Сингидунум Универзитет

logo singidunum

vodic-kroz-diplome


 Добродошли у одељак Водича кроз дипломе Универзитета Сингидунум! У листи пред вама налазе се студијски програми који се изводе на Универзитету у Београду на основним академским студијама (ОАС), основним струковним студијама (ОСС), специјалистичким академским студијама (САС), специјалистичким струковним студијама (ССС), интегрисаним академским студијама (ИАС), мастер академским студијама (МАС), као и подаци о заједничким студијским програмима (ЗСП) и студијским програмима на даљину (ДЛС) Универзитета Сингидунум.  


Скраћенице коришћене у прегледу односе се на ниво студија ОАС - основне академске студије, МАС - мастер академске студије, САС - специјалистичке академске студије) и научно поље (ТТ - техничко-технолошке науке, ПМ - природно-математичке науке, ДХ - друштвено-хуманистичке, МД - медицинске науке, УМ - уметност).   


Кликом на одређени студијски програм приступићете детаљнијим информацијама о студијским програмима: од назива дипломе, преко научног поља и области којој припада стечено звање, броја ЕСПБ бодова, информација о садржају студија, информација које ближе одређују квалификацију за коју се диплома издаје, до информација о професионалном статусу и информација о намени стеченог звања односно академским и професионалним могућностима које пружа квалификација.

У поље за претрагу изнад можете унети кључну реч и на тај начин добити предложене странице за преглед. Молимо користите ћирилицу.    

Сингидунум Универзитет - Интегрисани универзитет

 

Основне академске студије

Пословна економија на српском и енглеском језику

Туризам и хотелијерство на српском и енглеском језику

Електротехника и рачунарство на српском и енглеском језику

Информационе технологије на српском и енглеском језику

Информатика и рачунарство на српском и енглеском језику

Пословна економија на српском и енглеском језику - Нови Сад

Туризам и хотелијерство на српском и енглеском језику - Нови Сад

Пословна економија на српском и енглеском језику - Ниш

Туризам и хотелијерство на српском и енглеском језику - Ниш

Електротехника и рачунарство на српском и енглеском језику - Ниш


Дипломске академске студије – master

Пословна економија на српском и енглеском језику

Маркетинг и трговина

Пословни системи у туризму и хотелијерству на српском и енглеском језику

Савремене информационе технологије на српском и енглеском језику

Електротехника и рачунарство на српском и енглеском језику

Инжењерски менаџмент на српском и енглеском

 


Пословни факултет у Ваљеву
 

Основне академске студије
Економија

Пословна информатика

Туризам и хотелијерство

Пословно право-ЗСП са Правним факултетом Универзитета Синергија  


Дипломске академске студије – master

Пословна економија


Факултет за економију,финансије и администрацију
 

Основне академске студије
Економија

Менаџмент

Дипломске академске студије – master

Економија

Менаџмент


Факултет за медије и комуникацију
 

Основне академске студије
Дигитални маркетинг

Комуникације

Новинарство

Дигиталне уметности

Психологија

 

Дипломске академске студије – master

Комуникације-култура глобалних медија

Примењена психологија


Факултет за примењену екологију
 

Основне академске студије 

Заштита животне средине - ОАС - ПМ

 

Дипломске академске студије – master

Заштита животне средине

Интегрално управљање природним ресурсима