултет

Основне академске студије

Васпитач
Учитељ

Дипломске академске студије - мастер

Васпитач
Учитељ 


Факултет за машинство и грађевинарство

Основне академске студије

Грађевинско инжењерство
Машинско инжењерство

 

Дипломске академске студије - мастер

Машинско инжењерство 

 

Факултет за хотелијерство и туризам

Основне академске студије

Хотелијерство и туризам

 

Дипломске академске студије – мастер

Менаџмент у туризму
Менаџмент у хотелијерству

Факултет инжењерских наука

Основне академске студије

Аутомобилско инжењерство

Војноиндустријско инжењерство
Машинско инжењерство
Урбано инжењерство 

 

Дипломске академске студије – мастер

Аутомобилско инжењерство
Војноиндустријско инжењерство
Индустријско инжењерство-Пословно информациони системи
Инжењерски менаџмент
Машинско инжењерство

Факултет медицинских наука

Основне струковне студије

Струковна медицинска сестра / техничар
Струковни терапеут

 

Интегрисане академске студије

Интегрисане академске студије медицине
Интегрисане академске студије стоматологије
Интегрисане академске студије фармације


Факултет техничких наука

Основне струковне студије

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Инжењерски менаџмент
Информационе технологије

Мехатроника
Предузетнички менаџмент

 

Интегрисане академске студије

Техника и информатика

 

Дипломске академске студије – мастер

Електротехничко и рачунарско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Информационе технологије
МехатроникаФилолошко-уметнички факултет

Основне академске студије

Графички дизајн
Гудачки инструменти
Енглески језик и књижевност

Зидно сликарство
Клавир
Музика у медијима
Музичка педагогија
Немачки језик и књижевност
Соло певање

Српски језик и књижевност

Унутрашња архитектура
Флаута
Француски језик и књижевност
Хармоника
Шпански језик и хиспанске књижевности

 

Дипломске академске студије – мастер

Графички дизајн

Енглески језик и књижевност
Зидно сликaрство
Музика у медијима
Музичка педагогија
Немачки језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Француски језик и књижевност
Хармоника
Шпански језик и хиспанске књижевности