Универзитет у Новом Саду

novi sad university vodic-kroz-diplome


Добродошли у одељак Водича кроз дипломе Универзитета у Новом Саду! У листи пред вама налазе се студијски програми који се изводе на Универзитету у Београду на основним академским студијама (ОАС), основним струковним студијама (ОСС), специјалистичким академским студијама (САС), специјалистичким струковним студијама (ССС), интегрисаним академским студијама (ИАС), мастер академским студијама (МАС), као и подаци о заједничким студијским програмима (ЗСП) и студијским програмима на даљину (ДЛС) Универзитета у Новом Саду.  


Скраћенице коришћене у детаљном прегледу односе се на ниво студија ОАС - основне академске студије, МАС - мастер академске студије, САС - специјалистичке академске студије) и научно поље (ТТ - техничко-технолошке науке, ПМ - природно-математичке науке, ДХ - друштвено-хуманистичке, МД - медицинске науке, УМ - уметност).   


Кликом на одређени студијски програм приступићете детаљнијим информацијама о студијским програмима: од назива дипломе, преко научног поља и области којој припада стечено звање, броја ЕСПБ бодова, информација о садржају студија, информација које ближе одређују квалификацију за коју се диплома издаје, до информација о професионалном статусу и информација о намени стеченог звања односно академским и професионалним могућностима које пружа квалификација.

У поље за претрагу изнад можете унети кључну реч и на тај начин добити предложене странице за преглед. Молимо користите ћирилицу.   


Академија уметности

Основне академске студије

Анимација и визуелни ефекти
Вајање
Гитара
Глума на мађарском језику
Глума на српском језику
Графика

Гудачки инструменти
Дизајн светла
Драматургија
Дувачки инструменти и удараљке
Етномузикологија

Камера
Клавир

Композиција
Монтажа у аудио-визуелним медијима

Музикологија

Музичка педагогија
Музичка продукција

Мултимедијална режија
Нови ликовни медији
Оргуље
Продукција за аудиовизуелне медије
Сликање

Снимање и дизајн звука

Соло певање
Фотографија
Харфа

Дипломске академске студије - master

Анимација и визуелни ефекти
Вајање
Гитара
Глума на мађарском језику
Глума на српском језику
Графика
Графичке комуникације
Гудачки инструменти
Дизајн светла
Драматургија
Дувачки инструменти и удараљке
Етномузикологија
Камера
Клавир
Композиција
Монтажа у аудиовизуелним медијима
Музикологија
Музичка педагогија
Мултимедијална режија
Нови ликовни медији
Оргуље
Продукција
Сликарство
Снимање и дизајн звука
Соло певање
Фотографија
Харфа
Цртање 

 

Грађевински факултет

Основне академске студије

Грађевинарство
Конструкције и материјали

Хидротехника и водно инжењерство

 

Дипломске академске студије - master

Грађевинарство
Конструкције и материјали
Хидротехника и водно инжењерство

Економски факултет

Основне академске студије

 Аграрна економија и агробизнис
 Аграрна економија и агробизнис

 Европска и међународна економија и бизнис
 Квантитативна економија
 Маркетинг
 Маркетинг

 Менаџмент
 Пословно информациони системи
 Рачуноводство и ревизија
 Трговина
 Финансије,банкарство и осигурање

 

Дипломске академске студије - master

 Аграрна економија и агробизнис
 Аграрни и рурални развој
 Агробизнис
 Европска и међународна економија и бизнис
 Квантитативна економија
 Маркетинг
 Менаџмент
 Пословно информациони системи
 Рачуноводство и ревизија
 Трговина
 Финансије,банкарство и осигурање

Медицински факултет

Основне струковне студије
Здравствена нега-Струковна медицинска сестра-техничар


Основне академске студије

Здравствена нега-Организатор здравствене неге

Медицинска рехабилитација
Специјална едукација
Специјална рехабилитација

Интегрисане академске студије

Медицина-Доктор медицине на српском и енглеском језику

Стоматологија-Доктор стоматологије на српском и енглеском језику

Фармација-Магистар фармације на српском и енглеском језику

Дипломске академске студије – master

Здравствена нега

Специјална едукација  
Специјална рехабилитација

Педагошки факултет

Основне академске студије

Васпитач
Дизајнер медија у образовању
Учитељ
Школски библиотекар

 

Дипломске академске студије – master

Васпитач
Дизајнер медија у образовању
Учитељ

Пољопривредни факултет

Основне академске студије

Агроекологија и заштита животне средине

Агроекономски
Агроиндустријско инжењерство
Агротуризам и рурални развој
Воћарство и виноградарство
Органска пољопривреда
Пејзажна архитектура
Уређење и коришћење вода у пољопривреди

Фитомедицина
Хортикултура

 

Интегрисане академске студије

Ветеринарска медицина

Дипломске академске студије – master
Агроекономски
Гајење воћа и винове лозе
Гајење њивских биљака
Генетика,оплемењивање биљака и семенарство
Земљиште и исхрана биљака
Менаџмент вода у пољопривреди
Органска пољопривреда
Пејзажна архитектура Т
Пољопривредна техника
Пољопривредно саветодавство-Пољопривредни менаџер
Рурални развој и агротуризам
Сточарство
Уређење,коришћење и заштита вода
Фитомедицина
Хортикултура 

Природно-математички факултет

Основне академске студије
Биохемија
Дипломирани биолог
Дипломирани еколог

Дипломирани професор биологије
Дипломирани професор географије
Дипломирани професор математике
Дипломирани туризмолог

Заштита животне средине-Аналитичар заштите животне средине

Информатика
Информатика (180 ЕСПБ)
Информатика (240 ЕСПБ)
 Оптометрија
Контрола квалитета и управљања животном средином

Математика
Физика
Хемија

Специјалистичке академске студије

Биохемија
Заштита животне средине
Методика наставе хемија
Хемија

 

Дипломске академске студије – master

Биохемија
Географија
Географија
Заштита животне средине-Аналитичар заштите животне средине
Информатика
Мастер биолог
Мастер еколог
Мастер професор биологије
Мастер професор географије
Мастер туризмолог
Математика
Настава информатике
Примењена математика
Професор математике
Репродуктивна биологија
Физика
Хемија

Технички факултет "Михајло Пупин"

Основне струковне студије
Индустријско инжењерство

Инжењерска заштита животне средине

Информационе технологије

Одевна технологија

 

Дипломске академске студије – master

Индустријско инжењерство
Инжењерска заштита животне средине
Инжењерски менаџмент
Информатика и техника у образовању
Информационе технологије
Информационе технологије у Е-Управи и пословним системима
Одевна технологија

Технолошки факултет

Основне академске студије

Биотехнологија
Инжењерство материјала
Прехрамбено инжењерство

Фармацеутско инжењерство
Хемијско инжењерство

 

Специјалистичке академске студије

Микробиолошка безбедност хране

 

Дипломске академске студије - master

Биотехнологија
Инжењерство материјала
Прехрамбено инжењерство
Фармацеутско инжењерство
Хемијско инжењерство

Универзитет у Новом Саду - студије при универзитету

Дипломске академске студије - master

Европске студије на српском и енглеском
Мастер примењене статистике на српском и енглеском језику
Менаџмент
Омладински рад у заједници
Право европских интеграција
Предузетништво на српском и енглеском језику
Професор стручних предмета на српском и мађарском језику
Родне студије
Спортска медицина са физикотерапијом

 

Учитељски факултет на мађарском наставном језику

Основне академске студије

Образовање васпитача деце предшколског узраста
Образовање учитеља 

Факултет спорта и физичког васпитања

Основне струковне студије

Спортски менаџер
Тренер

Основне академске студије

Професор физичког васпитања и спорта (180 ЕСПБ)
Професор физичког васпитања и спорта (240 ЕСПБ)

Дипломске академске студије - master

Дипломирани професор физичког васпитања и спорта 

Факултет техничких наука

Основне струковне студије

Електроенергетика-обновљиви извори електричне енергије 

Електроника и телекомуникације

Софтверске информационе технологије
Софтверске информационе технологије

 

Основне академске студије

Анимација у инжењерству на српском и енглеском језику

Архитектура на српском и енглеском језику

Биомедицинско инжењерство на српском и енглеском језику

Геодезија и геоматика на српском и енглеском језику

Грађевинарство на српском и енглеском језику

Графичко инжењерство и дизајн на српском и енглеском језику

Електроенергетски софтверски инжењеринг на српском и енглеском језику

Енергетика и процесна техника на српском и енглеском језику

Енергетика,електроника и телекомуникације на српском и енглеском језику

Индустријско инжењерство на српском и енглеском језику

Инжењерска заштита животне средине
Инжењерски менаџмент на српском и енглеском језику

Инжењерство заштите на раду на српском и енглеском језику

Мерење и регулација на српском и енглеском језику

Механизација и конструктивно машинство на српском и енглеском језику

Мехатроника на српском и енглеском језику
Мехатроника на српском и енглеском језику

Поштански саобраћај и телекомуникације на српском и енглеском језику

Производно машинство на српском и енглеском језику

Рачунарство и аутоматика на српском и енглеском језику

Саобраћај и транспорт на српском и енглеском језику

Софтверско инжењерство и информационе технологије на српском и енглеском

Сценска архитектура,техника и дизајн на српском и енглеском језику

Техничка механика и дизајн у техници на српском и енглеском језику

Чисте енергетске технологије на српском и енглеском језику

Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара на српском и енглеском језику

 

Специјалистичке струковне студије

Инжењерски менаџмент-МБА

Инжењерски менаџмент

Енергетика,електроника и телекомуникације

 

Специјалистичке академске студије

Архитектура

Геодезија и геоматика
Геодезија и геоматика

Инжењерство заштите животне средине

Енергетска ефикасност у зградарству

Индустријско инжењерство

Инжењерски менаџмент

Енергетика,електроника и телекомуникације

 

Дипломске академске студије - master

Анимација у инжењерству на српском и енглеском језику
Архитектура на српском и енглеском језику
Биомедицинско инжењерство на српском и енглеском језику
Геодезија и геоматика на српском и енглеском језику
Грађевинарство на српском и енглеском језику
Графичко инжењерство и дизајн на српском и енглеском језику
Дигиталне технике,дизајн и продукција у архитектури и урбанизму на српском и енглеском језику
Електроенергетски софтверски инжењеринг на српском и енглеском језику
Енергетика и процесна техника на српском и енглеском језику
Енергетика,електроника и телекомуникације на српском и енглеском језику
Енергетски менаџмент на српском и енглеском језику
Индустријско инжењерство на српском и енглеском језику
Индустријско инжењерство-Напредне инжењерске технологије на српском и енглеском језику
Индустријско инжењерство-Развој и управљање животним циклусом на српском и енглеском језику-ТЕМПУС
Инжењерска заштита животне средине-ЗСП
Инжењерски менаџмент на српском и енглеском језику
Инжењерство заштите животне средине на српском и енглеском језику
Инжењерство третмана и заштите вода на српском и енглеском
Логистичко инжењерство и менаџмент на српском и енглеском језику
Математика у техници на српском и енглеском језику
Мерење и регулација на српском и енглеском језику
Механизација и конструктивно машинство на српском и енглеском језику
Мехатроника на српском и енглеском језику
Планирање и управљање регионалним развојем на српском и енглеском језику
Поштански саобраћај и телекомуникације на српском и енглеском језику
Производно машинство на српском и енглеском језику
Рачунарство и аутоматика на српском и енглеском језику
Саобраћај и транспорт на српском и енглеском језику
Софтверско инжењерство и информационе технологије на српском и енглеском
Сценска архитектура,техника и дизајн на српском и енглеском језику
Техничка механика и дизајн у техници на српском и енглеском језику
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара на српском и енглеском језику
Чисте енергетске технологије на српском и енглеском језику

Филозофски факултет

Подаци о 33 студијска програма основних и мастер академских студија нису обезбеђени јер су послати Министарству на реакредитацију.
Више информација на сајту факултета:
http://www.ff.uns.ac.rs/studije/studije_osnovne.html
http://www.ff.uns.ac.rs/studije/studije_master.html

мај 2014.